Dovidenia, milá škôlka, ideme už do školy, budeme sa učiť čítať a písať si úlohy...

Ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo inak.

Počas roku, ktorý opäť rýchlo ubehol, sa zo škôlkárov stali budúci prváci a s blížiacim sa koncom školského roka 2019/2020 nastal čas, aby sa rozlúčili so svojou škôlkou. V tomto školskom roku opúšťa brány našej materskej školy 33 predškolákov z triedy včielok a motýlikov, ktorých do školy pripravovali pani učiteľky Tündi, Adrika, Veronika a Janka.

Tohoročná rozlúčková slávnosť bola síce netradičná, bez krásneho programu plného spevu, básní a tanca, ale život nám to takto zariadil a my sme rady, že posledný júnový podvečer sme sa stretli predškoláci, rodičia a kolektív materskej školy v zdraví, na krásne vyzdobenom, farebnom školskom dvore. Na deti čakalo prekvapenie v podobe slávnostne prestretých stolov, rozlúčkovej torty so symbolmi včielok a motýlikov, rôznych koláčikov, detského šampanského a všetkého, čo na veľkej oslave nemôže chýbať.

Pani riaditeľka vo svojom príhovore pripomenula deťom spoločne strávené pekné chvíle, bezstarostné obdobie plné hier, zábav, radosti, pohody a vyjadrila želanie, aby ich škôlkarske priateľstvá a čas hier, smiechu, učenia sa a spomienky na príjemne strávený čas v škôlke to dlhé odlúčenie, ktoré nás všetkých postihlo, nijako nezatienilo.

Poďakovala predškolákom za ich škôlkarsku usilovnosť, a popriala im, aby v septembri s radosťou nastúpili do vytúženej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.

Nastal čas lúčenia a ako sa patrí okrem krásnych spomienok na čas strávený v materskej škole si naši predškoláci odniesli na pamiatku darčeky v podobe školských potrieb, knižky a sladkej odmeny.

Pani riaditeľka poďakovala aj rodičom za dôveru, vzájomnú úctu, trpezlivosť, ústretovosť, za veľmi dobrú spoluprácu, komunikáciu a ochotu vždy pomôcť.

Na záver aj deti obdarovali pani učiteľky, tetu školníčku a pani kuchárku, za čo deťom a ich rodičom srdečne a s úctou ďakuje celý kolektív materskej školy.

Konečne sa začala hostina, zábava, fotenie a príjemné rozprávanie sa, spomínanie na spoločne strávené chvíle.

Na konci školského roka Vám prajeme príjemné, slnečné leto, krásne zážitky na dovolenkách, šťastné návraty a dobrý štart deťom do prvej triedy v septembri. Keďže sa tento rok lúčime aj s celým osadenstvom výboru rodičovského združenia, chceli by sme im vyjadriť veľkú vďaku za dlhoročnú nezištnú pomoc a oporu, ktorú poskytovali deťom, pani učiteľkám a ostatným rodičom. Osobitne by sme chceli poďakovať mamičkám Fabovej, Rothovej, Neumannovej, Karácsony, Taškej a Denkovej, ktoré boli dlhé roky aktívne členky výboru RZ pri MŠ Veľký Biel.

Kolektív materskej školy

Predplavecký výcvik 02.03.-06.03.2020

Tento školský rok sa nám už druhý krát podarilo zrealizovať pre deti predplavecký výcvik v spolupráci s plaveckým klubom Delfín pod vedením pani trénerky Valérie Pipíškovej. Výcviku sa zúčastnilo 17 detí, medzi nimi aj vytrvalci, ktorí sa už od jesene zdokonalili, ale aj takí, ktorí sa prvý krát zúčastnili výcviku. Pre deti bola každá hodina trávená v bazéne veľkým zážitkom, kde sa prostredníctvom rôznych hier naučili, zdokonaľovali základy plaveckých štýlov. Na záver výcviku nádejní plavci absolvovali preteky v plávaní a za šikovnosť a získané plavecké zručnosti boli odmenení "Mokrým vysvedčením".

"CHYSTAJTE SI DETI MASKY, BUDE KARNEVAAAL..."

Fašiangy zmenili celú škôlku na nepoznanie. Zo stien na chodbách i v triedach sa usmievali veselí a farební šašovia, ktorí nás rozveseľovali svojimi smiešnymi tvárami.

Piesne "Chystajte si deti masky; Fašiangy, Turíce.... "sa ozývali v sprievode nástrojov celý týždeň. Deti vyrábali masky, škrabošky, korunky a čelenky, maľovali, kreslili, strihali a lepili.

Deti a pani učiteľky si začali pripravovať kostýmy a masky a nevedeli sa dočkať veľkého karnevalového dňa.

A dočkali sa. V piatok, 31.januára 2020 "zaklopal na dvere" karnevalový deň.

Popoludní sa deti s rodičmi presunuli do vyzdobeného kultúrneho domu, ktorý sa zmenil na karnevalovú maškarádu ako sa patrí. A aké by to boli fašiangy bez tradičných dobrôt? Stôl zdobili koláče a iné dobroty šikovných mamičiek a babičiek.

Na tanečnom parkete sa vykrúcali princezné, víly, piráti, zvieratká, rozprávkové super ženy, spajdermani, dráčikovia, batmani, ktorých celý večer slovom, vtipom, tancom, súťažami a hudbou sprevádzali animátori skupiny StepUp v úlohe troch tučniakov z rozprávky Madagaskar. Masky boli prekrásne a náležite sa v promenáde predstavili. Karnevalový program bol veselý. Striedali sa zábavné súťaže, do ktorých sa zapojili aj rodičia. Deti sa počas celého karnevalu úžasne bavili, tancovali a súťažili. Zahanbiť sa nedali ani rodičia, ktorí zdieľali zábavu, dobrú náladu a radosť spolu so svojimi deťmi.

Vianoce v škôlke

Vianoce sú, keď sme všetci spolu, keď si rodina sadá k stolu. Tak to bolo aj u nás 16.12.2019, keď sme si všetci ako jedna veľká rodina posadali k slávnostnému stolu, kde nás čakalo vianočné pohostenie. Nemohli chýbať chutné vianočné koláčiky, za čo ďakujeme pani kuchárkam Beátke Monike, Ingridke a tete Marike a aj tento rok sme vianočnú desiatu začali krásnym vianočným príbehom a jedením vianočných oblátok s domácim medíkom. Na stole voňali aj medovníčky, ktoré deti spolu s pani učiteľkami už vopred upiekli aj vyzdobili. No a pod krásne ozdobeným živým stromčekom čakalo deti veľké prekvapenie, nové hračky, ktoré všetkým rozžiarili očká. Všetci spolu sme privolali Vianoce a slávnostnú predvianočnú atmosféru pesničkami, básničkami, koledami z ktorých bolo cítiť, že idú zo srdiečka. Na záver sme si navzájom popriali krásne, požehnané Vianoce a mohlo sa začať rozbaľovanie darčekov.

