Školský rok 2021/2022

Ďakujeme RZ pri MŠ Veľký Biel za nákup nového koberca do triedy Lienok.

Maminke Mirky Píšovej ďakujeme za pomocné práce na školskom dvore.  

Ďakujeme zriaďovateľovi materskej školy pod vedením pána starostu Antona Dantera za rekonštrukciu a vynovenie umyvárky na prízemí.


Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám na začiatku školského roka pomohli so zásobami hygienických vreckoviek a toaletného papiera.

Rodičom Lukáška Janča ďakujeme za zásobu tonerov do tlačiarne. 

Školský rok 2020/2021

Ďakujeme rodičom Elišky Ferenčíkovej za zapožičanie veľkého skákacieho hradu. Urobili deťom veľkú radosť a krásne dopoludnie.

Ďakujeme zriaďovateľovi materskej školy pod vedením pána starostu Antona Dantera za sladké prekvapenie a kolobežky k MDD.

Včielky ďakujú rodičom Viktórie Ihring za tvorivý darček k MDD.

Poďakovanie patrí aj RZ pri MŠ za zabezpečenie koncertu Paci-Pac a zábavno-súťažného dňa s animátormi Step Up ku dňu detí a množstva darčekov.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám aj počas školského roka pomáhajú so zásobami kancelárskeho papiera.

Včielky ďakujú rodičom Mišky Moravčíkovej za ovocie a vitamíny.
Rodičom Lukáška Janča veľmi pekne ďakujeme za spríjemnenie Dňa detí lietajúcim darčekom. 

Ďakujeme RZ pri MŠ za zabezpečenie MDD akciami a krásnymi darčekmi pre deti. 

Ďakujeme rodičom Adamka Bertoviča za zásoby kancelárskeho papiera. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám aj počas školského roka pomáhajú so zásobami hygienických vreckoviek, toaletného papiera a mydla.

Rodičom Lukáška Janča ďakujeme za sponzorský dar -laserovú tlačiareň a nákup tonerov do tlačiarní. Oteckovi Šimonka Dumanova ďakujeme za technickú pomoc s počítačmi a tlačiarňami.Oteckovi Natálky Fülöpovej ďakujeme za pomoc pri opravách 

a rekonštrukciách. 

Veľké poďakovanie chceme v mene všetkých detí a pani učiteliek vysloviť rodičom Adamka Bertoviča za nádherný vianočný stromček, rodičom Tomáška Szigetiho a Mirky Píšovej za chutné vianočné oblátky a medík a v neposlednom rade chceme poďakovať za vianočné koláčiky pani kuchárkam Beatke, Monike, Ingridke a Marike.


Mravčeky ďakujú rodičom za papier na kreslenie.

Oteckovi Lukáška Janča ďakujeme za tonery do tlačiarne. 

Ďakujeme mamičke Mirky Píšovej za pomoc pri šití návliečok na vankúšiky. 

Rodičom Mišky Moravčíkovej ďakujeme za ovocie pre celú škôlku.

Rodičom Adamka Bertoviča ďakujeme za ovocie a rodičom Tomáška Szücsa za vody na pitný režim.

Ďakujeme rodičom Lukáška Janča, Mareka a Lei Jaroščákových, Riška Tomana za kancelárske papiere a výtvarný materiál.

Ďakujeme rodičom Táničky Strasserovej a Annabelky Muravskej za hygienické a dezinfekčné prostriedky.

Oteckom Natálky Fülöpovej, Peťka a Paťka Bolfových, Lukáška Janča a pánovi starostovi Antonovi Danterovi ďakujeme za pomoc pri opravách a úpravách v exteriéry a interiéry škôlky k plynulému začiatku a otvoreniu materskej školy.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám na začiatku školského roka pomohli so zásobami hygienických vreckoviek, toaletného papiera a mydla.