Lienky 2018/2019

Leto je tu zas - slniečko

Lienky putovali po vesmíre, vytvárali si knihu o slnečnej sústave, pomôcku striedania dňa a noci, usporadúvali hviezdičky podľa postupnosti.

Od zrnka ku chlebíku....

Lienky a jar

Jarné šantenie Lienok na dvore

Lienky putujú z rozprávky do rozprávky a precvičujú si grafomotorický vzor - kruh.

Lienky meraním porovnávali šašov.

Grafomotorický vzor- horizontálna línia

Moje telo...

Snehuliak a zima v lese

Hra na Batlehem

Advent

Lienky ako malí umelci a vedátori...

Jeseň v lese, Lienky si vyrábajú ježka a sovičku Evičku

Lienky počítajú dažďové kvapky a maľujú dáždnik ...