Lienky 2019/2020

Lienky a prvé týždne v materskej škole, precvičovanie grafomotorického vzoru - bod.