OZNAM
Dňa 24.08.2019 (sobota) o 7,00 hod. sa bude konať na dvore materskej školy brigáda za účelom vytvorenia zavlažovania. Obraciame sa hlavne na oteckov, keďže pôjde hlavne o výkopové práce. Veľmi by nám pomohlo, keby sa prihlásilo a prišlo z vás čo najviac. So sebou si nezabudnite priniesť rýle, krompáče a lopaty.Za ochotu pomôcť vám vopred Ďakujeme!!!!!

!!!! OZNAM !!!!

VÁŽENÍ RODIČIA,

DŇA 03.09.2019 o 17,00 HOD. VÁS POZÝVAME NA 1. RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE V BUDOVE MATERSKEJ ŠKOLY PLATNÉ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020.

PROGRAM:

  • ODSÚHLASENIE PREVÁDZKOVÉHO ČASU
  • ŠKOLSKÝ PORIADOK
  • ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
  • ORGANIZAČNÉ POKYNY A PLÁN AKTIVÍT NA ŠK.ROK 2019/2020
  • PREZENTÁCIA RZ PRI MŠ
  • DISKUSIA

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY: 6.30 hod. - 16. 45 hod.

ZRIAĎOVATEĽ MATERSKEJ ŠKOLY: 

 OBEC VEĽKÝ BIEL

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA OBCE: 

ANTON DANTER

ADRESA MATERSKEJ ŠKOLY: 

MATERSKÁ ŠKOLA SENECKÁ 1, 900 24 VEĽKÝ BIEL

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

MGR. TÜNDE LEGINUSOVÁ

Počas neprítomnosti riadiaceho pedagogického zamestnanca je poverená zastupovaním :

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY MŠ: 

ADRIANA ŠIMONOVÁ

KONZULTAČNÉ HODINY:

PÁRNY TÝŽDEŇ OD 11.00 HOD. DO 12.00 HOD.

NEPÁRNY TÝŽDEŇ OD 16.00 HOD DO 17.00 HOD.

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/45 916 225

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

Bc. HELENA STIGLITZOVÁ

ADRESA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

ŽELEZNIČNÁ 80, 900 24 VEĽKÝ BIEL

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/44 25 36 73

KONZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI: 12.00 HOD.- 12.30 HOD.

PREVÁDZKOVÝ ZAMESTNANEC:

IVETA VÁLEKOVÁ

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami dňa 27.08.2018 a odsúhlasená zriaďovateľom materskej školy dňa 27.08.2018.

Skladba a zadelenie tried

I. TRIEDA: 3-4 ROČNÉ DETI LIENKY - BC. JARMILA BACHRATÁ, ANDREA MARŠOVSKÁ

II. TRIEDA:4-5 ROČNÉ DETI MOTÝLIKY - MGR. VERONIKA POÓROVÁ,  BC. IVETA COCHEROVÁ

III. TRIEDA: 4-5-6 ROČNÉ DETI VČIELKY - ADRIANA ŠIMONOVÁ, MGR. TÜNDE LEGINUSOVÁ

IV. TRIEDA: 5-6-7 ROČNÉ DETI MRAVČEKY - BC. JANETTE NYÁRSIKOVÁ, BC. EDITA RÓZSOVÁ