KLUB STROM ŽIVOTA

Stromáčik september/október

V mesiaci september a október sa Bielčianske Lienky zúčastnili viacerých výletov v rámci MŠ, na ktoré zobrali so sebou aj časopis Stromáčik. Fotky z týchto výletov sme poslali aj do októbrovej fotosúťaže. Najviac krásnych záberov sa nám podarilo urobiť v rámci školy v prírode. Deti mali možnosť prejsť sa lúkami i lesom, všímali si a pozorovali okolitú prírodu – huby, rastliny, živočíchy. Pozbierali veľa prírodnín, ktoré máme v škôlke, pomenovávame si ich, rozprávame sa o nich a vytvorili sme si z nich svoj malý les. Zapojili sme sa aj do outdoorovej súťaže, ktorej cieľom je, aby vzdelávacie aktivity detí prebiehali hlavne vo vonkajších priestoroch a v okolí MŠ. Tento krát bola úloha zameraná na pomenovávanie prírodnín a precvičovanie krátkodobej pamäte , postrehu, uvedomovanie si polohy predmetu v priestore. Hra deti hneď zaujala a určite ju budeme do vzdelávacích aktivít zaraďovať častejšie

2022/2023

Stromáčik – máj/jún

Máj a jún priniesli okrem teplejšieho počasia aj množstvo výletov a podujatí do našej MŠ a tak vždy, keď sa dalo venovali sme sa popri všetkých aktivitách aj činnostiam z časopisu Stromáčik. Enviropátračku o rastlinách sme síce nestihli súťažne vypracovať, ale zapojili sme sa do júnovej fotovýzvy, tak nám držte palce. Posielame do nej fotky zo stromáčikovského dopoludnia, ktoré sme strávili na lúke pri rybníku v Malom Bieli. Najskôr sme si urobili spoločnú rozcvičku. Zahrali sa aj s naším veľkým padákom, ale museli sme si dávať veľký pozor, aby nás s ním neodfúklo. Oddýchli sme si pri čítaní rozprávky z časopisu Stromáčik – Divoké preteky. Triedili sme prírodniny podľa farieb a potom z nich vytvorili nášho kamaráta Stromáčika. Skúšali sme si robiť aj farebné odtlačky listov rôznych tvarov, farieb a veľkostí. Niektorým Lienkam sa podarili naozaj krásne obrázky. Na záver sme si posediačky so zavretými očami vychutnávali šum lístia, kukanie kukučky a občas nám do toho koncertu zakvákala aj žaba.

Stromáčik Apríl

Apríl začal pre Bielčianske lienky pozitívnou správou o tom, že sme vyhrali v marcovej fotosúťaži s časopisom Stromáčik. Naše fotky z marcových aktivít boli uverejnené na stránke www.stromzivota.sk a ako odmena nám prišla krásne ilustrovaná kniha o emóciách.

Neváhali sme a pustili sme sa do ďalších súťažných i nesúťažných aktivít, ktoré vyvrcholili sviatkom Dňa zeme. Väčšinu aktivít sme sa snažili realizovať vonku a ako to už v mesiaci apríl býva – raz nám pršalo a inokedy svietilo slnko podobne ako v novom príbehu z časopisu Stromáčik.

Napriek tomu sa nám podarilo vypracovať viac ako polovicu súťažných úloh zo súťaže ENVIROPÁTRAČKA – ODPADY. Vyriešili sme pracovné listy zamerané na recykláciu, separáciu a upcykling. Formou maľovaného čítania sme si doplnili "Odpadovú ódu" a vymýšľali nové rýmy. Vyskúšali sme si experiment - "Ako odpad znečisťuje vodu?" Pozorovali sme postupné zakaľovanie vody v uzavretej priehľadnej fľaši s rôznymi druhmi odpadu. Z plastových fliaš sme si vytvorili závesné kvetináče, ktoré zdobia náš šk. dvor. Zasadili sme do nich mätu, tymián, ťahavé jahody a semienka kvetín aksamietnic. Tvorili sme z roliek od toaletného papiera a obalov na vajíčka. Deti si vytvorili rodinku kohúta, sliepky a malého kuriatka. Zo starých ponožiek, ktoré si deti naplnili strukovinami sa stala "najlepšia hračka na svete". V škôlke nám poslúžia ako hud. nástroj, pomôcka pri rannom cvičení, nosením na hlave pomôžu učiť udržiavať rovnováhu, na trénovanie hodu horným a dolným oblúkom. Ponožkové loptičky sme hneď využili aj pri "Oslavnom triatlone na Deň zeme."

S veľkou pomocou p. učiteľky Jarky deti vytvorili hotely pre hmyz, ktorý napriek tomu, že sa nám zdá nepríjemný, či otravný je pre našu planétu veľmi dôležitý. Hmyzie hotely sme umiestnili na zadnom dvore a dúfame, že čoskoro budú mať nových návštevníkov, či už to budú pavúky, včielky samotárky, cifrušky alebo mravce.

Oslavu Dňa zeme sme sa rozhodli stráviť vonku a počasie nám prialo. V oslavnom triatlone deti mali za úlohu triediť odpad podľa farby jednotlivých odpadových nádob. Zoraďovali obrázkový cyklus vývinu motýľa a triafali ponožkovými loptičkami do plastových strašiakov. Triatlon všetky deti zvládli úspešne a keďže sa nám ešte žiadalo byť vonku tak sme si spravili aj prekážkovú dráhu. Odpočinúť a vyjadriť sa umelecky mohli deti pri plastových vrchnáčikoch, z ktorých skladali kvety, rôzne zvieratá, domy alebo geometrické tvary.

