Školský rok 2023/2024


Oteckovi
Lucky a Mateja Reibergera ďakujeme za výmenu starej trampolíny za novú.

Rodičom lúčiacich sa predškolákov I. a II. triedy (Lienky Motýliky) ďakujeme za sponzorský finančný dar (490 eur), ktoré využijeme na nákup výtvarných a didaktických pomôcok. 


Ďakujeme oteckovi
Huga Križana za sprostredkovanie sponzorského daru (papierové tašky) od firmy Petruzalek 

Mamičke Adamka Kurusa veľmi pekne ďakujeme za opakované sprostredkovanie pomoci od firmy Henkel v podobe čistiacich prostriedkov, tekutých práškov na pranie a aviváže.  

Vianočné trhy

V mene detí a celého kolektívu materskej školy ďakujeme RZ pri MŠ pod vedením mamičky Sütöovej a všetkým rodičom, priateľom materskej školy, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii, priebehu a výťažku pre materskú školu z vianočných trhov.

Poďakovanie od detí a celého kolektívu materskej školy patrí aj poslancom obecného zastupiteľstva Barbore Polákovej, Janke Kissovej, Natálii Kuľkovej, Róbertovi Kádašimu a Radovanovi Taškému, ktorí výťažok z predaja chutných dobrôt na vianočných trhoch venovali našej materskej škole.

                                             Ešte raz všetkým veľké ĎAKUJEME.


Ďakujeme starej mame Nikolky Kagyerjakovej za ušitie vankúšových návliečok. 

Ďakujeme rodičom Naďky Sütöovej a všetkým rodičom, ktorí deťom vynovili 

opravami a novým náterom lavičky a hlavne preliezku na zadnom dvore. Deti sa už tešia, že sa budú môcť na nej znova hrať. 

Ďakujeme rodičom Lea Svatého za zásobu dezinfekcie, návlekov a hygienických podložiek..

Rodičom Mišky Rothovej ďakujeme za zásobu chutných jabĺčok.

                Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí každý pondelok zásobujú deti čerstvým ovocím.

Ďakujeme oteckovi Ellky Kakašovej za pomoc pri zhotovovaní vyvýšeného záhonu.

Oteckovi Benjamína Kováča ďakujeme za opravu žalúzií.

Ďakujeme rodičom Alexka Bartovica za nákup čistiacich prostriedkov. 

Ďakujeme kultúrnej komisii Obecného zastupiteľstva Veľký Biel za záhradný hrací stolík Človeče, nehnevaj sa! , s ktorým sa deti môžu hrať na dvore počas pobytu vonku a rozvíjať svoje matematické ale aj sociálne kompetencie. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám na začiatku školského roka pomohli zásobami hygienických vreckoviek, toaletného papiera a kancelárskeho papiera.

Ďakujeme oteckovi Martinka Bittnera za ústretovosť a ochotu pomôcť pri oprave a rekonštrukcii záhradnej preliezky na zadnom dvore počas prázdnin. 

Školský rok 2022/2023


Ďakujeme mamičke Gentiho Qose za zásobu návlekov.

Oteckovi Bittnerovi ďakujeme za opravu hojdačky.

Rodičom Paťka Blaha ďakujeme za omaľovánky pre všetky deti. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám pomáhajú so zásobami kancelárskeho papiera a hygienických vreckoviek.

Ďakujeme rodičom Nikolky Kagyerjakovej za zásoby toaletného papiera a čistiacich prostriedkov.

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom materskej školy, ktorí pomohli počas karnevalu so zabezpečením občerstvenia, pitného režimu, darčekov a hudby. 

V mene detí a celého kolektívu materskej školy ďakujeme RZ pri MŠ a všetkým rodičom a priateľom materskej školy, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii, priebehu a výťažku pre materskú školu z vianočných trhov.Poďakovanie od detí a celého kolektívu materskej školy patrí aj členom Spoločne za Veľký Biel za finančný dar 150 eur z ich výťažku z vianočných trhov.

Na vianočných trhoch sme predajom koláčikov a výrobkov detí a rodičov zarobili rekordných €829,77. Ďakujeme všetkým rodičom a detičkám, ktoré sa zapojili do výroby a pečenia. Maminám, pani učiteľke Jarke a pani riaditeľke Leginusovej za pomoc s predajom a v neposlednom rade poslankyniam obecného zastupiteľstva p.Polákovej a p.Kuľkovej, ktoré podporili náš stánok predajom úžasných palaciniek a teplého punču.

