Lienky 2020/2021

2019/2020

Svet zmyslov - počúvali, dramatizovali a malovali podľa hudby - Camille Saint-Saëns - Aquarium 

Lienky a darčeky, ktoré priniesol Ježiško

Lienky a čerti

Grafomotorické cvičenia Lienok kombinovanej línie "Mriežkový koláč a snehové vločky".

Lienky v téme malí  umelci a vedátori skúmali a objavivali vodu a jej premeny, topenie ľadu a miešanie farieb, vytvorili si umelý sneh a snehuliakov. 

Jeseň v lese a jeho kompozícia

S Bodkou a Čiarkou si precvičovali grafomotorický vzor horizontálna línia pri kreslení a domaľovaní poličiek na zaváraniny. 

Predmety a ich vlastnosti okolo nás - drevo, kov, papier.....

Jesenné aranžmány lienok a ich rodičov

Lienky a prvé týždne v materskej škole, precvičovanie grafomotorického vzoru - bod.