Jesenná brigáda

Prvý októbrový víkend usporiadalo Rodičovské združenie pri MŠ Veľký Biel jesennú brigádu, na ktorej sa zrušilo malé dopadové pieskovisko a betónové základy pred zrušenou šmykľavkou, vyrovnal sa terén a celá plocha sa nanovo zatrávnila kobercovým trávnikom.

Touto cestou by sme chceli poďakovať v mene detí a celého kolektívu zamestnancov materskej školy rodičovskému združeniu za nákup kobercovej trávy, oteckovi Fabovi za zapožičanie strojov, za poskytnutie auta a odvoz biologického odpadu. Teší nás, že aj tento krát sa našli rodičia, ktorým záleží na tom v akom prostredí trávia ich deti celý deň a prispeli k skrášľovaniu a úprave školského dvora. Naše poďakovanie a vďaka patrí rodičom a starým rodičom, ktorí sa zúčastnili a pomáhali skrášliť a upraviť dvor pre deti a ich bezpečnú hru: oteckom- Fabo, Válek, Fülöp, Neumann, Kuľka, Roth, Voštiar, Kakaš, Farkaš, Sütö, Písecký, Kučera, Hinduliak, Knoška, Péter, Pavlusík, Bordács a v neposlednom rade aj dedkovi Neumannovi.

V mene všetkých detí ďakujeme za krásne upravený dvor!!!!!

Konzultačné hodiny

PÁRNY TÝŽDEŇ: (11:00 - 12:00)

NEPÁRNY TÝŽDEŇ: (16:00 - 17:00)

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:Bc.HELENA STIGLITZOVÁ

ADRESA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: ŽELEZNIČNÁ 80, 900 24 VEĽKÝ BIEL

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/44 25 36 73

KONZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI:  

12:00 - 12:30

PREVÁDZKOVÝ ZAMESTNANEC: IVETA VÁLEKOVÁ, ZUZANA PETROVIČOVÁ

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY BOLA PREROKOVANÁ A ODSÚHLASENÁ SO ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI A ODSÚHLASENÁ ZRIAĎOVATEĽOM MATERSKEJ ŠKOLY DŇA 25.08.2016.

Skladba a zadelenie tried

I. TRIEDA: 3-ROČNÉ DETI VČIELKY - 

ADRIANA ŠIMONOVÁ, 

MGR.TÜNDE LEGINUSOVÁ

II. TRIEDA: 4- ROČNÉ DETI MRAVČEKY - 

JANETTE NYÁRSIKOVÁ, 

REBEKA KAKAŠOVÁ

III. TRIEDA: 4-5-6-ROČNÉ DETILIENKY

JARMILA BACHRATÁ, 

BC. EDITA RÓZSOVÁ

IV. TRIEDA: 5-6 ROČNÉ DETI MOTÝLIKY- 

MGR.VERONIKA POÓROVÁ, 

DOMINIKA SÝKOROVÁ