2023/2024

Zábavný program s pesničkami- Škriatok Piatok

V utorok, 09.04. 2024 nám agentúra Elma v podaní pána Mariána Gregoričku predstavila zábavný program s pesničkami- Škriatok Piatok. Aj keď bol utorok prišiel nás navštíviť veselý škriatok Piatok, ktorý rozprával príbeh o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Pre deti mal pripravených veľa prekvapení a hier, takže kto mal chuť si zasúťažiť a zahrať sa na jedného z trpaslíkov, mal príležitosť. Odmenou mu bol nielen potlesk všetkých kamarátov zo škôlky, ale aj sladký cmuliačik od škriatka Piatka. Ten mal okrem zábavných úloh pre deti pripravené aj pesničky, ktoré deti sprevádzali tlieskaním a aj spevom. Spoločným spevom a tancom sme sa so škriatkom Piatkom rozlúčili a zároveň ho k nám pozvali aj na ďalšiu, určite zábavnú a veselú návštevu.


Vítanie jari, vynášanie Moreny - 2024

Dňa 11.3.2024 sme sa lúčili so zimou prostredníctvom ľudového zvyku a tradícii na

Slovensku – Vynášanie Moreny.

Slávnosť vynášania Moreny mala veľký význam pre našich predkov. Verili, že s Morenou odnesú z dediny dlhú zimu, zo svojich domov smrť a hlad. Morenu vytvorili dospelí z drevených palíc a slamy. Väčšinou bola oblečená do starých ženských šiat bielej farby. Za spevu a odriekania rôznych obradných básní odniesli Morenu k blízkej rieke alebo k jazeru. Morenu vyzliekli, zapálili a vhodili do vody. Dôležité bolo, aby voda Morenu odniesla preč od dediny. Po vykonaní rituálu mala nastúpiť vláda jari, Vesny, a s ňou aj radosť a dostatok všetkého potrebného. Ako však plynul čas a ľudia prestali veriť rituálom, na vynášanie Moreny sa pomaličky začalo zabúdať.

Preto sme sa rozhodli pripomenúť si slávnosť vynášania Moreny spolu s deťmi. Pani učiteľka Jarka vytvorila z drevených palíc a slamy telo Moreny, / jednu Morenu väčšiu, jednu menšiu, lebo v našom potoku netečie dostatočne veľa vody, nemohol by našu Morenu potok odplaviť/. Moreny obliekla do ženských šiat, deti sa naučili básničky, povedačky, ktoré recitovali, odriekali aj ľudia pred dávnymi rokmi. Napríklad túto:

"Morena, Morena, kde si prebývala?

Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore.

Čo si tam robila? Mlieko som mútila?

Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili?

Kdeže sú tie vrany? Na suchom konári?

Kdeže je ten konár? Chlapci ho odťali."

.......

Pri potoku deti menšej Morene vzali šaty a pani učiteľka ju symbolicky zapálila a hodila do vody. V sprievode povedačiek a za zvukov rôznych rytmických nástrojov / rapkáče, ozembuch, tamburína... /sme čakali kým ju potok odplavil. Konečne sme privítali jar.

" Morenou šla zima spať, už sa ku nám nenavráť. 

Posledný sneh pije zem, poď slniečko , poď že sem!"

Veríme, že aj vďaka tomuto zvyku sa nám naozaj podarilo privítať jar tak, ako sa patrí so všetkými jej krásami. / Po návrate do materskej školy sme väčšiu Morenu zavreli do tmavej komory./

Červená čiapočka

Do škôlky opäť zavítalo deťmi obľúbené Stražanovo bábkové divadlo. Dnes si pre deti bábkoherci pripravili predstavenie o Červenej čiapočke. Príbeh pre deti známy, no napriek tomu plný napätia. Atmosféru slnečného, letného dňa deťom navodili krásne výtvarné i hudobné kulisy. Našťastie vlk Červenú čiapočku nestihol zjesť a bola včas zachránená aj spolu so starou mamou. Záchrancovia Červenej čiapočky boli odmenený detským potleskom a smiechom. V závere predstavenia dali bábkoherci deťom možnosť vyskúšať si vodiť bábky a spoločne si zatancovať na veselé pesničky.

Plavecký výcvik 12.2.-23.2.2024

Jedným z hlavných cieľov našej materskej školy je zvýšiť telesnú aktivitu detí, vytvárať pozitívny postoj detí k svojmu zdraviu prostredníctvom rôznych aktivít s telovýchovným zameraním a posilňovať ich imunitu. Medzi tieto aktivity patrí aj plavecký výcvik, ktorého cieľom je priblížiť deťom vodné prostredie a naučiť ich pohybovať sa vo vodnom prostredí bez strachu. Okrem toho zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti pomocou rôznych zábavných hier a cvičení vo vode. Tento školský rok sa nám podarilo zrealizovať pre deti plavecký výcvik v spolupráci so Školou športu- Smelá žabka pod vedením troch skúsených plaveckých trénerov Peťa, Sama a Jarky. Výcviku sa zúčastnilo 26 detí z triedy Lienok a Motýlikov. Pre viacerých z nich bol pobyt v bazéne veľkým zážitkom, prekonaním strachu z vody, ale aj nadobudnutím istoty a veľkej vytrvalosti o čom svedčia aj fotografie. Za svoju šikovnosť a získané plavecké zručnosti boli deti odmenené diplomom a sladkosťou.