Vitaj, vitaj Mikuláš, kde darčeky pre nás máš?

My sme deti dobré veru, nás si čerti nezoberú....

Decembrové obdobie aj nám prinieslo do škôlky predvianočnú náladu. Jesennú výzdobu vystriedali adventné vence, mikulášske postavičky, papierové čižmy, čertíci či anjeli. A samozrejme aj mikulášikovia.

Práve jeho sa deti nevedeli dočkať. Tešili sa na jeho veľké vrece plné sladkostí a krásneho anjela, ale obávali sa čerta, ktorý má prázdne vrece a železnú reťaz.

Dlho očakávaný Mikuláš k nám našťastie našiel cestu v sprievode čerta a anjela.

Deti Mikulášovi zarecitovali a zaspievali pekné básne a piesne nie len o ňom, ale aj o čertovi a nezabudli ani na anjela, ktorý sa tomu veľmi potešil. Deti z tanečného krúžku pod vedením tety Žanetky potešili hostí aj s vianočnou tanečnou choreografiou.

Nakoniec sa Mikuláš, čert aj anjel s deťmi rozlúčili, poďakovali a sľúbili, že budú zas celý rok dobré. Mikuláš im sľúbil, že o rok príde zas.....

A čo obávaný čert? Odišiel s prázdnym vrecom.....:) 

Vianočné posedenie seniorov.

V podvečer Mikuláša sa tanečná sála kultúrneho domu naplnila do posledného miestečka. Pán starosta obce Veľký Biel, Anton Danter pozval seniorov obce na vianočné posedenie a deti z tanečného krúžku pod vedením pani učiteľky Žanetky Nyársikovej im prišli zaspievať, zarecitovať a zatancovať s vianočnou náladou. 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

Dňa 26.11.2019 nám spríjemnili chvíle bábkoherci z divadielka Na hojdačke. Predstavili sa známou rozprávkou Žabí kráľ, podľa predlohy bratov Grimmovcov. Deti spoločne s hercami, bábkami čarovali, spievali, tancovali, odvážne princezné z hľadiska dostali šancu bozkom vyslobodiť zakliateho kráľa. Obsah rozprávky bábkoherci doplnili aj prvkami súčasných tém, ako zdravá výživa, závislosť na mobilných telefónoch. Hlavnou myšlienkou predstavenia bolo: " Ak niečo sľúbiš, to treba splniť.... ."Okrem rozprávky deti zaujali aj krásne marionety, zaujímavé kulisy a pútavé pesničky. Z predstavenia odchádzali plní veselých a poučných zážitkov.

"BABIČKA, DEDUŠKO RADI VÁS MÁME, DARČEKY V PESNIČKÁCH, Z LÁSKY VÁM DÁME....."

Takéto milé a láskavé slová zazneli počas slávnostnej besiedky, venovanej našim starkým.

V deň besiedky sa deti od rána tešili a nevedeli sa dočkať, kedy si budú môcť obliecť sukničky, pekné nohavice, či kostýmy. Zvedavé otázky, kedy príde moja babka, dedko, nemali konca.

Starí rodičia zaplnili sálu kultúrneho domu do posledného miesta a tešili sa na svoje vnúčatá. Svojim programom sa postupne predviedli Lienky, Motýliky, Mravčeky a Včielky. Pekné piesne, básne, tančeky a divadielka, v ktorých deti preukázali svoju šikovnosť, trpezlivosť, odvahu aj snahu, si vyslúžili potlesk a v nejednom prípade i slzičku dojatia .

"Naši drahí starkí, prajeme Vám pevné zdravie za všetko Vám ďakujeme. Vaše vnúčatá". 

Vystúpenie pre jubilantov

Dňa 9.novembra pripravila sociálna komisia pri obci Veľký Biel slávnostné posedenie pre jubilantov, všetkých starkých v obci, ktorí dosiahli krásny vek 80 a viac rokov. Po príhovore pána starostu Antona Dantera sa jubilantom prihovorili krátkym kultúrnym programom aj najstaršie deti z materskej školy.

Naším prianím bolo, aby starkým na tieto slávnostné chvíle zostali milé spomienky.

Výchovný koncert "NESIEME VÁM NOVINU"

Výchovný koncert rodiny Hlbockej "Nesieme Vám novinu" vniesol do našej materskej školy príjemnú vianočnú atmosféru.

Manželia Hlbockí zaujali deti hneď na prvý pohľad a to najmä preto, že prišli oblečení v krojoch, ktoré mnohé deti poznajú len z rozprávania. Keď zazneli prvé tóny piesní v sprievode hudobných nástrojov ako fujara, koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, drumbľa, píla, gajdy, mrmlák, flauty, husle, ozembuch, ninera nastalo v triede ticho a deti s úžasom počúvali.

Koncert popretkávaný piesňami, hudbou a hovoreným slovom nám priblížil Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj na zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Obdobie od Martina cez Katarínu, Ondreja, Barboru, Mikuláša, Luciu až k samotnému Štedrému dňu bolo spojené s množstvom prísloví, porekadiel, piesní a zvykov, ktorými sa kedysi ľudia riadili. Vianočnú atmosféru nám ľudoví umelci navodili koledovaním, spievaním vianočných piesní, kolied, vinšovaním a prezentovaním vianočných zvykov. Do koledovania boli zapojené aj naše deti, oblečené do typických odevov z minulosti, ktoré im veľmi pristali. Deti si za svoje vianočné koledovanie vyslúžili veľký potlesk.

Na záver zaznela v podaní manželov, pieseň "Tichá noc, svätá noc", ktorá nám tak isto, ako celý koncert pripomenula, že sa začal čas adventu a pomaly sa blížia Vianoce, na ktoré sa všetci tak veľmi tešíme. 

