KLUB STROM ŽIVOTA

KLUB STROM ŽIVOTA

Lienkam sa podarilo zapojiť sa do prvej aktivity z klubu Strom života z názvom - Potraviny a zdravie.

Spoločne doplnili maľované čítanie, vyjadrujúce základne zásady zdravého životného štýlu. Spoločne uvažovali nad prirovnaním - "Zdravie nad zlato". Zostavili si spoločne vlastnú rozcvičku, ktorú pridáme do každodenného cvičenia v našej triede. Roztrieďovali potraviny na ovocie, zeleninu, pečivo, mliečne a mäsové výrobky. Z vybraných obrázkov vybrali a vystrihli iba tie, ktoré zobrazujú predmety a činnosti pomáhajúce nám byť zdraví a vytvorili si tak motivačný plagát - Chceme byť zdraví!

Ná záver sme sa spoločne dohodli na sladkej výzve: Vydržať jeden deň bez sladkostí. Ako sa im to podarilo Vám určite povedia doma. Za splnenie výzvy dostali motivačnú pečiatku.

Skúsite si dať takúto výzvu aj u Vás doma spoločne?