Výchovný koncert "Spievajže si, spievaj"

Tento školský rok k nám zavítala rodina Hlbocká už druhý krát. Pán Peter Hlbocký so svojou manželkou Katarínou, dlhoroční členovia SĽUKu nám predstavili zaujímavý a pútavý výchovný koncert: SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ"

Vo svojom programe nám predstavili krásu slovenského folklóru, bohatstvo a rozmanitosť ľudových piesní a ľudových hudobných nástrojov, ľudových zvykov, tradícií. Priebeh koncertu bol chronologicky usporiadaný od kolísky,/ pričom používali aj rekvizity, aké sa kedysi používali,/ od uspávaniek cez detské piesne, ľúbostné piesne, kde deťom priblížili odobierku, odčepčovanie, cez pracovné piesne, kde sa deti zoznámili v priamom kontakte s nástrojmi ako sú fujara, gajdy, píšťalka koncovka, píšťalka dvojačka, šesťdierková píšťalka, okarína, píla, drumbľa, zvonce, mrmlák, ninera, ozembuch, husle a rôzne iné sprievodné, alebo netradičné ľudové hudobné nástroje. Počas celého koncertu zapájali do programu aj deti, rozospievali celú škôlku, čím bol koncert stále živý a zaujímavý. Deti ich odmenili spontánnym radostným potleskom a úsmevom.

Karneval

"Chystajte si , deti, masky , bude smiech a špás. Fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás...."

Aj touto piesňou privítali deti z materskej školy rodičov a starých rodičov na tradičnom fašiangovom karnevale . Pochytali sa za ruky a v dlhočiznom zástupe sa hadili po vyzdobenej sále v kultúrnom dome. Na karneval zavítali masky z rozprávok, ríše zvierat, ale aj z reálneho života. Dievčatá boli prezlečené za krásne princezné a víly, chlapci zamaskovaní za pirátov, supermanov, kovbojov. Ale ani pani učiteľky sa nedali zahanbiť. Pripravili si pre deti a rodičov hry, kde museli ukázať , akí sú šikovní a obratní. Niektorí mali viac šťastia, iní menej , ale odmenu dostal každý. Veselica pokračovala pri tanci, masky sa zvŕtali v rytme hudby a veselosť sa niesla sálou až do večera. A snáď sa aj budúci rok v čase fašiangov stretneme pri krásnom podujatí pre malých aj veľkých.

Žonglér Alex

Dnes u nás bolo veselo, vlastne veselo je u nás v škôlke vždy, ale dnes k nám zavítal pán žonglér s veľkým kufrom. Čo v ňom bolo? No predsa hračky, takto nám ich žonglér Alex predstavil a predviedol s nimi fantastické žonglérske kúsky, do ktorých zapojil aj nás. Ste zvedaví ako to dopadlo? Obrovskou zábavou, smiechom a veľkým potleskom, ale veď presvedčte sa sami v galérii fotiek.

Vianoce v škôlke

Vianoce sú, keď sme všetci spolu, keď si rodina sadá k stolu. Tak to bolo aj u nás v škôlke, keď sme si všetci ako jedna veľká rodina posadali k slávnostnému stolu, kde nás čakalo vianočné pohostenie. Nemohli chýbať tradičné vianočné oblátky s medom, chutné vianočné koláčiky, ovocie a medovníčky, ktoré deti spolu s pani učiteľkami už vopred upiekli aj vyzdobili.

 Aj tento rok sme vianočnú desiatu začali krásnym vianočným príbehom a jedením vianočných oblátok s domácim medíkom. Pod stromčekom čakalo deti veľké prekvapenie, nové hračky, ktoré všetkým rozžiarili očká. Spolu sme privolali Vianoce a slávnostnú predvianočnú atmosféru pesničkami, básničkami, koledami z ktorých bolo cítiť, že idú zo srdiečka. Na záver sme si navzájom popriali krásne, požehnané Vianoce a mohlo sa začať rozbaľovanie darčekov.

 Za sladké vianočné koláčiky ďakujeme pani kuchárkam Beátke, Monike, Ingridke a Marike, za oblátky rodičom Davidka Szigetiho, za medík rodičom Vilka Dantera a v neposlednom rade chceme poďakovať aj pani Natálii Kuľkovej, ktorá deti aj tento rok obdarovala svojimi krásnymi knižkami "Maškrtky zo záhradky" a "Básničky na spapanie".

...nech Váš domov počas sviatkov naplní pravá vôňa Vianoc, nech Vám prinesie pohodu a spokojnosť a nasledovný rok nech je pre Vás rokom radosti, šťastia a úspechov!

Krásne Vianoce a šťastný Nový rok Vám prajú deti a kolektív materskej školy .

Úspechy nášho kamaráta Ivka Štúra

Ivko už druhý rok navštevuje našu materskú školu. Je členom plaveckého klubu v Šamoríne. Chodí trikrát týždenne na tréningy a úspechy na seba nenechali dlho čakať. Jeho usilovné a húževnaté trénovanie prinieslo zaslúženú odmenu, krásne umiestnenie na celkom prvých pretekoch kde zdolal aj starších chlapcov. Na pretekoch Vianočná orca 2023 prišli aj pódiové umiestnenia, vybojoval si prvé zlato v disciplíne 25 muži prsia a bronz voľný spôsob muži 25 . Ivkovi prajeme, aby jeho láska k plávaniu dlho vydržala, mal z neho radosť a aby sa mu darilo aj v ďalších pretekoch. 

