Lienky 2021/2022

,,Padá sniežik padá, ej ale som rada, už je biely sad, ej ale som rad........" túto kratučkú pieseň sa Lienky naučili v téme ,,V zime sniežik napadá" ktorou aj privolali zimu :) - tvorili, objavovali, bádali, športovali a  guľovali sa.

Lienky v rámci témy ,,Povolania" si vyskúšali rôzne techniky tvorenia, kde napodobňovali cukrárov, krajčírov, kaderníčky, maliarov ale aj z remesiel ako kováčstvo či drotárstvo. 

Lienky na tému "Jeseň v lese" maľovali veľký lesný plagát, spoznávali obyvateľov lesa, tancovali lesnú pieseň a pomáhali robiť zásoby zvieratkám na zimu. S lesnými plodmi počítali od 1 po 6. Zahrali si lesnú hru, v ktorej si porozprávali o tom ako les a lesných obyvateľov chrániť. Spoločne si pripravovali šípkový čaj a vytvorili šípkový ker.

Vystrašené pohľady pri rozhovore o vírusoch a baktériách v téme ,, U lekára u zubára" mali naše lienky. Výtvory o nich  sa im podarili a tvorili ich s nadšením ako aj hru na lekára, u zubára,  potravinovú pyramídu či cvičenie pre zdravie. Precvičili si grafomotorický vzor horizontálnu líniu a hrali sa podľa vlastného uváženia. 


Klop, klop, klop, klop, klope , klope dáždik, na zelený dáždnik, klope, klope, prstíkom, kto je pod tým dáždnikom?

V triede lienok,  tak tiež zavítal dážď a sprevádzal ich v aktivitách po celý týždeň. Pripravovali si odtlačky kvapiek, cvičili a plavili sa po rieke ako kvapka, skúmali v čom sa voda nachádza, experimentovali s farbami, zatancovali si a dramatizovali rozprávku ,,Pod hríbikom".

Lienky v rámci témy Predmety a ich vlastnosti vytvorili "Materialka", postavili pre prasiatka domčeky strihaním, lepením a skúmali aké zvuky vydávajú jednotlivé predmety. Pri hraní sa s farbami vytvorili hrnček s klovatinou. 

Lienky pri téme šarkan, geometrické tvary a počítanie tvorili, rozlišovali geometrické tvary, počítali. S Bodkou a Čiarkou si precvičovali grafomotorický vzor vertikálna línia pomocou šarkanovho chvostíka.

Lienky vítajú jeseň a zoznamujú sa s Bodkou a Čiarkou pri kreslení grafomotorického vzoru bod

Lienky a cvičenie s náčiním, padákom a nová kamarátka včielka BEE BOT

Lienky a ich prvé dni v MŠ....

2020/2021

Posledné dni v MŠ

Lienky a vesmír

Lienky v doprave

Precvičovanie grafomotorického vzoru horný a dolný oblúk

Svet malého predškoláka: Lienky sa pripravujú na nástup do ZŠ "Zajačikom prváčikom", riešením matematických úloh, prácou na IKT

Lienky, stihli hoci len triedny  fašiangový karneval :) 

,,Vôňa Vianoc", tak ako názov novej témy aj u nás v  triede rozvoniavali medovníky, ktoré vykrajovali, piekli a ozdobovali deti. Tvorili rôzne prírodné  vianočné ozdoby a nebáli sa použiť taviacu pištoľ. Medovníky si vytvorili aj z kartónu, kde neostali pri klasickom ozdobovaní a upustili uzdu fantázie. Betlehem vytvorený z papiera obohatili aj dramatizáciou. 

Lienky v rámci ,,V zime sniežik napadá" tvorili mráz na oknách, sledovali roztápanie ľadu a zapúšťanie farieb do ľadu, vytvárali si snehuliaka, guľovali sa, sánkovali či lyžovali. Dramatizovali rozprávku "Koza a jež", kde vytvárali rôznymi spôsobmi cestičky v tvare grafomotorického vzoru lomená línia.

V predposledný novembrový týždeň sa deti v škôlke rozprávali o svojich starých rodičoch. V rámci témy: "Ja a moji starkí" spievali a recitovali o nich piesne a básničky, vytvorili im darčeky a nacvičovali ako budú pomáhať pri domácich prácach.

V rámci témy "Pracovné profesie" si Lienky vyskúšali rôzne činnosti a profesie kde konštruovali, stavali, navrhovali vzory, šili, maľovali či počítali. Tak tiež si vyskúšali byť kováčom, hrnčiarom či šperkárom.  Pri grafomotorickom vzore si precvičovali horizontálnu líniu. 

U lekára u zubára - lienky si pri tejto téme vytvárali lekársky kufrík, hrali rolové hry na lekárov, triedili a lapili bacily, zostavovali v skupinách výživovú pyramídu, tvorili chrup a vystrihovali potraviny, ktoré prospievajú a škodia zubom. 

 Pri téme "Jeseň v lese" Lienky počítajú lesné plody