Lienky 2023/2024

Lienky sa od začiatku školského roka pripravujú na vstup do ZŠ.

Pri potoku na lúke

2022/2023

Kuk do ríše zvierat a grafomotorické cvičenia.

V téme dopravné značky a semafor si deti zopakovali pravidla cestnej premávky pre všetkých účastníkov dopravy. Najlepším dňom bol pre nich deň, kde si vyskúšali byť priamymi účastníkmi dopravy ako chodci, vodiči, cyklisti, záchranári a iný.

Tri týždne budú Lienky výchovno -  vzdelávacie činnosti absolvovať aj s Pavlínou ( kand. na p. učiteľku). Pri téme dopravné prostriedky a záchranári deti - určovali, priraďovali, skladali, konštruovali, modelovali a vypočuli si prezentáciu záchranárov o  výkone ich povolania. Mali možnosť prezrieť si sanitku jej vybavenie a potrebné pomôcky. 

Vývoj motýľa

Chrobáčiky oslavujú Deň Zeme

Na tom našom dvore

Jarný štvorlístok - tvoríme jarný strom, kvety, sadíme, vysievame, počítame, tancujeme a precvičujeme grafomotorický vzor vlnovka.

Z lesa do rozprávky -vyrábame papier, záložku, knihu, precvičujeme si grafomotorický vzor  - horný oblúk

Veľký Biel si deti priblížili prechádzkou po jeho okolí, kreslili významné budovy, merali vzdialenosť ich domu k MŠ.

Lomenna línia - precvičovanie grafomotorického vzoru kreslením, obkresľovaním, vytváraním vzoru z hríbov, šnúrok, strihaním, skladaním papiera...

Premeny roka - deti tvorili strom ročných období , triedili oblečenie k danému ročnému obdobiu.

Aj keď tento rok ešte k nám zima neprišla, lienky si v téme ,, Čo nám zima ponuka" pripomenuli sneh, mráz, zimné športy.....

V zime sniežik napadá -  adventom, charakteristickými znakmi zimy, , pokusmi s ľadom a inými aktivitami si lienky prešli túto tému.  

Lienky si pri téme ,,Profesie" vyskúšali profesiu lekára, kaderníka, predavača, speváka a kreslili, maľovali svoje budúce povolanie.

 Lienky spoznávali a pomenovávali predmety okolo seba, dozvedeli sa z akého materiálu sú vyrobené, ktoré predmety sú krehké, ťažké, ľahké a aj nebezpečné. Zo zvyškového materiálu si vytvorili vlastný portrét. S rozprávkou "Tri medvede" si zopakovali porovnávanie veľkostí predmetov a samostatnú prácu podľa slovných inštrukcií.

Počas témy "Poďme spolu do záhradky" Lienky ochutnávali jednotlivé druhy jesenného ovocia a zeleniny, vnímali ich chuť a vôňu, s hudobnými nástrojmi sa pokúsili vyjadriť ich zvuk, pri maľovaní zas vnímali ich tvar a farbu. V zemiačikový deň si zasúťažili v hode zemiakom do vreca, v skákaní v zemiakovom vreci, porovnávali kde je viac a menej zemiakov a na záver si vytvorili vlastného zemiačikového kamaráta.

Klope, klope dáždik....... na tému o počasí si deti pripomenuli kolobeh vody, kde spoločne vytvorili 3D maketu, fúkaním do farby a saponátu vytvorili pozadie pre kvapky, cvičili s nimi a preopakovali si vertikálnu líniu v grafomotorických cvičeniach pri maľovaní, strihaní a modelovaní. 

Šarkan, farby, tvary a množstvo - si lienky vyskúšali v skladaní šarkana, objavovali vlastnosti vzduchu, rozoznávali geometrické tvary a vyskúšali odolnosť šarkana na školskom dvore. 

Lienky v rámci témy ,,Jeseň" tvorili listy obmotávaním  bavlnky na kartón, odtláčaním a lepením listov, stromov z geometrických tvarov, dramatizáciou rozprávky ,,Pod hríbom" a precvičovaním grafomotorického vzoru: Bod.

Lienky a ich prvý týždeň v MŠ pri hraní, tvorení lienky a pravidiel triedy.

2021/2022

Leto je tu zas

Kuk do ríše zvierat - exotické zviertá