Školský rok 2018/2019

Ďakujeme rodičom Lukáška a Šimonka Jančových za sponzorský dar -multifunkčnú tlačiareň.Oteckovi Natálky Fülöpovej patrí veľké ďakujeme za celoročnú pomoc pri opravách a úpravách v škôlke.

Ďakujeme všetkým mamičkám a oteckom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili akcie "Víkend otvorených parkov a záhrad" v areáli kaštieľa vo Veľkom Bieli, pripravili pre deti tvorivé dielničky a stánok plný dobrôt a tak znova pomohli a podporili našu materskú školu.
Ďakujeme oteckovi Hanky Hajnalovej za opakované zabezpečenie pitného režimu pre deti celej materskej školy.

Rodičom Lukáška a Šimonka Jančových ďakujeme za nákup výtvarného materiálu (farebné papiere, lepidlá, výkresy, papiere na kreslenie, a iné) do všetkých tried a tonerov a kancelárskych papierov do všetkých tlačiarní v materskej škole. 

Motýliky ďakujú oteckovi Hanky Hajnalovej za výtvarný materiál (farebné papiere, farbičky, lepidlá a vodové farby).

Všetkým rodičom, ktorí nás opakovane zásobujú papierom na kreslenie veľmi pekne ďakujeme.

Milí rodičia, s Vašou pomocou sme vyhrali na fc súťaž o tepovanie kobercov v materskej škole. Výhra nás veľmi potešila!!! Ďakujeme, že aj takýmto spôsobom podporujete našu materskú školu. 

Zároveň ďakujeme firme Jovitep, ktorá súťaž vyhlásila a cez vianočné prázdniny nám dôkladne vytepovala všetky koberce v materskej škole. 

Ďakujeme oteckovi Hanky Hajnalovej za opakované zabezpečenie pitného režimu pre deti celej materskej školy.

Všetkým rodičom, ktorí nás opakovane zásobujú papierom na kreslenie a pomôckami na tvorenie veľmi pekne ďakujeme.

Mamičke Danyela Vígha motýliky chcú poďakovať za ozdoby na vianočný stromček.

Veľké poďakovanie chceme v mene všetkých detí a pani učiteliek vysloviť rodičom Tomáška Szigetiho za nádherný vianočný stromček a vianočné oblátky.

Bývalému oteckovi Ernestovi Danterovi ďakujeme za chutný vianočný medík na oblátky. 

Ďakujeme mamičke Sebiho Šamka za zabezpečenie pitného režimu.
Mamičke Marienky Mižúrovej ďakujeme za ovocie pre všetky deti materskej školy. 

Rodičom Lukáška a Šimonka Jančových ďakujeme za sponzorský finančný dar v hodnote 200 eur, ktoré využijeme na nákup didaktických pomôcok a hračiek pre deti v školskom roku 2018/2019.

Ďakujeme potravinám Terno Veľký Biel za darčekové predmety pre deti. 

Ďakujeme firme Mont-Ex trade (Rudkovi Kováčovi a oteckovi Lucky Šikulovej) za opravu žalúzií v materskej škole.Rodičom Miušky Horváthovej ďakujeme za sponzorský dar 140 eur, ktoré využijeme na nákup kostýmov na vystúpenia.Mamičke Nikolasa Škoríka ďakujeme za zabezpečenie pitného režimu na chladnejšie dni.

Výboru ZO SZZ Veľký Biel ďakujeme za chutné ovocie a zeleninku. 

Mamičke Sebiho Ščepku ďakujeme za darčekové predmety pre deti.

Oteckovi Kristínky Kuľkovej ďakujeme za návrh a výrobu informačnej tabule nad vstupnou bránkou materskej školy.

Ďakujeme všetkým rodičom, babkám, tetám, priateľom školy- bývalým rodičom, pani učiteľkám a pani školníčkam, ktorí sa v piatok 21.09.2018 zúčastnili brigády a spoločnými silami obnovili náter plota, ktorého nákup finančne zabezpečil zriaďovateľ materskej školy - Obec Veľký Biel. Oteckovi Natálky Fülöpovej ďakujeme za organizáciu a sponzorské zabezpečenie prac.pomôcok k maľovaniu.

Rodičom Hanky Hajnalovej ďakujeme za zabezpečenie pitného režimu pre všetky deti materskej školy prostredníctvom nesýtenej vody Zlatá studňa. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám na začiatku školského roka pomohli so zásobami hygienických vreckoviek, toaletného papiera a mydla. 

 Včielky ďakujú mamičke Viky Nogovej za výtvarný materiál. Ďakujeme ocinovi Marínky Dobišovej za rukavice na brigádu.  

Oteckovi Natálky Fülöpovej ďakujeme za opakovanú pomoc pri opravách a údržbárskych prácach interiéru a exteriéru materskej školy .