Vranik

Lienky PDF Vytlačiť E-mail

Galéria fotiek tu

 

Rozpis denných činností


Trieda I. : Lienky 3-4ročné deti

Školský rok: 2014/2015

Triedna učiteľka: Jarmila Bachratá

Učiteľka: Janette Nyársiková


ČAS (hod.)

ČINNOSTI

6.30 - 7.30

schádzanie sa detí, hry a hrové činnosti detí

Rámcovo stanovený čas

7.30 – 8.30

· hry a hrové činnosti detí

· ranný kruh- rozhovor, diskusia

· plánovanie/navrhovanie aktivít

· individuálne, skupinové, frontálne činnosti a aktivity

· edukačné aktivity

· pohybové a relaxačné cvičenia

· osobná hygiena

Pevne stanovený čas

8.30 – 8.50

činnosti zabezpečujúce životosprávu:

· osobná hygiena

· stolovanie, stravovanie- desiata

Rámcovo stanovený čas

8.50 – 11.30

· edukačné aktivity

· hry a hrové činnosti

· pohybové a relaxačné cvičenia

· pobyt vonku, vychádzka,

Pevne stanovený čas

11.30 – 12.00

činnosti zabezpečujúce životosprávu:

· osobná hygiena

· stolovanie, stravovanie- obed

Rámcovo stanovený čas

12.00 – 14.15

činnosti zabezpečujúce životosprávu:

· osobná hygiena

· odpočinok, literárne a hudobné chvíľky

· pohybové a relaxačné cvičenia

Pevne stanovený čas

14.15- 14. 35

činnosti zabezpečujúce životosprávu:

· osobná hygiena

stolovanie, stravovanie- olovrant

Rámcovo stanovený čas

14.35- 16.45

· edukačné aktivity

· hry a hrové činnosti

· pohybové a relaxačné cvičenia

· pobyt vonku

· rozchádzanie sa od 16,30 z II. triedy- Motýliky

 
Dnes má meniny : Judita
Zajtra : Dagmara
Pozajtra : Bohdan

Najnovšie

  1. Vianočné trhy (2014-12-15 19:27:07)
  2. Stanovy (2014-12-02 22:16:51)
  3. Poďakovanie (2014-12-02 22:15:27)
  4. Čo sme urobili (2014-12-02 22:12:31)
  5. O nás (2014-12-02 22:09:57)
Páčia sa vám naše stránky?

Aktuálna návštevnosť:

Počet hostí online: 9