Halloweenska noc v škôlke

Na nástenke našej škôlky sa objavil plagát s textom "Milí predškoláci, chcete sa zúčastniť na jednom strašidelne dobrom hallowenskom večierku? "

A predstavte si, jeden októbrový piatkový podvečer sa pred bránou škôlky začali schádzať všelijaké tajomné bytosti : ježibaby, kostlivci, duchovia a strašidlá... Boli to naši predškoláci, ktorí sa rozhodli, že ukážu svoju odvahu a strávia strašidelno-zábavnú halloweensku noc v škôlke. Pani učiteľky v ničom nezaostávali a tak zamaskované za bosorky, strašiakov a príšerky, vítali deti. Pri hľadaní bosoriek a pokladu na dvore pri svetle sviečok a svietiacich svetlonosov sa nikto nedal odradiť tmou a čudesnými zvukmi noci. Deti nebojácne a hrdinsky vyhľadali všetky schované bosorky, ktoré ich za odvahu odmenili sladkosťami. Hallowenské vedierka sa rýchlo naplnili sladkosťami. V " začarovanej strašidelnej škôlke" každé strašidlo pri prechode strašidelnými dverami preukázalo svoju odvahu a pomohlo pomiešať "hallowenský guláš" z farebných špagiet, myší, potkanov a chrobákov. Potom hlavná bosorka pasovala žezlom strašidlá na účastníkov strašidelnej noci. Po pasovačke už deti čakalo hallowenské menu: obložené chlebíčky s čajíkom a ako dezert sme si pochutnali na sladkých a slaných pochúťkach. Večer bol plný strašidelných súťaží a hier a zakončili sme ho poriadnou diskotékou. Po náročnom dni nás čakali postieľky a rozprávka. Spalo sa nám sladko a ráno nás na stole čakali chutné hallowenske raňajky.

Všetkým maminkám, ktoré nám hallowensku noc osladili koláčikmi a slanými dobrôtkami veľmi pekne ďakujeme.

Predplavecká príprava 21.10.-25.10.2019

Jedným z hlavných cieľov našej materskej školy je zvýšiť telesnú aktivitu detí,

posilniť ich psycho-fyzické zdravie a zvýšiť pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu prostredníctvom rôznych aktivít s telovýchovným zameraním. Medzi tieto aktivity patrí aj predplavecká príprava, ktorej cieľom je priblížiť deťom vodné prostredie, naučiť ich pohybovať sa vo vodnom prostredí bez strachu a zábran, zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti pomocou rôznych zábavných hier a cvičení vo vode.

Tento školský rok sa nám podarilo zrealizovať pre deti predplavecký výcvik v spolupráci s plaveckým klubom Delfín pod vedením pani trénerky Valérie Pipíškovej. Výcviku sa zúčastnilo 19 detí z III. a IV. triedy. Nie všetky však vydržali do konca, ale pre väčšinu z nich bol pobyt v bazéne veľkým zážitkom, o čom svedčia aj fotografie. Na záver výcviku deti absolvovali preteky v plávaní a za šikovnosť a získané plavecké zručnosti boli odmenené "Mokrým vysvedčením" a sladkosťou. 

Exkurzia v sadoch Dobré Jablká v Dunajskej Lužnej

Symbolom jesene sú jednoznačne aj jablká, ktoré sú nielen chutné ale i veľmi zdravé. Na jeseň sa oberajú, uskladňujú, varia, sušia, skrášľujú nám jesenné dni. V mesiaci október sa organizujú rôzne jablkové slávnosti, programy a preto sme s radosťou prijali ponuku zúčastniť sa Exkurzie v sadoch Dobré Jablká.

Dňa 10.10.2019 nám počasie prialo, slniečko sa na nás usmievalo, a tak sme sa s predškolákmi príjemne poprechádzali medzi jabloňami, malinovými kríkmi . V sadoch na nás už čakali ovocinári, ktorí zaujímavou prednáškou a ukážkami obohatili, rozširovali naše poznatky o pestovaní jabĺk a informovali o zázračných účinkoch tohto kráľovského ovocia. Na záver sme mali možnosť ochutnať rôzne druhy jabĺčok, a do škôlky sme sa vrátili s peknými zážitkami a samozrejme aj s odmenou - jabĺčkami, omaľovánkami a pexesom.

Dňa 08.10.2019 sme boli aktívnymi divákmi výchovno- vzdelávacieho predstavenia s názvom: 

Po stopách hudby, v ktorom nám Trubadúr rytier Gaston rozpovedal príbeh o tom ako sa zrodila hudba. Spoločne sme sledovali jej stopy naprieč storočiami, dozvedeli sme sa kto bol trubadúr, zoznámili sme sa s rôznymi hudobnými i rytmickými nástrojmi, od paličiek z doby kamennej, cez lutnu zo stredoveku až po gitaru. S rytierom Gastonom sme sa naučili veľa nového, zahrali sme sa aj sme si zaspievali.


Stražanovo bábkové divadlo - Medovníkový domček

Vo utorok, 24. septembra k nám zavítalo naše obľúbené Stražanovo bábkové divadlo so známou klasickou rozprávkou "Medovníkový domček". Stražanovo bábkové divadlo vždy prináša rozprávkovú pohodu i pastvu pre rozžiarené detské oči a inak tomu nebolo ani v tento deň. Svojimi originálnymi marionetami z lipového dreva a scénicky oživenými ľudovými príbehmi sa prihovorilo deťom. Prostredníctvom týchto bábok prezentovali deťom príbeh Janka a Marienky, ktorí sa nenechali oklamať ježibabou. Deti bábkohercov odmenili veľkým potleskom. Po skončení príbehu ešte nasledovala krátka exhibícia ďalších zaujímavých bábok, ktoré hoci v príbehu neúčinkovali, ale zaujali a pobavili deti, ako napríklad koza - saxofón, vlk - gitarista. V závere mali deti možnosť vyskúšať si, aké je náročné pohybovať s takými bábkami a stali sa aj oni na chvíľu bábkohercami. 

Jeseň v materskej škole

"Maľovala pani Jeseň farbičkami listy, jeden žltý, druhý hnedý, tretí ostal čistý."

Opäť po roku k nám zavítala pani Jeseň a odela svet do pestrých farieb. Slnko sa z oblohy pomaly vytráca, jeho lúče už tak nehrejú. Teploty klesajú, dni sa krátia a počasie je čím ďalej tým viac pochmúrnejšie a sychravejšie. Je najvyšší čas na zber poslednej úrody z polí, záhrad a ovocných sadov. Všetky tieto charakteristické znaky sú obsahom edukačného projektu "Jesenná brána sa otvára" a témy "Jeseň" a "Poďme spolu do záhradky - ovocie, zelenina" umožnili deťom aktívne spoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, pomenovávať a priraďovať názvy, ochutnávať, rozlišovať ovocie aj zeleninu všetkými zmyslami, hrať sa pohybové hry, recitovať básničky, spievať pesničky a tvoriť rôznymi výtvarnými technikami. V tomto čase sme v materskej škole usporiadali aj výstavu ovocia, zeleniny, aranžmánov a svetlonosov, do ktorej sa mohli deti so svojimi rodičmi zapojiť a vytvoriť spolu z prírodnín zaujímavé výtvory. Týmito krásnymi aranžmánmi sa nám podarilo rozveseliť priestory materskej školy a vytvoriť z darov prírody prekrásne zvieratká, obrazy, ikebany, kytice, vyrezávané tekvice alebo aj svietniky. Každého škôlkara, ktorý sa zapojil do výstavy, čakala malá odmena a diplom. Samozrejme veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí boli svojim deťom pri tvorení nápomocní a úžasne tvoriví. A to nie je všetko... Aj túto jeseň sme sa zapojili do Výstavy ovocia a zeleniny usporiadanú Výborom ZO SZZ vo Veľkom Bieli, ktorá sa konala v barokovom kaštieli vo Veľkom Bieli. Organizátorom výstavy v mene detí ďakujeme za ovocnú odmenu.