Tešíme sa na jeho ďalšie úspechy a medaile.

Mikuláš v škôlke

V kalendári žiari už mesiac december a vianočno -zimná výzdoba v škôlke napovedá, že Vianoce sa blížia a s nimi aj návšteva Mikuláša. Deti sa poctivo pripravovali na jeho príchod, aj keď niektoré s veľkou obavou, či príde aj čert. Mikuláša sme privítali s pesničkou Vitaj Mikuláš, ktorý prišiel s krásnym bielym anjelom, ale tento rok aj s veľmi nezbedným čertíkom. Spoločne sme Mikulášovi zarecitovali a zaspievali mikulášske básničky a pesničky, nechýbal ani spoločný tanec. Rozveselený Mikuláš odmenil každé dieťa v škôlke balíčkom plným sladkých prekvapení. Na pamiatku na dnešný deň dostal od detí darček a obrázky. Ďakujeme Mikulášovi za jeho každoročnú návštevu, milé slová a veselú atmosféru, ktorú nám vždy v našej škôlke vyčaril. Prajeme mu veľa zdravia a veríme, že aj nabudúci rok k nám zavíta.

Výchovný koncert "NESIEME VÁM NOVINU"

Výchovný koncert rodiny Hlbockej "Nesieme Vám novinu" vniesol do našej materskej školy príjemnú vianočnú atmosféru. Manželia Hlbockí zaujali deti hneď na prvý pohľad a to najmä preto, že prišli oblečení v krojoch, ktoré mnohé deti poznajú len z rozprávania. Keď zazneli prvé tóny piesní v sprievode hudobných nástrojov ako fujara, koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, drumbľa, píla, gajdy, mrmlák, flauty, husle, ozembuch, ninera nastalo v triede ticho a deti s úžasom počúvali. Koncert popretkávaný piesňami, hudbou a hovoreným slovom nám priblížil Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj na zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Obdobie od Martina cez Katarínu, Ondreja, Barboru, Mikuláša, Luciu až k samotnému Štedrému dňu bolo spojené s množstvom prísloví, porekadiel, piesní a zvykov, ktorými sa kedysi ľudia riadili. Vianočnú atmosféru nám ľudoví umelci navodili koledovaním, spievaním vianočných piesní, kolied, vinšovaním a prezentovaním vianočných zvykov. Do koledovania boli zapojené aj naše deti, oblečené do typických odevov z minulosti, ktoré im veľmi pristali. Deti si za svoje vianočné koledovanie vyslúžili veľký potlesk. Na záver zaznela v podaní manželov, pieseň "Tichá noc, svätá noc", ktorá nám tak isto, ako celý koncert pripomenula, že sa začal čas adventu a pomaly sa blížia Vianoce, na ktoré sa všetci tak veľmi tešíme.

Slávnostná besiedka pre starkých

"Nech je zdravá stará mama, nech je zdravý dedko, dedka všetci v úcte majú, dedko vie vždy všetko, pretože ich radi máme, veselo im zaspievame......." Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším, úcty k našim starým rodičom. Ani my sme na našich starkých nezabudli a síce o niečo neskôr, ale o to s väčšou láskou sme si pripravili pre nich krásny program plný básničiek, pesničiek a tanca. 

"Naši starí rodičia, za všetko Vám ďakujeme. Vaše vnúčatá".

Gašparko a drak

Vo štvrtok 07.11.2023 k nám do materskej školy zavítalo Stražanovo bábkové divadlo. Bábkoherci si pre deti pripravili predstavenie s názvom Gašparko a drak. Gašparko so svojím princom v príbehu precestovali dlhú cestu. Premohli hrozného draka svojimi bystrými hlávkami a za odmenu princ dostal krásnu a dobrú princeznú... Ale nielen rozprávkoví hrdinovia zažili dobrodružstvo. Naši najmenší sa na chvíľočku zahrali na bábkohercov a pomáhali bábkam ožiť.

Vystúpenie pre jubilantov

V nedeľu 12.11.2023 sa zúčastnila trieda Motýlikov vystúpenia pri príležitosti osláv jubilantov v Požiarnej zbrojnici vo Veľkom Bieli. Deti vyčarili úsmev na tvári jubilantom svojimi básničkami a pesničkami, za ktoré si vyslúžili potlesk všetkých zúčastnených a v neposlednom rade sladkú odmenu a malé občerstvenie. Touto cestou chceme podakovať rodičom Sašky a Peťka, Gentiho, Adamka, Sofinky, Tomáška a Paťka za ústretovosť, ochotu a za kúsok z ich voľného času, ktorý venovali dobrej veci.

Halloween v škôlke

Na nástenke našej škôlky sa objavil plagát s textom "Milí predškoláci, chcete sa zúčastniť na strašidelne dobrom hallowenskom večierku? "

A predstavte si, posledný októbrový piatkový podvečer sa pred bránou škôlky začali schádzať všelijaké tajomné bytosti: ježibaby, kostlivci, duchovia a rôzne strašidlá... Boli to naši predškoláci, ktorí sa rozhodli, že ukážu svoju odvahu a strávia strašidelno-zábavny halloweensky večer v škôlke. Pani učiteľky v ničom nezaostávali a tak zamaskované za bosorky, tekvicu, mŕtvu nevestu, pavúčiu princeznú, čerticu, či Muertu, vítali deti. Po chodníčku vysvietenom vyrezanými tekvicami deti pomaly kráčali do začarovanej halloweenskej škôlky. Halloweenský večer mohol začať!

