Lienky 2023/2024

Veľký Biel očami detí

Tvoríme pozadie,  prikladanie krepového papiera a mokrého štetca, hráme sa z rozprávkou o ,,Rukavičke", rozlišujeme štyri ročné obdobia.

V zime sniežik napadá, kombinovaná línia a vôňa Vianoc

Klope, klope dáždik, cvičenie

Jeseň lienky privítali tvorením farebných listov, odtláčaním špongie okolo stromu a vytvorením jesenného stromu, či precvičovaním grafomotorického vzoru ,,bod", kde bodom vyplnili obrys veveričky a z listov vytvorili chvost. 

Lienky sa od začiatku školského roka pripravujú na vstup do ZŠ.

Pri potoku na lúke

2022/2023

Kuk do ríše zvierat a grafomotorické cvičenia.

V téme dopravné značky a semafor si deti zopakovali pravidla cestnej premávky pre všetkých účastníkov dopravy. Najlepším dňom bol pre nich deň, kde si vyskúšali byť priamymi účastníkmi dopravy ako chodci, vodiči, cyklisti, záchranári a iný.

Tri týždne budú Lienky výchovno -  vzdelávacie činnosti absolvovať aj s Pavlínou ( kand. na p. učiteľku). Pri téme dopravné prostriedky a záchranári deti - určovali, priraďovali, skladali, konštruovali, modelovali a vypočuli si prezentáciu záchranárov o  výkone ich povolania. Mali možnosť prezrieť si sanitku jej vybavenie a potrebné pomôcky. 

Vývoj motýľa

Chrobáčiky oslavujú Deň Zeme

Na tom našom dvore

Jarný štvorlístok - tvoríme jarný strom, kvety, sadíme, vysievame, počítame, tancujeme a precvičujeme grafomotorický vzor vlnovka.

Z lesa do rozprávky -vyrábame papier, záložku, knihu, precvičujeme si grafomotorický vzor  - horný oblúk

Veľký Biel si deti priblížili prechádzkou po jeho okolí, kreslili významné budovy, merali vzdialenosť ich domu k MŠ.

Lomenna línia - precvičovanie grafomotorického vzoru kreslením, obkresľovaním, vytváraním vzoru z hríbov, šnúrok, strihaním, skladaním papiera...

Premeny roka - deti tvorili strom ročných období , triedili oblečenie k danému ročnému obdobiu.

Aj keď tento rok ešte k nám zima neprišla, lienky si v téme ,, Čo nám zima ponuka" pripomenuli sneh, mráz, zimné športy.....