1.ADVENTNÁ SÚŤAŽ
Spúšťame adventnú sériu aktivít, v ktorých vyhráte nielen vy, ale aj organizácie, združenia či školy, ktoré budete chcieť podporiť! Každý adventný týždeň vám prinesieme súťaž, ktorá sa zameria na oblasť, kde sa aktívne angažujeme našimi grantovými programami.
Zapojte sa do našej prvej aktivity. Prvý adventný týždeň by sme radi obdarili 2 škôlky jedinečnými vzdelávacími stavebnicami pre podporu motoriky a technického myslenia u detí. Napíšte nám do komentára názov materskej školy, ktorú by ste chceli touto adventnou výhrou potešiť a ste rovnako v hre o krásny vianočný darček z chránenej dielne Majolika-R. Už tento piatok vyberieme 2 škôlky a 2 zapojených užívateľov.
Chránenú dielňu Majolika-R, môžete podporiť aj osobne, kúpou produktov https://www.sashe.sk/Majolika-R
Štatút súťaže nájdete tu: https://bit.ly/2OchfOv
Držíme palce
#NadaciaVolkswagenSlovakia #AdventnaSutaz #Sutaz #PomahameDalej Zobraziť menej

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vážení rodičia,

materská škola bude od 2. septembra 2020 v prevádzke od 6,30 hod.-16,45 hod. Vstup do budovy materskej školy je možný od 6.30 hod. najneskôr do 8.00 hod. Pri vstupe do budovy materskej školy je povinnosťou zákonného zástupcu dodržiavať hygienicko - epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. 

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY: 6.30 hod. - 16. 45 hod.

ZRIAĎOVATEĽ MATERSKEJ ŠKOLY: 

 OBEC VEĽKÝ BIEL

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA OBCE: 

ANTON DANTER

ADRESA MATERSKEJ ŠKOLY: 

MATERSKÁ ŠKOLA SENECKÁ 1, 900 24 VEĽKÝ BIEL

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

MGR. TÜNDE LEGINUSOVÁ

Počas neprítomnosti riadiaceho pedagogického zamestnanca je poverená zastupovaním :

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY MŠ: 

ADRIANA ŠIMONOVÁ

KONZULTAČNÉ HODINY:

PÁRNY TÝŽDEŇ OD 11.00 HOD. DO 12.00 HOD.

NEPÁRNY TÝŽDEŇ OD 16.00 HOD DO 17.00 HOD.

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/45 916 225

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

Bc. HELENA STIGLITZOVÁ

ADRESA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

ŽELEZNIČNÁ 80, 900 24 VEĽKÝ BIEL

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/44 25 36 73

KONZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI: 12.00 HOD.- 12.30 HOD.

PREVÁDZKOVÝ ZAMESTNANEC: 

ERIKA TURCSANYIPrevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami dňa 27.08.2020

a odsúhlasená zriaďovateľom materskej školy dňa 27.08.2020. 

Skladba a zadelenie tried

I. TRIEDA: 3-4 ROČNÉ DETI VČIELKY - ADRIANA ŠIMONOVÁ, MGR. TÜNDE LEGINUSOVÁ 

II. TRIEDA: 4 ROČNÉ DETI MRAVČEKY - MGR. JANETTE NYARSIKOVÁ, MIRIAM KRAMARICSOVÁ

III. TRIEDA: 5-6 ROČNÉ DETI MOTÝLIKY - ANDREA MARŠOVSKÁ, DANIELA RÖSSNEROVÁ

IV. TRIEDA: 5-6-7 ROČNÉ DETI VČIELKY - BC. JARMILA BACHRATÁ, MGR. LENKA DENKOVÁ