Ešte raz všetkým veľké ĎAKUJEME.

Mamičke Nikolky Kagyerjakovej ďakujeme za pomôcky na tvorenie. 

Mamičke Zoe Horváthovej ďakujeme za vianočné ozdoby. 

Rodičom Mateja a Mišky Rothových ďakujeme za chutné jabĺčka.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pravidelne prispievajú ovocím a zeleninkou k zdravej výžive detí. 


Ďakujeme firme Petruzálek s.r.o. za sponzorský dar vo forme obalového materiálu: papierové tašky, taniere, poháre a misky, ktoré využijeme ako pomôcky na tvorenie a tiež pri spoločných akciách na dvore.

Rodičom Jakubka Kováča ďakujeme za kancelársky papier na kreslenie.

Oteckovi Ellky Kakašovej ďakujeme za nové sieťky na oknách u lienok.

Bývalému oteckovi, pánovi Šikulovi ďakujeme za opravu žalúzií vo všetkých triedach.

Rodičom Mateja Reibergera ďakujeme za zásoby papierových vreckoviek.
Mamičke Adamka Kurusa veľmi pekne ďakujeme za sprostredkovanie pomoci 
od firmy Henkel v podobe čistiacich prostriedkov, tekutých práškov na 
pranie, aviváže, detských zubných pást a mydiel. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám na začiatku školského roka pomohli zásobami hygienických vreckoviek a toaletného papiera.

Bývalým škôlkárom Šimonovi a Lukášovi Jančovým ďakujú škôlkári za domček. 

Školský rok 2021/2022

Rodičom Lukáša Janča v mene všetkých detí ďakujeme za finančný 

sponzorský dar (200 eur), za ktorý si deti na výlete v 

Malkia parku pochutnali na nanukoch. 

V mene všetkých detí ďakujeme RZ pri MŠ Veľký Biel za darčeky k MDD - medaile, odznaky, tvorivé knihy, bublifuky.

Ďakujeme mamičke Zoe Horváthovej za darček pre deti k MDD - lopty.

Ďakujeme pánovi Blechovi za sponzorský dar vo forme digitálnej techniky. 

Ďakujeme mamičke Nikolky Kagyerjakovej za sponzorský nákup čistiacich prostriedkov.

Rodičom Lukáška Janča opakovane ďakujeme za tonery do tlačiarní.

Ďakujeme rodičom Lukáška Janča za sponzorský dar vo forme zásob tonerov do tlačiarní.

Rodine Řikovskej ďakujeme za sponzorský dar vo forme monitoru Samsung. 

Ďakujeme mamičke Sabinky Lančaričovej, ktorá od spoločnosti Henkel Slovensko sprostredkovala finančný dar v hodnote 1500 € pre našu materskú školu. Z týchto prostriedkov sa zakúpili pracie prostriedky a aviváže, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kancelársky papier, výtvarné potreby, hry, sady pre kreatívnu tvorbu a darčeky pre deti k Veľkej noci a k Medzinárodnému dňu detí. 

Ďakujeme rodičom Adamka Bertoviča za sponzorskú pomoc vo forme výtvarného materiálu a pomôcok na tvorenie 

Ďakujeme mamičke Nikolky Kagyerjakovej za sponzorský nákup čistiacich prostriedkov a návlekov na topánky. Babičke Nikolky Kagyerjakovej ďakujeme za ušitie návlekov na vankúšiky.

Rodičom Ninky Baloghovej ďakujeme za zásoby kancelárskeho papiera. 


Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám opakovane zásobujú papierom na kreslenie.

Ďakujeme rodičom Lukáška Janča, ktorí nás opakovane zásobujú s tonermi do tlačiarní.

V mene všetkých detí ďakujeme za bohaté mikulášske balíčky 

zriaďovateľovi materskej školy, školskej kuchyni a RZ pri MŠ.  

Ďakujeme RZ pri MŠ Veľký Biel za nákup nového koberca do triedy Lienok.

Maminke Mirky Píšovej ďakujeme za pomocné práce na školskom dvore.  

Ďakujeme zriaďovateľovi materskej školy pod vedením pána starostu Antona Dantera za rekonštrukciu a vynovenie umyvárky na prízemí.


Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám na začiatku školského roka pomohli so zásobami hygienických vreckoviek a toaletného papiera.

Rodičom Lukáška Janča ďakujeme za zásobu tonerov do tlačiarne.