V škôlke deti najskôr spoločne hľadali lampášikových duchov, ktorí ich vždy priviedli k jednej zo strašidelných bytostí. Tie deťom zadávali hádanky a po ich uhádnutí za odmenu dostávali sladkosť. Deti boli odvážne, hádanky rýchlo uhádli a tak si zaslúžili vojsť do jedálne, kde ich čakali už strašidelné chlebíčky a výborné halloweenské zákusky.

 Potom už nasledovala iba zábava a súťaženie. Deti sa pretekali v metlovom slalome, hľadali ukryté myši medzi stavebnicami, triafali pavúčikmi na terč a zahrali si aj bowling s duchovými kuželkami. Po súťažení a spoločnej fotografii na pamiatku sme si zatancovali. Avšak na väčšinu detí už začala doliehať únava. Práve včas, lebo pre každé malé strašidielko si začali prichádzať rodičia, aby ho uložili do postieľky.

Ďakujeme mamičke Viki Kakašovej z triedy motýlikov za vynikajúce halloweenske zákusky.

Škola v prírode.

Na začiatku októbra viacerí predškoláci zažili veľké dobrodružstvo v škole v prírode na Krahuliach v kráľovstve Tramptária. V krásnej jesennej prírode nás privítali animátori, ktorí sa deťom počas pobytu venovali. V dopoludňajších hodinách mali pre deti pripravené rôzne remeslá, ktoré si deti postupne počas týždňa vyskúšali – jazda na koníkovi, strieľanie z luku, maľovanie rozprávok na fóliu, tvorba náramkov, jazda na autíčkach a rôzne športové aktivity. V poobedňajších hodinách sme sa spoločne vybrali do okolitej prírody. Mali sme možnosť vystúpiť na rozhľadňu odkiaľ sme mali krásny výhľad na mesto Kremnica. Po ceste sme pozorovali Muchotrávku červenú, Jedlu bedľu, objavili sme Jesienku a spoznali lišajník Diskovku bublinatú. Na ďalšom výlete sme zamierili rovno do geografického stredu Európy. Navštívili sme aj miestny významný kostolík a dozvedeli sa o jeho histórií od miestneho kapucína. Každý večer mali animátori pre deti pripravený zábavný program, nechýbali ani súťaže ale aj možnosť zaspievať, či zarecitovať básničku. Každý deň končil diskotékou, kde sa deti za žiari farebných svetiel vyjašili. V posledný deň v kráľovstve Tramptária pripravili animátori pre deti pravú opekačku, rozlúčkovú diskotéku a odovzdali deťom sladký poklad. Deti si ho zaslúžili za objavovanie, športovanie, súťaženie, zvládnutie náročných túr, ale aj za odvahu zažiť niečo nové s pani učiteľkami bez svojich rodičov. Veríme, že deti si zo školy v prírode odniesli nielen množstvo pekných zážitkov a spomienok, ale aj lásku k našej krásnej slovenskej prírode.

Výchovný koncert

Dňa 19.10. 2023 sa deti zúčastnili výchovného koncertu - Z rozprávky do rozprávky. Spoločne s Rafaelou – Stonožkou, ktorá rada cestovala a mala výnimočne 8 nôh ako základná durová stupnica, navštívili všetky kontinenty a zažili spolu zábavné dobrodružstvá so známymi rozprávkovými bytosťami. Počas cesty ich sprevádzali krásne tóny huslí, melódie v podaní huslistu Romana Šárköziho. Koncert bol plný zábavy, hudby a radosti.

Jeseň v materskej škole

"Maľovala pani Jeseň farbičkami listy, jeden žltý, druhý hnedý, tretí ostal čistý."

Opäť po roku k nám zavítala pani Jeseň a odela svet do pestrých farieb. Slnko sa z oblohy pomaly vytráca, jeho lúče už tak nehrejú. Teploty klesajú, dni sa krátia a počasie je čím ďalej tým viac pochmúrnejšie a sychravejšie. Je najvyšší čas na zber poslednej úrody z polí, záhrad a ovocných sadov. Všetky tieto charakteristické znaky sú obsahom vzdelávacieho projektu "Jesenná brána sa otvára" a témy "Jeseň" a "Poďme spolu do záhradky – ovocie, zelenina" umožnili deťom aktívne spoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, pomenovávať a priraďovať názvy, ochutnávať, rozlišovať ovocie aj zeleninu všetkými zmyslami, hrať sa pohybové hry, recitovať básničky, spievať pesničky a tvoriť rôznymi výtvarnými technikami. V tomto čase sme v materskej škole usporiadali aj výstavu ovocia, zeleniny, aranžmánov a svetlonosov, do ktorej sa mohli deti so svojimi rodičmi zapojiť a vytvoriť spolu z prírodnín zaujímavé výtvory. Týmito krásnymi aranžmánmi sa nám podarilo rozveseliť priestory materskej školy a vytvoriť z darov prírody prekrásne zvieratká, obrazy, ikebany, kytice, vyrezávané tekvice alebo aj svietniky. Každého škôlkara, ktorý sa zapojil do výstavy, čakala malá odmena- drevený list, ježko alebo jabĺčko na pamiatku a omaľovávanka. Samozrejme veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí boli svojim deťom pri tvorení nápomocní a úžasne tvoriví.

