Lienky 2022/2023

Aj keď tento rok ešte k nám zima neprišla, lienky si v téme ,, čo nám zima ponuka" pripomenuli sneh, mráz, zimné športy.....

V zime sniežik napadá -  adventom, charakteristickými znakmi zimy, , pokusmi s ľadom a inými aktivitami si lienky prešli túto tému.  

Lienky si pri téme ,,Profesie" vyskúšali profesiu lekára, kaderníka, predavača, speváka a kreslili, maľovali svoje budúce povolanie.

 Lienky spoznávali a pomenovávali predmety okolo seba, dozvedeli sa z akého materiálu sú vyrobené, ktoré predmety sú krehké, ťažké, ľahké a aj nebezpečné. Zo zvyškového materiálu si vytvorili vlastný portrét. S rozprávkou "Tri medvede" si zopakovali porovnávanie veľkostí predmetov a samostatnú prácu podľa slovných inštrukcií.

Počas témy "Poďme spolu do záhradky" Lienky ochutnávali jednotlivé druhy jesenného ovocia a zeleniny, vnímali ich chuť a vôňu, s hudobnými nástrojmi sa pokúsili vyjadriť ich zvuk, pri maľovaní zas vnímali ich tvar a farbu. V zemiačikový deň si zasúťažili v hode zemiakom do vreca, v skákaní v zemiakovom vreci, porovnávali kde je viac a menej zemiakov a na záver si vytvorili vlastného zemiačikového kamaráta.

Klope, klope dáždik....... na tému o počasí si deti pripomenuli kolobeh vody, kde spoločne vytvorili 3D maketu, fúkaním do farby a saponátu vytvorili pozadie pre kvapky, cvičili s nimi a preopakovali si vertikálnu líniu v grafomotorických cvičeniach pri maľovaní, strihaní a modelovaní. 

Šarkan, farby, tvary a množstvo - si lienky vyskúšali v skladaní šarkana, objavovali vlastnosti vzduchu, rozoznávali geometrické tvary a vyskúšali odolnosť šarkana na školskom dvore. 

Lienky v rámci témy ,,Jeseň" tvorili listy obmotávaním  bavlnky na kartón, odtláčaním a lepením listov, stromov z geometrických tvarov, dramatizáciou rozprávky ,,Pod hríbom" a precvičovaním grafomotorického vzoru: Bod.

Lienky a ich prvý týždeň v MŠ pri hraní, tvorení lienky a pravidiel triedy.

2021/2022

Leto je tu zas

Kuk do ríše zvierat - exotické zviertá

V rámci témy Deti sveta sa lienky vydali na cestu okolo sveta, kde spoznali veľa nových kamarátov, ktorých si vytvorili aj s geometrických tvarov a spoločne vytvorili dlhú detskú reťaz, učili sa austrálsky domorodý tanec, zahrali si kovbojsku štipcovačku, počítali špagety, zdobili eskimácke iglu.

Hodnoty očami detí - aj tato téma koluje v rannom kruhu a počas aktivít v materskej škole. Priblížili sme si ju  príbehom o psíkovi menom Tuláčik, rôznymi hrami, obdarovaním kamaráta náramkom a  maľovaním portrétu seba samého.

,,Dopravné prostriedky"  Lienky v tejto téme rozlišovali dopravné prostriedky, priraďovali ich k  miestu pohybu, zajazdili si na autíčku, vytvorili dopravný prostriedok a precvičovali grafomotorický vzor - vlnená línia. 

V týždni na tému "Mamička má sviatok" sa deti nepripravovali len na vystúpenie. Precvičovali svoje nôžky cvičením "na boso", modelovali z plastelíny náhrdelník, strihali a lepili ako človek starne, tvorili blahoželanie pre svoju mamičku. Rozprávali o svojej mamičke ako sa volá, prečo ju ľúbia a kedy sa zvykne nahnevať :o)

Lienky pozorovali vývoj motýľa od huseničiek až po dospelosť. 

Lienky si v týždni na tému "Od zrnka ku chlebu, od kameňa k technike" vyskúšali pracovať so slaným cestom - miešali ho, krájali ho nožíkom, delili ho medzi kamarátov, určovali kto má väčší a menší bochníček. Pozreli si videoukážky výroby múky a pečenie chlebíka. Dozvedeli sa, kto nosí do obchodu ovocie a zeleninu a ako sa pestujú na farmách a v sadoch. Deti si samé pripravili ovocnú desiatu - ovocný alebo zeleninový špíz a ovocný šalát. Spoznali niektoré liečivá rastliny a ich úžitok, pomáhali pri výrobe vôňavých mydielok. Sledovali pracovný postup a počítali množstvo pridaných kvapiek vône a farby. Odtláčali nafarbené listy púpavy a vytvorili si obrázok tejto liečivej rastliny. Spoznali technických pomocníkov človeka - robotov, skladali ich podľa predlohy z farebných geometrických tvarov, zo šatiek a podľa vlastnej predstavy zo stavebníc. Snažili sa napodobniť nielen chôdzu robota, ale si aj zatancovať ako robot.

,,Na hospodárskom dvore"  Lienky tvorili, riešili úlohy, dramatizovali, triedili, priraďovali

Grafomotoricke cvičenia  - kruh - planéty

Z rozprávky do rozprávky s Jankom a Marienkou a dobrá ježibaba, ktorá by im pomohla.

Vesmírne putovanie Lienky zažili doslovne v rakete a badaním vesmíru. 

Moje telo, moje zdravie , lienky spoznávajú prostredníctvom hier pri skladaní postavy, pohybových hier, maľovaní, hier na vnuknuté orgány tela a precvičovanie si grafomotorického vzoru lomená línia ako zaznamenávanie pulzu srdca.