Lienky 2017/2018

Na tom našom dvore...

Fašiangy v Chrobáčikove......

Zvieratká v zime.....

Vianočné darčeky...

Zlatá rybka - grafomotorický vzor kombinovaná línia

Predmety a ich vlastnosti.....

Orientácia v priestore, v štvorcovej sieti Lienky si počas vzdelávacej aktivity vypočuli krátky veršovaný príbeh o krtkovi, ktorému mali pomôcť nájsť cestičku k dážďovke, či mrkvičke v štvorcovej sieti pomocou krivých, rovných a kľukatých cestičiek- čiar. Pri riešení problémových úloh zvládli aj modelovanie, pohyb v štvorcovej sieti podľa plánu a šípok.

V rámci témy "Poďme spolu do záhradky- ovocie, zelenina" sme pomenovávali a triedili rôzne druhy jesenného ovocia a zeleniny pomocou obrázkov aj reálnych prírodnín. Navštívili sme výstavu ovocia a zeleniny v kaštieli organizovanú výborom ZO SZZ vo Veľkom Bieli. Lienky prezentovali svoje výtvory z ovocia a zeleniny.