Exkurzia -Včelovina Smolenice

Motýliky a Lienky sa vo štvrtok 28.09.2023 zúčastnili zážitkovo-náučnej exkurzie vo Včelovine Smolenice. Okrem sladkej ochutnávky medov ich čakala aj zážitková prechádzka po Včelárskej záhrade. Zoznámili sa s množstvom kvetov a rastlín súvisiacich s včelárstvom. Pozreli si viacero umeleckých exponátov v malebnej prírode pod smolenickým zámkom. Nahliadli do práce včelára a života vo včeľom úle. Na záver si každý vyrobil svoju vlastnú dekoračnú sviečku zo včelieho vosku.

Exkurzia v skladoch Dobrý Ježko

V našej škôlke podporujeme zdravé stravovanie a tak sme sa rozhodli zistiť akou cestou prejde ovocie kým sa dostane na náš stôl. Navštívili sme spoločnosť BONI FRUCTI v Dunajskej Lužnej, kde sme za výkladu dvoch pracovníkov dozvedeli ako sa ovocné stromy sadia, ako sa o ne treba starať, akých majú škodcov a ako prežijú za chladného počasia. Videli sme automatické umývanie, triedenie, balenie i finalizovanú expedíciu ovocia. Ochutnali sme sladké jablká priamo zo sadov. Dostali sme jabĺčka a jablkovú šťavu za čo Dobrému Ježkovi veľmi pekne ďakujeme a o rok sa na túto milú návštevu tešíme zas.

 Kukuričné bludisko v Hornej Strede pri Piešťanoch. 

Školský rok sa začal a počasie nám doprialo naozaj slnečné a teplé dni. Preto sme sa rozhodli využiť ponuku na zemepisno edukatívno – zábavne dopoludnie v kukuričnom bludisku v Hornej Strede pri Piešťanoch. Trieda Lienok a Motýlikov sa už nevedela dočkať, kedy s autobusom dorazí do cieľa výletu. Čakal nás totiž veľmi bohatý program. Po privítaní a zoznámení sa s animátormi sme sa rozdelili do menších skupín a vydali sa hľadať do bludiska krajské mestá Slovenska a Česka. Kukurica bola vysoká a hustá, takže bolo naozaj ťažké nezablúdiť a postupne vyhľadať a zaznačiť si všetky mestá. V ľahšej orientácií nepomohla ani vyhliadková veža, ktorá tiež bola ukrytá na jednej z cestičiek. Po úspešnom blúdení a dohľadaní všetkých miest sme sa všetci šťastlivo stretli pred bludiskom. Po malom občerstvení sa detí pustili do súťaženia a tancovania v bublinkách s animátormi. Po skvelej tancovačke prišiel čas na opekanie špekáčikov, ktoré už čoskoro rozvoniavali do okolia a chutili naozaj výborne. Deti tak odchádzali nielen s plnými bruškami, ale hlavne s dobrodružnými zážitkami a úsmevom domov, s otázkou: "Môžme sme ešte niekedy prísť?" V stredu 13.9.2023 k nám do škôlky zavítalo divadlo Dúha s dobrodružným predstavením – Odvážny mravec Gregor. Jeho odvážna cesta začala, keď mu sen ukázal cestu k nepoznanému. Deti sa počas predstavenia zabávali na príbehu mravca Gregora a jeho kamarátov, ale zároveň si uvedomovali hodnotu priateľstva a domova, najkrajšieho miesta na svete. Do divadielka sa zapájali spontánne, tlieskali a veľa sa nasmiali. Divadielko však ponúklo viacero životných myšlienok, ktoré sa snažilo sprostredkovať zábavne, napríklad, že občas treba nabrať odvahu a ísť za svojím snom, že keď sa viacerí spojíme, presadíme svoje a na záver : "Málo sa hnevajte a veľa sa smejte!"

Dňa 13.09.2023 navštívilo našu materskú školu profesionálne bábkové divadlo : ,,Dúha". Predstavilo nám príbeh o mravcovi Gregorovi. Bol to krásny príbeh o hľadaní domova, láske, odvahe a priateľstve. Deťom sa príbeh aj mravčeky v príbehu veľmi páčili.

2022/2023

Výlet na Eko farmu Piešťany

Konečne nastal čas koncoročného spoločného výletu. Slniečko svietilo a deti už netrpezlivo a radostne nastupovali do autobusu. Ten nás zaviezol do Eko Parku Piešťany – kontaktnej ZOO. Hneď na začiatku návštevy sme sa však posilnili šunkovými žemličkami, ktoré nám pripravili naše pani kuchárky. Potom sme sa už v spoločnosti naších dvoch sprievodkýň vybrali spoznávať zvieratá v jednotlivých výbehoch. Dozvedeli sme sa viacero zaujímavostí o vybraných zvieratkách, ale pre deti bol najväčší zážitok ak sa ich mohli dotýkať alebo ich nakŕmiť. Deti tak mohli zblízka pohľadkať korytnačky, morské prasiatka, či zajačiky. Najdobrodružnejším zážitkom však určite bolo nabrať odvahu a vstúpiť do výbehu papagájov Ara, ktoré deti mohli kŕmiť priamo z ruky. Papagáje sa veru nehanbili a vyskúšali aj odvahu niektorých pani učiteliek, keď im sadli na plecia. Rovnako sa deti mohli poprechádzať pod vysiacimi netopiermi a poletujúcimi exotickými vtákmi a pozorovať opaľujúcich sa leguánov. Deti však zaujali aj ďalšie zvieratá ako tučniaky, plameniaky, zebry, pštrosy, lemury, kabibary, či ťava. Videli veľké množstvo rôznych vtákov z rôznych častí nášho sveta. Po prehliadke sme si doplnili energiu zeleninovou polievkou a kuracím rezníkom s hranolkami, osviežili sa melónovou limonádou. Nastal čas na zábavnú bodku. Deti si vyskúšali rôzne preliezačky, podzemné tunely, tobogánové šmýkaľky a obrovské farebné trampolíny na ihrisku priamo v areáli. Toľko detského smiechu a kriku ste veru ešte nepočuli! Ukončilo ho až trúbenie autobusov, ktoré boli pripravené na cestu späť do škôlky. Tohtoročný výlet sa naozaj veľmi dobre vydaril! Deti okrem nových poznatkov získali aj veľa zážitkov so svojimi kamarátmi a pani učiteľkami. Veríme, že im ostane v srdiečku veselá spomienka na tento deň, rovnako ako aj nám.