Rok 2018/2019

Návšteva starkých v Dome seniorov Veľký Biel

Chýr o našich šikovných tanečníkoch sa rozniesol aj do Domu seniorov vo Veľkom Bieli. Pozvanie sme s radosťou prijali a deti potešili seniorov krásnym tanečným programom. 

Rozlúčka predškolákov

Aj tento rok prišiel čas, aby sme sa rozlúčili s našimi najstaršími deťmi a poslali ich do veľkého sveta. Prišli ako maličkí pred tromi, štyrmi rokmi - nechýbali ani slzičky. Dnes odchádzajú veselí, šikovní predškoláci, ktorí v septembri zasadnú do školských lavíc. V tomto školskom roku opúšťa brány našej materskej školy 22 predškolákov z triedy mravčekov a včielok, ktoré do školy pripravovali pani učiteľky Žanetka, Editka, Adrika a Tündi.

Rozlúčka predškolákov bola veľkolepá a začala sa už hneď od rána, keď sa deti so svojimi pani učiteľkami ruka v ruke za spevu vybrali rozlúčiť sa do kuchyne s pani kuchárkami a tiež na obecný úrad. Nezabudli ani na svojich mladších kamarátov so škôlky, ktorým zaspievali i zarecitovali rozlúčkové piesne a básne. Po návrate do škôlky ich čakalo prekvapenie v podobe krásne vyzdobenej triedy, slávnostne prestretých stolov, rozlúčkovej torty s menami, detského šampanského a všetkého, čo na veľkej oslave nemôže chýbať.

Popoludní pokračovala rozlúčka v kultúrnom dome, kde si predškoláci pozvali svojich rodičov, pána starostu, pani učiteľky, tety, školníčky a pani kuchárku. Predškolákom prišli pomôcť aj hudobní lektori Roman Šárközy DiS.art- huslista, Melinda Dvořáková DiS.art -klaviristka a ich syn Emanuel Gabriel- gitara, s ktorými deti úspešne absolvovali polročný hudobný projekt a počas celého rozlúčkového programu ich hudobne sprevádzali. Na záver naši predškoláci vystúpili na pódium so spevom v talároch a po vyhodení čiapok do vzduchu slávnostne ukončili svoje škôlkarské obdobie.

Rozlúčkovou slávnosťou sa ukončila jedna etapa ich života. Ukončilo sa bezstarostné detstvo plné radosti, hier a nádherných rozprávok. V septembri ich čakajú nové dobrodružstvá a noví kamaráti za bránou základnej školy.

My im prajeme, aby sa im písmenká a číslice darili, aby do školy chodili radi a aby v dobrom spomínali na pestré chvíle svojho detstva v našej materskej škole.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom predškolákov za pomoc, ktorú nám počas troch rokov akýmkoľvek spôsobom poskytli. Ďakujeme za pomoc pri príprave a organizácii celej rozlúčkovej slávnosti, za náterom ošetrenú detskú preliezačku na prednom dvore a v neposlednom rade aj finančný dar, ktorý využijeme na nákup výtvarného materiálu k novému školskému roku. Osobitne by sme sa chceli poďakovať rodičom Kristínky Kuľkovej za dlhoročné spravovanie webovej stránky materskej školy, za všetky plagáty, oznámenia, pozvánky a hlavne za krásne tablo tohtoročných predškolákov.

Na konci školského roka Vám všetkým prajeme veľa slnka, oddychu, dobrej nálady, všetkým deťom, ale aj dospelým krásne slnečné leto plné pekných zážitkov a načerpanie nových síl do nového školského roka.

Hudobný projekt

V tomto školskom roku sa deti III. a IV. triedy (včielky a mravčeky) zapojili do hudobného projektu - Hudobná náuka I. pod vedením Romana Šárközyho DiS.art- huslista a Melindy Dvořákovej DiS.art -klaviristka. Cieľom projektu bolo hravou, zábavnou a interaktívnou formou priblížiť deťom klasickú hudbu, a prostredníctvom rôznych piesní, hudobných činností oboznámiť deti so základnou durovou stupnicou a jej notami.

V rámci ôsmych stretnutí so stonožkou Rafaelou, ktorá rada cestovala a mala výnimočne osem nôh ako základná durová stupnica, deti navštívili planétu Fantázie vo vesmíre. Cez zlatú bránu, ktorú otváral hudobný - husľový G kľúč, sa dostali do mesta KASKARAKASTI, kde ich privítal hudobný chodník - notová osnova. Po tomto chodníku sa dostali k jednotlivým notám základnej durovej stupnice.

Počas hudobného projektu, ktorý trval 4 mesiace sa deti postupne, hravou formou naučili k jednotlivým notám piesne, ktoré spievali s husľovým a klavírnym doprovodom, a následne pomocou lektorov a pani učiteliek zapisovali- zakresľovali noty do notovej osnovy. Pri speve reagovali na dirigentské gesto, predohru, vytvárali rytmický sprievod k piesňam.

So stonožkou Rafaelou deti "precestovali" ďalšie Európske krajiny: Česko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, zoznamovali sa s ich kultúrou, hudobnými skladateľmi, zvykmi, tradíciami. V podaní hudobníkov si vypočuli rôzne skladby, vedeli identifikovať vyjadrovacie prostriedky hudby/ tempo, rytmus, dynamika/, pomenovať základné klasické hudobné nástroje, nástrojové zoskupenie, ľudské hlasy, základné hudobné žánre. Vedeli charakterizovať rozdielne typy hudby verbálne a na záver každého stretnutia v hre na Tanečné sochy aj pohybom.

