Školský rok 2020/2021

Ďakujeme rodičom Adamka Bertoviča za zásoby kancelárskeho papiera. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám aj počas školského roka pomáhajú so zásobami hygienických vreckoviek, toaletného papiera a mydla.

Rodičom Lukáška Janča ďakujeme za sponzorský dar -laserovú tlačiareň a nákup tonerov do tlačiarní. Oteckovi Šimonka Dumanova ďakujeme za technickú pomoc s počítačmi a tlačiarňami.Oteckovi Natálky Fülöpovej ďakujeme za pomoc pri opravách 

a rekonštrukciách. 

Veľké poďakovanie chceme v mene všetkých detí a pani učiteliek vysloviť rodičom Adamka Bertoviča za nádherný vianočný stromček, rodičom Tomáška Szigetiho a Mirky Píšovej za chutné vianočné oblátky a medík a v neposlednom rade chceme poďakovať za vianočné koláčiky pani kuchárkam Beatke, Monike, Ingridke a Marike.


Mravčeky ďakujú rodičom za papier na kreslenie.

Oteckovi Lukáška Janča ďakujeme za tonery do tlačiarne. 

Ďakujeme mamičke Mirky Píšovej za pomoc pri šití návliečok na vankúšiky. 

Rodičom Mišky Moravčíkovej ďakujeme za ovocie pre celú škôlku.

Rodičom Adamka Bertoviča ďakujeme za ovocie a rodičom Tomáška Szücsa za vody na pitný režim.

Ďakujeme rodičom Lukáška Janča, Mareka a Lei Jaroščákových, Riška Tomana za kancelárske papiere a výtvarný materiál.

Ďakujeme rodičom Táničky Strasserovej a Annabelky Muravskej za hygienické a dezinfekčné prostriedky.

Oteckom Natálky Fülöpovej, Peťka a Paťka Bolfových, Lukáška Janča a pánovi starostovi Antonovi Danterovi ďakujeme za pomoc pri opravách a úpravách v exteriéry a interiéry škôlky k plynulému začiatku a otvoreniu materskej školy.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám na začiatku školského roka pomohli so zásobami hygienických vreckoviek, toaletného papiera a mydla.Školský rok 2019/2020

Mamičke Miška Takáča ďakujeme za výtvarný materiál a kancelárske potreby pre všetky štyri triedy materskej školy.

Mamičke bývalej škôlkárky Kristínky Kuľkovej a mamičke Nikolasa Neumanna ďakujeme za prípravu krásneho tabla pre predškolákov. 

Oteckovi Lucky Šikulovej ďakujeme za opravu žalúzií v materskej škole.

Oteckom Natálky Fülöpovej, Davidka Husovského, Nikolky Trnkovej a Tomáška Szigetiho ďakujeme za pomoc pri opravách a úpravách v exteriéry a interiéry škôlky.

Ďakujeme rodičom Lukáška a Šimonka Jančových za nákup tonerov do každej triedy.

Oteckovi Natálky Fülöpovej ďakujeme za zakúpenie skákacej plachty na trampolínu.

Oteckovi Peťka Bolfu ďakujeme za opravu umývačky riadu.Mamičke Táničky Strasserovej ďakujeme za dezinfekčné prostriedky. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám opakovane pomáhajú so zásobami hygienických vreckoviek, toaletného papiera a mydla.

Ďakujeme rodičom Lukáška a Šimonka Jančových za finančný sponzorský dar deťom k Vianociam poukázaný na RZ pri MŠ Veľký Biel.

Oteckovi Kornélie Danterovej ďakujeme za chutný vianočný medík. 


Rodičom Tomáška Szigetiho ďakujeme za vianočné oblátky.


Včielky ďakujú mamičke Sebiho Šamka za sladké mikulášske balíčky.  


Všetky deti, pani učiteľky, pani upratovačky a pani kuchárka ďakujú Rodičovskému združeniu pri MŠ a zvlášť oteckovi Tadeáša Kotešovského za krásne mikulášske uteráčiky s menami. 


Veľké poďakovanie chceme v mene všetkých detí a pani učiteliek vysloviť rodičom Budaiovým za nádherný vianočný stromček.


Oteckom Natálky Fülöpovej, Davidka Husovského a Nikolky Trnkovej ďakujeme za pomoc pri opravách a úpravách v exteriéry a interiéry škôlky.  


Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám na začiatku školského roka pomohli so zásobami hygienických vreckoviek, toaletného papiera a mydla. 


Rodičom Hanky Hajnalovej ďakujeme za zabezpečenie pitného režimu pre všetky deti materskej školy prostredníctvom nesýtenej vody Zlatá studňa. 


Oteckovi Lucky Šikulovej ďakujeme za opravu žalúzií v materskej škole.
Výboru ZO SZZ Veľký Biel ďakujeme za chutné ovocie.