Rozlúčka s predškolákmi


Keď sme boli ešte malé, iba trojročné deti,

mamička nás za ručičku priviedla do škôlky.

Srdiečka nám prudko tĺkli, podaktorý aj plakal,

ale slzy rýchlo uschli, pominul sa strach i žiaľ.

Našli sme tu kamarátov, pekné hračky i knihy.

Pri zábave, pri rozprávke uplynuli tri roky.

Dnes nám srdce opäť tlčie od smútku i radosti.

Lúčime sa s milou škôlkou, tešíme sa do školy.

Áno, a ubehli tri roky. Niekoľko rokov deň čo deň kráčali do materskej školy, prekonávali rôzne prekážky, riešili zaujímavé, náročné i menej náročné úlohy, smiali sa a radovali. Z malých detičiek, čo občas i so slzami v očiach kráčali ráno do materskej školy, sa za pár rokov stali veľkí predškoláci. Nastal čas, aby sme sa s nimi rozlúčili , lebo po prázdninách v septembri, vkročia po prvýkrát do novej školy už ako žiaci a začnú si plniť svoje školské povinnosti. V škôlke strávili veľa pekných chvíľ, krásne a bezstarostné obdobie plné hier, zábav, radosti a pohody. 

Veľká rozlúčková slávnosť sa konala dňa 28.júna 2023. So škôlkou sa lúčilo 34 predškolákov z triedy včielok a mravčekov, ktoré do školy pripravovali pani učiteľky Tünde, Adrika, Žanetka a Sonička. 

Rozlúčka predškolákov bola veľkolepá aj vďaka krásne vyzdobeným predškoláckym triedam, bohato prestretým stolom plnými dobrôt, ktoré deťom pripravili rodičia. Nechýbali ani milé zábavné pozornosti ako píšťalky, rekvizity na fotenie sa, čo k správnej detskej párty patria. Oslava sa začala hneď zrána spevom, tancom, spoločným posedením a zaspomínaním na mnoho zábavných, veselých chvíľ v škôlke, na krásne spomienky, zážitky z výletov, karnevalu, z akcií ako Posedenie pri vianočnom stromčeku, Deň detí, Olympijský deň, Deň otcov....Samozrejme nechýbali ani torty so symbolmi tried, na ktorých si všetci pochutili. 

Následne sa deti so svojimi pani učiteľkami ruka v ruke za spevu vybrali rozlúčiť do kuchyne s pani kuchárkami a tiež na obecný úrad. Nezabudli ani na svojich mladších kamarátov so škôlky, ktorým zaspievali i zarecitovali rozlúčkové piesne a básne. V popoludňajších hodinách sa predškoláci lúčili so škôlkou v kultúrnom dome, kam si pozvali rodičov, pána starostu, pani učiteľky, tety školníčky, tetu kuchárku. 

Pani riaditeľka privítala všetkých prítomných, následne malí predškoláci v krásne vyzdobenej sále predviedli svoj kultúrny program, ktorým sa poďakovali všetkým tým, ktorí sa podieľali na ich výchove. Básne, piesne, tančeky a milé slová vyslovené z úst budúcich prváčikov dojímali prítomných až k slzám, vyjadrili spomienky, poďakovanie, ale i slzy radosti, no i smútku za bezstarostným škôlkárskym detstvom. Na záver naši predškoláci vystúpili na pódium za sprievodu slávnostnej hudby v talároch a po vyhodení čiapok do vzduchu slávnostne ukončili svoje škôlkarské obdobie. Pani riaditeľka poďakovala deťom za krásny program a za ich usilovnosť im odovzdala osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania a darčeky, ktorých bolo neúrekom. Poďakovala rodičom predškolákov za pomoc pri príprave a organizácii celej rozlúčkovej slávnosti,

Každý rok je lúčenie vždy ťažké, ale deti už čaká nové dobrodružstvo, nová veľká škola, v ktorej sa určite nestratia. Prajeme im úspešný štart, aby v septembri s radosťou nastúpili do školy, a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť. 

Na konci školského roka chceme poďakovať za spoluprácu nášmu zriaďovateľovi a všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu materskú a za úžasnú spoluprácu s Rodičovským združením pri MŠ Veľký Biel pod vedením mamičky pani Píšovej. 

Všetci sme už v očakávaní leta a jeho slnečných dní. Veríme, že aj vy milí rodičia prežijete s vašimi deťmi krásne prázdniny, plné nezabudnuteľných zážitkov. Vám aj všetkým deťom prajeme príjemnú dovolenku, veľa slnka a oddychu.