Deti si každé stretnutie hudobného projektu užívali, za hudobného doprovodu spievali intonačne čisto, rytmicky správne, tancovali s radosťou. Pri opakovaní, na kontrolné otázky k téme odpovedali správne, za čo si vyslúžili od lektorov veľkú pochvalu.

Veľkým prekvapením bolo, keď predškoláci počas svojho slávnostného rozlúčkového programu v kultúrnom dome predniesli, prezentovali nadobudnuté hudobné zručnosti v rámci hudobného projektu, kde za husľového a klavírneho doprovodu privítali všetkých prítomných hudobným pozdravom a zaspievali im piesne k jednotlivým notám základnej stupnice. Za krásny prednes a šikovnosť ich publikum odmenilo veľkým potleskom.

Zahrajme sa na pesničku so Šašom Marošom

Dňa 20.júna sme zažili veselé predprázdninové predpoludnie so šašom Marošom, s ktorým sme si zaspievali, zatancovali a zahrali divadielko. Deti sa šašovi poďakovali veľkým potleskom a ešte väčším spoločným objatím.

Výlet plný prekvapení

Vo štvrtok, 13.júna sme sa spolu s pani učiteľkami, tetou školníčkou aj tetou kuchárkou vybrali na posledný výlet v tomto školskom roku. Pred škôlkou nás skoro ráno čakali dva autobusy, slniečko sa na nás usmievalo a krásny deň sa mohol začať. Prvou zastávkou bolo rodinné športovo-zábavné centrum Kidshouse, kde na nás čakala kopa atrakcií, či už to bol skákací hrad, trampolíny, preliezky od výmyslu sveta, bludiská (kde sa aj pani učiteľky občas stratili), šmykľavky, ihriská, kde sme hrali futbal alebo pozemný hokej.Svoje tanečné kreácie sme predviedli aj na ozajstnej diskotéke s pravou disko guľou. Po tomto naozaj vyčerpávajúcom dopoludní sme si dopriali obed v Mc Donalde. Bola to krásna a chutná bodka za úžasným dňom. Do škôlky sme odchádzali unavené, ale šťastné. Vyjadrenia detí hovoria za všetko - "to bol skvelý deň", "ešte raz by som chcel zažiť takýto deň", "to bol najkrajší môj deň",.... 

Deň otcov

Tentokrát netradične už vo štvrtok 6. júna 2019 sme v našej škôlke oslavovali Deň otcov. Opäť to bol jeden z najkrajších dní, ktoré sme spoločne s rodičmi oslávili. Zúčastnili sa na akcii oteckovia spolu so svojimi deťmi, prišli ich podporiť aj ich skvelé manželky, mamičky a niektoré deti mali podporu aj u svojich súrodencoch.

Toto skvelé popoludnie uvádzali animátori STEP UP, ktorí mali prichystané súťaže, v ktorých súťažili hlavne oteckovia so svojimi deťmi, ale pridali sa aj aktívne mamičky. Spolu so športovcami (futbalistom, basketbalistom a boxeristkou) si deti zatancovali tance a zaspievali si známe piesne. Celé popoludnie sa nieslo v znamení šťastných detí, ktoré si plnými dúškami užívali spoločnosť svojich rodičov. Aj keď sa na všetkých obloha mračila, počasie vydržalo doslova do poslednej minúty záverečného tanca a všetci sme si užívali pohodový podvečer.

Naše skvelé mamičky prichystali svojim deťom dobroty od výmyslu sveta - chutné muffiny, pagáčiky, koláčiky, chlebíčky, ovocie a slané pochúťky. Detské očká si pri stoloch s občerstvením nevedeli vybrať a tak v každom detskom, ale aj dospelom brušku skončila každá jedna dobrota, čo bola pripravená na stole. Obrovské ĎAKUJEM patrí Lucasovej (Motýlik) babke, tete Jutke, jeho mamine a taktiež Andrejovej (Včielka) mamine za prípravu skvelých langošov. Tí, ktorí sa na akcii nezúčastnili nám ostatným môžu závidieť a vynikajúce dobroty ako aj spomínanú vôňu pravých domácich langošov, môžu aspoň vidieť na fotkách, ktoré zdokumentovali pani učiteľky. Vôňu upečených langošov, bolo cítiť široko-ďaleko, lebo aj okoloidúci sa pristavovali a pozorovali veľkolepú akciu spoza plota. Všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tejto veľkolepej akcie patrí veľké poďakovanie.

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí sme oslávili v našej škôlke najlepšie ako sa dá a to hneď dvakrát. Hoci nám tento rok počasie neprialo, štvrtok 30. máj bol dňom úžasným, plným prekvapení, radosti, nadšenia, smiechu a dobrej nálady. Triedy boli vyzdobené farebnými balónmi, pani učiteľky pomaľovali tváre detí podľa ich želania. Od samého rána to bol deň plný detských úsmevov a šťastia. Po desiate na deti čakali štyria športovci-animátori STEP UP, ktorí do Chrobáčikova prišli potešiť deti svojimi súťažami a hrami. V každej triede na deti čakala zaujímavá úloha. Zhadzovali loptičkou plechovky, chodili po lane, hrali minigolf a tiež zvládli spoluprácu pri balančných doskách. Deti sa s veľkým záujmom do týchto hier zapájali. Na záver ich čakala veľká spoločná diskotéka. Po diskotéke sa rozdali pre všetky deti darčeky - šiltovky, za ktoré patrí veľká vďaka rodičom. Deti si mysleli, že po obede budú spinkať. Pani učiteľky však mali aj do tretice pripravené prekvapenie a nachystali triedy tak, ako by boli deti v kine. Samozrejme nechýbali pukance. Deti mohli pozerať rozprávku v polohe, ktorú si vybrali samé. Ako to už býva v triede najmenších zvykom, od únavy aj zaspali. V piatok 31. mája sme s oslavami pokračovali. Nechýbalo spoločné posedenie v triedach počas desiaty, kde si deti pochutnali na chlebíkoch a zelenine a brušká Motýlikov sa ešte zaplnili čerstvými jahodami od Elky a sladkosťami od pani učiteliek. Piatok bol voľnejší deň, ktorý deti strávili hraním sa s obľúbenými hračkami, ktoré si mohli priniesť z domu, rozprávkami spolu s pukancami, hraním sa na dvore.

Tak takto sme oslávili Medzinárodný deň detí v našej škôlke. Oba dni boli plné úsmevov, pohody, prekvapení, radostí. Veď napokon svedčia o tom aj fotky vašich detí, ktoré pre vás nafotili pani učiteľky. 

Detský Babylon - Škola v prírode

Aj tento rok absolvovalo desať detí z najstaršej vekovej skupiny pobyt v škole v prírode s pani učiteľkou Bc. Jarkou Bachratou v spolupráci s Materskou školou Fándlyho zo Senca.