Na záver sme sa odfotili so Stromáčikom a obrázkom šťastnej planéty Zem - nášho jediného domova. 

Stromáčik Marec


Prvý jarný mesiac sa začal a slnečné dni sme sa snažili využiť čo najviac na pobyt vonku. Prvú jarnú prechádzku sme sa rozhodli zároveň využiť aj umelecky a tak sme voľnú plochu na chodníku pred kaštieľom využili na tvorbu obrazu plného jarného slnka, kvetov, motýľov, stromov a srdiečok. Snažili sme sa tak vyjadriť ako máme radi prírodu okolo nás a že krásne sa môžeme cítiť aj pri našom kaštieli.

Na ďalšej prechádzke sme sa rozhodli si zacvičiť priamo vonku, na slniečku za spevu vtáčikov. Cvičenie nám išlo veľmi dobre a dokázali sme sa sústrediť aj na udržiavanie rovnováhy v stoji na jednej nohe. Samozrejme sme si dali aj preteky vo dvojici a odmenou nám bola skvelá zábava a dobrá nálada z cvičenia. Na prechádzku sme zobrali aj náš časopis Stromáčik, ktorý si chcela prečítať aj chrobáčik Cifruška, ktorú sme na prechádzke stretli :o)

Okrem prechádzok v prírode sme si stihli prečítať stromáčikovskú rozprávku o lesnej schovávačke, spoznali sme hmyz mesiaca – cvrčka, doplnili sme si krátke rýmovačky z rozprávky, počúvali sme rôzne prírodné zvuky - letnú búrku, šumenie morských vĺn, spev veľrýb a vtáčikov v lese a rozprávali sa o pocitoch pri ich počúvaní, darovali sme si úsmev a spravili si tak lepšiu náladu.

Jedným z najpríjemnejších zážitkov pre deti bolo ochutnávanie bylinkových čajov z mäty, harmančeku a žihľavy. Viaceré Lienky sa odhodlali vyskúšať postupne všetky tri čaje, pričom jednoznačným víťazom sa stal harmančekový čaj.

V spolupráci so Stromáčikom nás veľmi potešilo, že nám uverejnili na stránke www.stromzivota.sk fotky z našej februárovej prechádzky zameranej na pozorovanie vtákov v našej obci a to nás povzbudilo, aby sme sa zapojili aj do ďalších súťaží a aktivít.

Stromáčik Február

Začiatok februára nám priniesol mrazivé, ale za to aj slnečné dni ako stvorené na dlhšiu zimnú prechádzku. Bielčanske lienky neváhali a pripravili sa na túto príležitosť teplým oblečením, veselou náladou a nezabudli so sebou zobrať aj Stromáčika.

Počas prechádzky mali za úlohu pozorovať vtáky, ktoré žijú v našej obci. Zo začiatku bolo ťažké potichu a pomaly sa k nim priblížiť a tak nám väčšina uletela skôr, ako sme stihli urobiť ostrú fotku.

Na poliach sa nám podarilo pozorovať kŕdel letiacich vtáčikov i vyzobkané slnečnice, ktoré slúžia vtákom cez zimu ako krmivo. S lienkami sme si tak znovu pripomenuli, čo vtákom najviac chutí a že zbytky starého pečiva a suchých koláčov nie sú pre nich vhodnou potravou!

Prechádzali sme aj cez novovysadenú alej stromov v našej obci a pri fotení sme sa rozhodli, že ich prídeme pozrieť aj na jar, aby sme videli, aký druh stromov to je a ako sa im darí.

Pri jazere nás za našu trpezlivosť čakala odmena v podobe labutí, ktorými sme sa v už v pokoji pokochali. Taktiež sme sa tu zahrali na lovcov pokladov - hľadali sme okolo seba hlavne prírodniny, ktoré začínali na zadané písmeno. Podarilo sa nám nájsť prírodniny na väčšinu písmen z abecedy a na niektoré písmena dokonca aj viac slov.

Po prechádzke, ktorá nám všetkým dodala viac energie z čerstvého vzduchu, sme si už v škôlke zopakovali, všetky vtáky, ktoré sa nám podarilo zahliadnuť - vrabce, sýkorky, havrany, labute i straku. Na internete sme našli ich ostrejšie fotky a dokonca aj ich zvuky či spev. Každá lienka si vyfarbila omaľovávanku vtáčika, čo bola posledná bodka za dnešným stretnutím Bielčanskych lienok a Stromáčika.

KLUB STROM ŽIVOTA

Lienkam sa podarilo zapojiť sa do prvej aktivity z klubu Strom života z názvom - Potraviny a zdravie.

Spoločne doplnili maľované čítanie, vyjadrujúce základne zásady zdravého životného štýlu. Spoločne uvažovali nad prirovnaním - "Zdravie nad zlato". Zostavili si spoločne vlastnú rozcvičku, ktorú pridáme do každodenného cvičenia v našej triede. Roztrieďovali potraviny na ovocie, zeleninu, pečivo, mliečne a mäsové výrobky. Z vybraných obrázkov vybrali a vystrihli iba tie, ktoré zobrazujú predmety a činnosti pomáhajúce nám byť zdraví a vytvorili si tak motivačný plagát - Chceme byť zdraví!

Ná záver sme sa spoločne dohodli na sladkej výzve: Vydržať jeden deň bez sladkostí. Ako sa im to podarilo Vám určite povedia doma. Za splnenie výzvy dostali motivačnú pečiatku.

Skúsite si dať takúto výzvu aj u Vás doma spoločne?