Kolektív MŠ Veľký Biel

Deň otcov

Letné slniečko nám konečne doprialo, aby sme 16.júna oslávili v materskej škole sviatok "Deň otcov", ktorý sa v kalendári každý rok oslavuje 3. júnovú nedeľu. Nezabudli sme a preto toto zábavné popoludnie venovali deti s pomocou pani učiteliek svojim drahým oteckom, ocinom a tatom. Samozrejme boli vítané aj mamičky, ktoré popripravovali rôzne dobrôtky sladké, slané i ovocné. Oslava to tento krát bola netradičná. Na oteckov nečakali básne, piesne, tance, ale kopec zábavy prostredníctvom súťaží so svojimi deťmi. Pripravené boli 4 stanovištia, ktoré museli všetci zdolať a pri každom stanovišti na nich čakala odmena v podobe pečiatky na obrázok, kde svojich otcov kreslili samotné deti. Po nazbieraní všetkých pečiatok na každého otecka čakal krásny drevený odznak na pamiatku na tento deň, okrem veselých zážitkov pri spoločnom prekonavání stanovíšť. Konečne nastal čas opiecť si špekáčiky a vychutnať si ich vo veselom kolektíve všetkých prítomných. Zábava pokračovala až do podvečera.

Želáme všetkým otcom veľa sily, aby vždy udržali rodinné putá prepojené láskou.

Deň otvorených dverí vo Viničnom

Trieda Lienok dostala pozvanie od kpt. Ing. Márie Reibergerovej na Deň otvorených dverí 115. technického oddielu vo Viničnom. V pondelok 12.6.2023 si deti s nachystanými ruksakmi, v lienkovských tričkách nasadli do autobusu a nevedeli sa dočkať príchodu k vojakom. Po vojenskej kontrole pri bráne areálu už na Lienky čakal pestrý program plný súťaží, ukážok a možností preskúmania vybraných vojenských vozidiel a techniky. Lienky si mali možnosť vyskúšať hod granátom, prešli prekážkovou dráhou, pretláčali sa s obrovskou loptou a zahrali sa s veľkým farebným padákom, kde si okrem rýchlosti, pohotovosti precvičili aj svoju pamäť. Nazreli do vnútra niektorých vojenských vozidiel a vyskúšali si vojenské maskovacie maľovanie na tvár. Videli ukážku práce psovoda a vojenský postup pri narušení vojenského priestoru. Nechýbala ani streľba zo zbraní, ale naše Lienky boli odvážne. Na záver dostali spoločnú odmenu - knihu "Rozprávky z krajín, v ktorých od vzniku SR pôsobili slovenskí vojaci v misiách a operáciách na podporu mieru". S Lienkami si z nej budeme čítať počas poobedného odpočinku. 

Poďakovanie patrí mamičke Majke Reibergerovej, ktorá nám sprostredkovala pozvanie a účasť. Ešte raz sa chceme poďakovať i celému 115. technickému oddielu vo Viničnom za dobrodružné doobedie a prajeme, aby boli čo najviac so svojimi rodinami doma na Slovensku.

Exkurzia v ovocných sadoch Dobré Jablká

V našej škôlke podporujeme zdravé stravovanie a tak sme sa rozhodli zistiť akou cestou prejde ovocie kým sa dostane na náš stôl. Navštívili sme spoločnosť BONI FRUCTI v Dunajskej Lužnej, kde sme za výkladu dvoch pracovníkov dozvedeli ako sa jahôdky sadia, ako sa o ne treba starať, akých má škodcov a ako prežije za chladného počasia. Ochutnali sme sladké jahody a nazbierali sme si aj domov. Dostali sme aj darčeky omaľovánky, pexeso a jablkovú šťavu za čo Dobrým Jablkám veľmi pekne ďakujeme a o rok sa na túto milú návštevu tešíme zas.

MDD a olympijský deň

"Trikrát – HIP, HIP HURÁ" ozvalo sa1.júna na šk. dvore a Deň detí sa začal. Na futbalovom ihrisku vo Veľkom Bieli nás čakalo už obrovské prekvapenie. Športové stanovištia s rôznymi športovými činnosťami, náradiami a náčinniami – skákanie vo vreci, preskakovanie, podliezanie, triafanie do terča a koša, streľba z luku, slalomový beh a veľa iného. Veľkou vytrvalostnou výzvou bola aj spoločná súťaž v behu s prenášaním loptičiek. Deti sa mohli počas športovania osviežiť ovocím, džúsom alebo čistou vodou v stánku s občerstvením. Najviac im však žiarili očká, keď dostali za absolvovanie všetkých stanovíšť ozajstnú medailu. Toto všetko pre deti pripravili členovia Bežecko triatlonového klubu – BTK vo Veľkom Bieli. Deťom trpezlivo pomáhali pri prekonávaní všetkých športových disciplín a povzbudzovali ich. Venovali deťom svoj čas a vyčarovali pre deti nezabudnuteľné športové dopoludnie, za čo všetkým zúčastneným členom BTK patrí naše veľké poďakovanie. Rovnako ďakujeme aj Združeniu rodičov za milé darčeky, ktoré deti v tento deň dostali, mamičke Zoe Horváth, ktorá deťom darovala farebné kapsičky a na deti nezabudli ani pani kuchárky, od ktorých deti dostali keksík.