Babylonská škola v prírode s lektormi pripravila pre naše deti program plný zábavy, hier, súťaží, tvorivých dielní zameraných na dramatizáciu, diskotéky a karneval. Za krátky čas nacvičili spoločne divadelné predstavenie o Malom Princovi v interakcii s deťmi. Aj napriek nepriaznivému počasiu deti absolvovali s pani učiteľkami turistické vychádzky, počas ktorých objavovali a obdivovali krásy Nízkych Tatier - Mýto pod Ďumbierom.

Na spiatočnej ceste navštívili Bystriansku jaskyňu, kde si vypočuli zaujímavosti o jaskyni, netopieroch. Videli kvapľové útvary v podobe stalaktitov, stalagmitov a záclonovitých závesov, ktoré pripomínali baldachýn.

Týždeň rýchlo ubehol, deti sa vrátili zdravé, plné zážitkov a s hrdosťou, že statočne zvládli odlúčenie od rodičov.

Exkurzia v skladoch Dobré Jablká

V našej škôlke podporujeme zdravé stravovanie a tak sme sa rozhodli zistiť akou cestou prejde ovocie kým sa dostane na náš stôl. Navštívili sme spoločnosť BONI FRUCTI v Dunajskej Lužnej, kde sme za výkladu dvoch pracovníkov dozvedeli ako sa jahôdky sadia, ako sa o ne treba starať, akých má škodcov a ako prežije za chladného počasia. Taktiež sme videli automatické umývanie, triedenie, balenie i finalizovanú expedíciu ovocia. Ochutnali sme sladké jahody a jablkové čipsy priamo od výrobcov. Dostali sme aj darčeky omaľovánky, pexeso, jabĺčka a jablkovú šťavu za čo Dobrým Jablkám veľmi pekne ďakujeme a o rok sa na túto milú návštevu tešíme zas.   

Navštívili sme Hasičskú zbrojnicu vo Veľkom Bieli

V rámci projektu Chrobáčik- Dopraváčik sa deti prostredníctvom hier, rozhovorov a rôznych tvorivých činností zaoberali aj témou záchranári. Aby sme deťom túto problematiku priblížili čo najviac, navštívili sme Hasičskú zbrojnicu dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkom Bieli. Členovia dobrovoľného hasičského zboru nás srdečne privítali, deťom porozprávali o založení, histórii a činnosti dobrovoľných hasičov v našej obci a predstavili nám sochu patróna všetkých hasičov, svätého Floriána. Hasiči ukázali deťom hasiaci záchranný automobil a príves a predviedli nám aj rýchle obliekanie sa do odevu hasičov. Deti si pre dobrovoľných hasičov pripravili aj pár zvedavých otázok, na ktoré im s radosťou odpovedali. Deti mali z návštevy obrovský zážitok a hasiči ich pri odchode odmenili pustením sirén.

Dopoludnie so záchranárom v materskej škole

Každý zo škôlkarov sa už ocitol v situácii, keď spadol, udrel sa, oškrel si koleno a mamina, pani učiteľka, prípadne ocino zranenie ošetrili dezinfekciou a náplasťou. Mnoho z detí vie opísať aj rôzne nebezpečné situácie a zranenia, o ktorých počuli alebo videli v televíznych novinách a pod. Dokážu však ošetriť krvácanie z nosa? Postarať o kamaráta, ktorý má zlomenú nohu alebo ruku? Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostali deti odpoveď od člena záchrannej služby, pána Attilu Szigetiho. Deťom zaujímavo predstavil všetky pomôcky a nástroje, ktoré pri svojej záchranárskej práci používa. Dlahy, nosidlá, obväzy, ... Ukázal deťom ako treba správne poskytnúť prvú pomoc človeku, ktorý nedýcha alebo ako dať masáž srdca. Deti si prezreli obsah lekárničky a obväzovali kamarátovu hornú končatinu a so záujmom sledovali ako treba postupovať pri zlomenine ruky alebo nohy. Deti si pamätajú, aké číslo by mali vyťukať na telefóne, aby sa dovolali k záchranárom.

Dopravné ihrisko v Trnave

V rámci dvojtýždňového projektu Chrobáčik- Dopraváčik sa deti hrali, rozprávali, kreslili, maľovali, riešili problémové úlohy na tému doprava. Spoznávali dopravné značky, semafor a pravidlá, podľa ktorých sa účastníci premávky riadia na ceste, priechode, na cestičke pre cyklistov. Všetky poznatky si mohli deti z III. a IV. triedy preveriť na dopravnom ihrisku v Trnave. Deti si vyskúšali jazdu na bicykli, motokáre alebo sa chôdzou presúvali po chodníkoch. Samozrejme, každý jeden škôlkar musel dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Zastaviť na červenú, jazdiť na bicykli po cestičke pre cyklistov, prechádzať po priechode pre chodcov... Škôlkari ukázali čo všetko vedia aj v teoretickej časti, v učebni, kde odpovedali na otázky o doprave. Za svoje snaženie dostali odmenu- vodičský preukaz na riadenie nemotorového vozidla. 

Deň matiek 

Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek je príležitosť všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali. Zároveň je to dôvod, aby sme svojej mame vyjadrili city, aby sme ju objali, pripravili jej radosť. Aj deti obdarovali svoje mamičky pri príležitosti tohto krásneho sviatku veršíkmi, piesňami a tančekmi. V nedeľu, v deň sviatku všetkých mám, skrášlili popoludnie všetkým mamičkám obce Veľký Biel najstaršie deti a v utorok pripravili radosť mamičkám lienky, motýliky a včielky. Spätnou väzbou bol úprimný potlesk zo strany mamičiek a to bola pre deti najväčšia odmena. Na záver boli mamičky obdarované darčekom, ktorý deti vlastnoručne vytvorili. 

Folklórna jar Juraja Jánošíka, krajské kolo.

Dňa 07.05.2019 sa deti IV. triedy zúčastnili s pani učiteľkami Žanetkou a Editkou krajského kola 2. ročníka tanečnej súťaže "Folklórna jar Juraja Jánošíka 2019" pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martiny Lubyovej, kde sa úspešne umiestnili na krásnom 4. mieste.Okrem umiestnenia získal náš "Jánošík"- Katka Pavlíková dodatočne z okresného kola a taktiež z krajského kola 1. miesto za najlepšieho Jánošíka celej súťaže.

GRATULUJEME !!!!!!!!!  


Exkurzia v pekárni

Týždenný projekt: Od zrnka ku chlebu, bol zameraný na poznanie toho, aká zložitá a dlhá je cesta od zrniečka až k bochníku chleba na našom stole.

