Lienky 2023/2024

Exotické zvieratá

Vysádzanie rajčín, ktoré nám daroval p.Fülöp

Grafomotorický vzor  - ležatá osmička

Vypúštanie motýľov

Vesmírne putovanie

Na hospodárskom dvore - tvorenie, hry, grafomotorické cvičenia, spievanie

V téme jarný štvorlístok, deti privítali jar vynášanim Moreny, vytvorením pani Jari, maľovaním prvého jarného kvietku - snežienky, vysievaním rôznych rastliniek, vytvorením ozdobného črepníka a výsadbou letničiek a nakoniec presadzovaním jahôd na ktoré sa veľmi tešia.

Recyklácia papiera


Veľký Biel očami detí

Tvoríme pozadie,  prikladanie krepového papiera a mokrého štetca, hráme sa z rozprávkou o ,,Rukavičke", rozlišujeme štyri ročné obdobia.

V zime sniežik napadá, kombinovaná línia a vôňa Vianoc

Klope, klope dáždik, cvičenie

Jeseň lienky privítali tvorením farebných listov, odtláčaním špongie okolo stromu a vytvorením jesenného stromu, či precvičovaním grafomotorického vzoru ,,bod", kde bodom vyplnili obrys veveričky a z listov vytvorili chvost. 

Lienky sa od začiatku školského roka pripravujú na vstup do ZŠ.

Pri potoku na lúke

2022/2023

Kuk do ríše zvierat a grafomotorické cvičenia.

V téme dopravné značky a semafor si deti zopakovali pravidla cestnej premávky pre všetkých účastníkov dopravy. Najlepším dňom bol pre nich deň, kde si vyskúšali byť priamymi účastníkmi dopravy ako chodci, vodiči, cyklisti, záchranári a iný.

Tri týždne budú Lienky výchovno -  vzdelávacie činnosti absolvovať aj s Pavlínou ( kand. na p. učiteľku). Pri téme dopravné prostriedky a záchranári deti - určovali, priraďovali, skladali, konštruovali, modelovali a vypočuli si prezentáciu záchranárov o  výkone ich povolania. Mali možnosť prezrieť si sanitku jej vybavenie a potrebné pomôcky.