Školský rok 2018/2019

Ďakujeme rodičom Lukáška a Šimonka Jančových za sponzorský dar -multifunkčnú tlačiareň.Oteckovi Natálky Fülöpovej patrí veľké ďakujeme za celoročnú pomoc pri opravách a úpravách v škôlke.

Ďakujeme všetkým mamičkám a oteckom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili akcie "Víkend otvorených parkov a záhrad" v areáli kaštieľa vo Veľkom Bieli, pripravili pre deti tvorivé dielničky a stánok plný dobrôt a tak znova pomohli a podporili našu materskú školu.
Ďakujeme oteckovi Hanky Hajnalovej za opakované zabezpečenie pitného režimu pre deti celej materskej školy.

Rodičom Lukáška a Šimonka Jančových ďakujeme za nákup výtvarného materiálu (farebné papiere, lepidlá, výkresy, papiere na kreslenie, a iné) do všetkých tried a tonerov a kancelárskych papierov do všetkých tlačiarní v materskej škole. 

Motýliky ďakujú oteckovi Hanky Hajnalovej za výtvarný materiál (farebné papiere, farbičky, lepidlá a vodové farby).

Všetkým rodičom, ktorí nás opakovane zásobujú papierom na kreslenie veľmi pekne ďakujeme.

Milí rodičia, s Vašou pomocou sme vyhrali na fc súťaž o tepovanie kobercov v materskej škole. Výhra nás veľmi potešila!!! Ďakujeme, že aj takýmto spôsobom podporujete našu materskú školu. 

Zároveň ďakujeme firme Jovitep, ktorá súťaž vyhlásila a cez vianočné prázdniny nám dôkladne vytepovala všetky koberce v materskej škole. 

Ďakujeme oteckovi Hanky Hajnalovej za opakované zabezpečenie pitného režimu pre deti celej materskej školy.

Všetkým rodičom, ktorí nás opakovane zásobujú papierom na kreslenie a pomôckami na tvorenie veľmi pekne ďakujeme.

Mamičke Danyela Vígha motýliky chcú poďakovať za ozdoby na vianočný stromček.

Veľké poďakovanie chceme v mene všetkých detí a pani učiteliek vysloviť rodičom Tomáška Szigetiho za nádherný vianočný stromček a vianočné oblátky.

Bývalému oteckovi Ernestovi Danterovi ďakujeme za chutný vianočný medík na oblátky. 

Ďakujeme mamičke Sebiho Šamka za zabezpečenie pitného režimu.
Mamičke Marienky Mižúrovej ďakujeme za ovocie pre všetky deti materskej školy. 

Rodičom Lukáška a Šimonka Jančových ďakujeme za sponzorský finančný dar v hodnote 200 eur, ktoré využijeme na nákup didaktických pomôcok a hračiek pre deti v školskom roku 2018/2019.

Ďakujeme potravinám Terno Veľký Biel za darčekové predmety pre deti. 

Ďakujeme firme Mont-Ex trade (Rudkovi Kováčovi a oteckovi Lucky Šikulovej) za opravu žalúzií v materskej škole.Rodičom Miušky Horváthovej ďakujeme za sponzorský dar 140 eur, ktoré využijeme na nákup kostýmov na vystúpenia.Mamičke Nikolasa Škoríka ďakujeme za zabezpečenie pitného režimu na chladnejšie dni.

Výboru ZO SZZ Veľký Biel ďakujeme za chutné ovocie a zeleninku. 

Mamičke Sebiho Ščepku ďakujeme za darčekové predmety pre deti.

Oteckovi Kristínky Kuľkovej ďakujeme za návrh a výrobu informačnej tabule nad vstupnou bránkou materskej školy.

Ďakujeme všetkým rodičom, babkám, tetám, priateľom školy- bývalým rodičom, pani učiteľkám a pani školníčkam, ktorí sa v piatok 21.09.2018 zúčastnili brigády a spoločnými silami obnovili náter plota, ktorého nákup finančne zabezpečil zriaďovateľ materskej školy - Obec Veľký Biel. Oteckovi Natálky Fülöpovej ďakujeme za organizáciu a sponzorské zabezpečenie prac.pomôcok k maľovaniu.

Rodičom Hanky Hajnalovej ďakujeme za zabezpečenie pitného režimu pre všetky deti materskej školy prostredníctvom nesýtenej vody Zlatá studňa. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám na začiatku školského roka pomohli so zásobami hygienických vreckoviek, toaletného papiera a mydla. 

 Včielky ďakujú mamičke Viky Nogovej za výtvarný materiál. Ďakujeme ocinovi Marínky Dobišovej za rukavice na brigádu.  

Oteckovi Natálky Fülöpovej ďakujeme za opakovanú pomoc pri opravách a údržbárskych prácach interiéru a exteriéru materskej školy .