Materská škola 

Senecká 1

900 24, Veľký Biel

02/45 916 225

 riaditelkamsvelkybiel@gmail.com