Deťom sme ponúkali množstvo vzdelávacích aktivít na poznávanie rôznych druhov obilia, na skúmanie klíčenia a rastu rastlín, na spoznávanie a oboznamovanie sa s významom ľudskej práce. Zážitkovými a bádateľskými aktivitami sme podnecovali zvedavosť a záujem detí o okolitý svet, umožňovali prostredníctvom prežívania pochopiť hodnotu a dôležitosť ľudskej práce.

Jednou z aktivít bola aj exkurzia v miestnej pekárni- Pekáreň Jánovce. Okrem príjemnej vône čerstvo upečeného chlebíka nás privítal pán Mgr. Dávid Klaszta, majiteľ pekárne, ktorý porozprával deťom ako sa vyrába chlieb v súčasnosti. V spolupráci pekárov ukázal deťom priestory pekárne a moderné stroje, ktoré uľahčia ich prácu. Deti mali možnosť vidieť proces miesenia, naváženia, tvarovania cesta a pečenia rohlíkov.

Do škôlky sme sa vracali s novými poznatkami a čerstvo upečenými chlebíkmi v tvare korytnačiek, ktorými nás obdarovali pekári, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Návšteva Základnej školy

Aj tento rok sme využili Deň otvorených dverí Základnej školy vo Veľkom Bieli, aby naši predškoláci vedeli, čo ich od septembra čaká v škole. Počiatočné rozpaky pri vstupe do triedy vystriedali veselé úsmevy po milom privítaní prváckej pani učiteľky. "Starí" kamaráti z našej škôlky, ktorí sú už teraz veľkými prvákmi, nás už očakávali a tak sme si k nim posadali do lavíc. Pani učiteľka nám ukázala ako sa dá hravou formou učiť abecedu a ako vyzerá písmo Comenia script, ktoré sme si vyskúšali. Spoločne sme si zacvičili a vypočuli si rozprávku O červenej čiapočke. Na rozlúčku nás šikovní prváci obdarili farebnými čelenkami, ktoré pre nás vyrobili a dostali sme aj čokoládky a ceruzky. Ani my sme neprišli naprázdno a darovali sme prvákom perá, lízatká a kartičky na matematiku. Zostala nám pamiatka na tento deň, ale už to dlho nepotrvá a naši predškoláci navštívia opäť základnú školu, avšak už so školskou taškou ako prváci 

Dňa 26.3.2019 sa deti IV. triedy zúčastnili s pani učiteľkami Žanetkou a Editkou okresného kola 2. ročníka tanečnej súťaže "Folklórna jar Juraja Jánošíka 2019" pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martiny Lubyovej, kde sa úspešne umiestnili na krásnom 3. mieste.

GRATULUJEME !!!!!!!!!  

Vítanie jari.

Nastával koniec zimy, ale Morena nie a nie odísť preč.

Preto sme sa rozhodli aj tento rok pripomenúť si slávnosť vynášania Moreny spolu s deťmi. Pani učiteľka Veronika z drevených palíc a slamy vytvorila telo Moreny. Obliekla ju do ženských šiat, spolu s deťmi jej dotvorili tvár a naučili sme sa básničky, povedačky, ktoré recitovali, odriekali aj ľudia pred dávnymi rokmi. Napríklad túto:

" Daj bože slnca, do nového hrnca,

Veď my Ti ho dáme, keď sa poihráme"

"Morena, Morena, kde si prebývala?

Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore.

Čo si tam robila? Mlieko som mútila?

Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili?

Kdeže sú tie vrany? Na suchom konári?

Kdeže je ten konár? Chlapci ho odťali."

Za spevu a odriekania rôznych obradných básní sme odniesli Morenu k potoku. Pri potoku deti Morene vzali šaty a pani učiteľky ju symbolicky zapálili a hodili do vody. V sprievode povedačiek sme čakali kým zhorela a potok ju odplavil. Trvalo to trochu dlhšie, Morena nie a nie odplávať. Možno aj preto, že mala v sebe všetku zimu a chlad... Nakoniec sme ju vyhnali a konečne sme privítali jar.

" Morenou šla zima spať, už sa ku nám nenavráť.

Posledný sneh pije zem, poď slniečko , poď že sem!"

Veríme, že aj vďaka tomuto zvyku sa nám naozaj podarilo privítať jar tak, ako sa patrí so všetkými jej krásami.

 Gašparko a drak

Vo štvrtok, 07.03.2019 k nám do materskej školy zavítalo Stražanovo bábkové divadlo. Bábkoherci si pre deti pripravili predstavenie s názvom Gašparko a drak. Gašparko so svojím princom v príbehu precestovali dlhú cestu. Premohli hrozného draka svojimi bystrými hlávkami a za odmenu princ dostal krásnu a dobrú princeznú...

Ale nielen rozprávkoví hrdinovia zažili dobrodružstvo. Naši najmenší sa na chvíľočku zahrali na bábkohercov a pomáhali bábkam ožiť.

Návšteva Mestskej knižnice v Senci

Vo štvrtok 14. marca 2019 naši predškoláci navštívili Mestskú knižnicu v Senci pri príležitosti Mesiaca knihy. Privítala nás pani knihovníčka, ktorá nás zaviedla do detskej časti knižnice. Deťom vysvetlila pravidlá orientácie medzi knihami pomocou značiek, postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami, čítala deťom z kníh a zadávala im rôzne úlohy. Na záver mali deti možnosť vybrať a prelistovať si v rozprávkových knihách, encyklopédiách a vyjadriť svoje zážitky z "čítania". Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

Exkurzia v papierni Petrus- ručná výroba papiera

Mesiac Marec sa spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha je najobľúbenejším priateľom, spoločníkom človeka, dospelých i tých najmenších.

Tak je to aj v našej materskej škole. Neprejde ani jeden deň bez toho, aby si naše "chrobáčiky" s veľkým záujmom nelistovali v knihách rôznych žánrov, no ešte radšej počúvajú rozprávky, napínavé príbehy, veselé príhody z týchto knižiek.

V rámci edukačného projektu " Z lesa do rozprávky" deti objavovali, akú dlhú cestu musí prejsť príbeh, kým sa dostane na papier, do knihy a napokon ako rozprávka do detských rúk! Predškoláci už poznajú proces premeny strom-drevo-papier-kniha, vedia identifikovať, porovnávať, opisovať vlastnosti papiera, majú poznatky o postupe prípravy recyklovaného papiera, čo využili aj pri jeho výrobe.

