Lienky 2020/2021

Posledné dni v MŠ

Lienky a vesmír

Lienky v doprave

Precvičovanie grafomotorického vzoru horný a dolný oblúk

Svet malého predškoláka: Lienky sa pripravujú na nástup do ZŠ "Zajačikom prváčikom", riešením matematických úloh, prácou na IKT

Lienky, stihli hoci len triedny  fašiangový karneval :) 

,,Vôňa Vianoc", tak ako názov novej témy aj u nás v  triede rozvoniavali medovníky, ktoré vykrajovali, piekli a ozdobovali deti. Tvorili rôzne prírodné  vianočné ozdoby a nebáli sa použiť taviacu pištoľ. Medovníky si vytvorili aj z kartónu, kde neostali pri klasickom ozdobovaní a upustili uzdu fantázie. Betlehem vytvorený z papiera obohatili aj dramatizáciou. 

Lienky v rámci ,,V zime sniežik napadá" tvorili mráz na oknách, sledovali roztápanie ľadu a zapúšťanie farieb do ľadu, vytvárali si snehuliaka, guľovali sa, sánkovali či lyžovali. Dramatizovali rozprávku "Koza a jež", kde vytvárali rôznymi spôsobmi cestičky v tvare grafomotorického vzoru lomená línia.

V predposledný novembrový týždeň sa deti v škôlke rozprávali o svojich starých rodičoch. V rámci témy: "Ja a moji starkí" spievali a recitovali o nich piesne a básničky, vytvorili im darčeky a nacvičovali ako budú pomáhať pri domácich prácach.

V rámci témy "Pracovné profesie" si Lienky vyskúšali rôzne činnosti a profesie kde konštruovali, stavali, navrhovali vzory, šili, maľovali či počítali. Tak tiež si vyskúšali byť kováčom, hrnčiarom či šperkárom.  Pri grafomotorickom vzore si precvičovali horizontálnu líniu. 

U lekára u zubára - lienky si pri tejto téme vytvárali lekársky kufrík, hrali rolové hry na lekárov, triedili a lapili bacily, zostavovali v skupinách výživovú pyramídu, tvorili chrup a vystrihovali potraviny, ktoré prospievajú a škodia zubom. 

 Pri téme "Jeseň v lese" Lienky počítajú lesné plody