Lienky 2020/2021

V rámci témy "Pracovné profesie" si Lienky vyskúšali rôzne činnosti a profesie kde konštruovali, stavali, navrhovali vzory, šili, maľovali či počítali. Tak tiež si vyskúšali byť kováčom, hrnčiarom či šperkárom.  Pri grafomotorickom vzore si precvičovali horizontálnu líniu. 

U lekára u zubára - lienky si pri tejto téme vytvárali lekársky kufrík, hrali rolové hry na lekárov, triedili a lapili bacily, zostavovali v skupinách výživovú pyramídu, tvorili chrup a vystrihovali potraviny, ktoré prospievajú a škodia zubom. 

 Pri téme "Jeseň v lese" Lienky počítajú lesné plody

Lienky v rámci témy " Klope, klope dáždik" si vytvárali maketu kolobehu vody, robili pokusy s vodou, tancovali na pesničku s dáždnikom, vytvárali dáždnik

Precvičujú si grafomotorický vzor - Vertikálna línia

Lienky si precvičujú geometrické a priestorové tvary, skladajú podľa predlohy, počítajú, priraďujú číslice, skladajú tangram.

Lienky si precvičovali grafomotorický vzor - bod

Lienky tvorili pani Jeseň, hrali sa na zber ovocia, vietor, počítali, priraďovali a odoberali ovocie a zeleninu.