Aby sa rozšírili poznatky detí a obohatili ich skúsenosti, naplánovali a zorganizovali sme pre predškolákov exkurziu do papierne Petrus v Senici- ručná výroba papiera. V prvej časti exkurzie sa deti oboznámili s históriou výroby ručne robeného papiera. S veľkým záujmom počúvali zaujímavý výklad o tom, ako sa voľakedy veľmi dávno znaky zapisovali na kamenné, hlinené alebo drevené tabuľky, ako v Egypte z rastliny, ktorá rástla v oblasti Nílu vyrobili papyrus. Nástupcom papyrusu sa stal pergamen, ktorý vyrábali jednoduchým postupom z teľacej, ovčej alebo kozej kože. Kolískou výroby papierovej hmoty a papiera sa stala Čína. Pri výrobe papiera použil a pomlel vynálezca hodvábny odpad, zvyšky kôry stromov, konope, ale aj kúsky rybárskej siete. Po zaujímavom výklade nám pán majster postupne a podrobne opísal, ukázal aj predviedol celý postup a proces ručne robeného papiera. Veľkým zážitkom pre nás všetkých bolo, že sme si na záver mohli sami vyrobiť vlastný originálny hárok papiera.   

"CHYSTAJTE SI DETI MASKY, BUDE KARNEVAAAL..."

Fašiangy zmenili celú škôlku na nepoznanie. Zo stien na chodbách i v triedach sa usmievali veselí a farební šašovia, ktorí nás rozveseľovali svojimi smiešnymi tvárami.

Piesne "Chystajte si deti masky; Fašiangy, Turíce.... "sa ozývali v sprievode nástrojov celý týždeň. Deti vyrábali masky, škrabošky, korunky a čelenky, maľovali, kreslili, strihali a lepili.

Deti a pani učiteľky si začali pripravovať kostýmy a masky a nevedeli sa dočkať veľkého karnevalového dňa.

A dočkali sa. V piatok, 15.februára 2019 "zaklopal na dvere" karnevalový deň.

Popoludní sa deti s rodičmi presunuli do vyzdobeného kultúrneho domu, ktorý sa zmenil na karnevalovú maškarádu ako sa patrí. A aké by to boli fašiangy bez tradičných dobrôt? Stôl zdobili koláče a iné dobroty šikovných mamičiek a babičiek.

Na tanečnom parkete sa vykrúcali princezné, víly, piráti, zvieratká, rozprávkové super ženy, spajdermani, dráčikovia, batmani, ktorých celý večer slovom, vtipom, tancom, súťažami a hudbou sprevádzali animátori skupiny StepUp v úlohe troch pirátov, ktorých loď aj s pokladom stroskotala v našom jazere. Masky boli prekrásne a náležite sa v promenáde predstavili. Karnevalový program bol veselý. Striedali sa zábavné súťaže, do ktorých sa zapojili aj rodičia. Deti sa počas celého karnevalu úžasne bavili, tancovali a súťažili. Zahanbiť sa nedali ani rodičia, ktorí zdieľali zábavu, dobrú náladu a radosť spolu so svojimi deťmi.

DentalAlarm

Aj tento rok sme sa vďaka finančnej podpore RZ pri MŠ vo Veľkom Bieli mohli zapojiť do preventívneho programu Dental Alarm. Počas štyroch dní k nám do škôlky zavítali zaškolení študenti zubného lekárstva z programu Dental Alarm, ktorí deťom hravou formou prezentovali štyri zaujímavé prednášky na tému starostlivosť o zúbky. Hlavným cieľom preventívneho programu Dental Alarm je maximálne skvalitniť zubnú starostlivosť, znížiť výskyt zubného kazu, eliminovať zápaly ďasien a priniesť prirodzeným spôsobom nové poznatky a správne návyky do prostredia vlastnej rodiny.

Študenti zubného lekárstva deťom prostredníctvom prezentácie vysvetlili anatómiu a funkciu zubov, vznik zubného plaku, zubného kameňa, zubného kazu a spôsoby ich prevencie. Deti sa naučili, čo všetko potřebuju při čistení zúbkov, jako správne držať kefku, aké vlastnosti by mala mať dobrá zubná kefka a správnu techniku čistenia zúbkov. Deti boli aktívne, množstvo vecí sa naučili už v rámci aktívneho riešenia témy za čo dostali množstvo darčekov aj pochvál a certifikát úspešného absolventa.

Najzaujímavejším bodom programu bolo pre deti zafarbenie zúbkov detekčným roztokom. Deti videli, ako je na zúbkoch usadený zubný povlak, tak ho kefkou rýchlo odstránili, aby zúbky opäť žiarili.

Na záver bola najdôležitejšia názorná ukážka správnej techniky čistenia zubov na veľkom modely a jej následný spoločný tréning. Všetky deti mali so sebou aj svoje zubné kefky a tak si spoločne nacvičili, ako bojovať proti zubnému kazu a povlaku.

Jedna pochvala a pozdrav od študentov zubného lekárstva patrí aj vám, rodičia. Vám, ktorí sa o zúbky svojich detí staráte a pri umývaní im stále pomáhate. A tí, ktorí tak nerobíte, rýchlo do boja proti zubnému kazu vašich detí.

Hudbou okolo Európy

Po roku sme mohli v našej škôlke znova srdečne privítať výborných hudobníkov Melindu Dvořákovú- klaviristku, Romana Šárközyho -huslistu a ich syna Emka Dvořáka, ktorý nám predviedol hru na gitare. Dopoludnie nám spríjemnili hraním klasickej hudby. So stonožkou Rafaelou, maskotom hudobného projektu "precestovali"deti ďalšie Európske krajiny a zoznamovali sa s ich kultúrou, hudobnými skladateľmi, zvykmi a pod. Prostredníctvom tónov huslí a klavíra sme zavítali do Maďarska, Rumunska, Poľska, Grécka, Švédska a Ruska. Hlavným cieľom našich hostí bolo ponúknuť deťom zaujímavý zážitok a nové vnímanie klasickej hudby. Deti si koncert užívali a hudobníkom poďakovali veľkým potleskom.

Zvoľ si svoju Miss Vivaldi

Dňa 17.1.2019 k nám zavítalo sláčikové trio a speváčka Mária Benkovská. Zažili sme zaujímavý hudobný program, v ktorom boli deti interaktívne zapojené do diania príbehu. Prostredníctvom jemnej paródie na tradičnú "voľbu miss" mali možnosť cibriť svoje schopnosti hudobnej percepcie. Miss Vivaldi si deti volili spoločne spomedzi dvanástich vybratých melódií zo známeho diela A.Vivaldiho: Štyri ročné obdobia.