Jazda Veselým Prešporáčikom

V stredu, 31.5.2023 nám pred bránou materskej školy zastal a zazvonil zvončekom Veselý Prešporáčik. Jeho červená farba na slnku len tak ligotala. Na veselú jazdu po Veľkom Bieli nás pozývali veselí animátori Peťo, Terezka s Barborkou ujo šofér Ľubo. Neváhali sme a plný očakávania sme nastúpili na jazdu plnú pesničiek, spevu, tlieskania, bubliniek a radosti. Veselý Prešporáčik nás previezol okolo artézskej studne, kostola, jazera, obecného úradu, kultúrneho domu a prešiel s nami aj uličky Malého Bielu. Počas celej jazdy sme spolu spievali a rozdávali radosť a veselú náladu i obyvateľom a návštevníkom Veľkého Bielu. Za okružnú jazdu deti poďakovali, rovnako aj za lízatko - darček od animátorov. Na záver sme sa na pamiatku spoločne odfotili pred Prešporáčikom. 

Ďakujeme za krásny zážitok.

Návšteva Kynologického klubu

Do škôlky nám prišla pozvánka z Kynologického klubu Veľký Biel. Spoločne celá škôlka sme sa tak v utorok 30.5.2023 vydali na dlhšiu prechádzku do výcvikového priestoru neďaleko jazera. Po ceste sme pozorovali okolité rozkvitnuté poľné kvetiny a podarilo sa nám zahliadnuť aj rýchle jašteričky. Vo výcvikovom priestore nás už čakali psy so svojimi výcvikármi. Predviedli nám ukážky povelov a poslušnosti vycvičených psov. Deti však najviac zaujalo a rozveselilo ako dokážu rýchlo prekonávať rôzne prekážky – skákať cez vyvýšenú prekážku, behať slalomovo či preliezať cez tunel. Zaujímavá bola aj ukážka vyhľadania "ukradnutej detskej čapice", ktorá sa však šťastlivo vrátila k majiteľovi či stratená rukavička. Všetky psíky nám predviedli ukážkové výkony poslušnosti svojich majiteľov a tak im deti za ich výkon aj zatlieskali. Na záver si i deti mali možnosť aspoň z časti vyskúšať prekážkovú dráhu a na jej konci čakala na nich sladká odmena.

Divadielko O slniečkovej a dažďovej víle

V utorok 23.5.2023 k nám do škôlky premiérovo zavítalo detské divadielko KaSia s predstavením " O slniečkovej a dažďovej víle. " Veselé i vážne predstavenie o priateľstve i hádke, ale najmä o uzmierení, deťom ukázalo, čo sa stane s prírodou, keď sa dve kamarátky víly – Slnienka a Dažďulka – pohádajú. Ich uzmierenie si priali Slniečko i Dáždik, aby sa zas spojili farebným mostom - dúhou, čo sa im s pomocou detí aj podarilo. Predstavenie bolo doplnené spevom, hrou na gitare ale i so zapájaním detí do deja príbehu. Deti sa za celé predstavenie poďakovali obrovským potleskom a odniesli si z neho na pamiatku aj omaľovávanku Slniečka a Dáždika.

Dopravné ihrisko v Trnave a na dvore v škôlke.

V rámci dvojtýždňového projektu Chrobáčik- Dopraváčik sa deti hrali, rozprávali, kreslili,maľovali, riešili problémové úlohy na tému doprava. Spoznávali dopravné značky, semafor a pravidlá, podľa ktorých sa účastníci premávky riadia na ceste, priechode, na cestičke pre cyklistov. Všetky poznatky si mohli deti z III. a IV. triedy preveriť na dopravnom ihrisku v Trnave. Deti si vyskúšali jazdu na bicykli, motokáre alebo sa chôdzou presúvali po chodníkoch. Samozrejme, každý jeden škôlkar musel dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Zastaviť na červenú, jazdiť na bicykli po cestičke pre cyklistov, prechádzať po priechode pre chodcov... Škôlkari ukázali čo všetko vedia aj v teoretickej časti, v učebni, kde odpovedali na otázky o doprave. Za predškolákmi však nezaostali ani mladšie deti, ktoré si pravidlá cestnej premávky vyskúšali na dopravnom ihrisku, ktoré im pripravili pani učiteľky na školskom dvore. Za svoje snaženie dostali všetci odmenu- vodičský preukaz na riadenie nemotorového vozidla.

Dopoludnie so záchranármi v materskej škole

Každý zo škôlkárov sa už ocitol v situácii, keď spadol, udrel sa, oškrel si koleno a mamina, pani učiteľka, prípadne ocino zranenie ošetrili dezinfekciou a náplasťou. Mnoho z detí vie opísať aj rôzne nebezpečné situácie a zranenia, o ktorých počuli alebo videli v televíznych novinách a pod. Dokážu však ošetriť krvácanie z nosa? Postarať o kamaráta, ktorý má zlomenú nohu alebo ruku? Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostali deti odpoveď od členov záchrannej služby. Deťom zaujímavo predstavili všetky pomôcky a nástroje, ktoré pri svojej záchranárskej práci používajú. Dlahy, nosidlá, obväzy, ... Ukázali deťom ako treba správne poskytnúť prvú pomoc človeku, ktorý nedýcha alebo ako dať masáž srdca. Deti si prezreli obsah lekárničky a obväzovali kamarátovu hornú končatinu a so záujmom sledovali ako treba postupovať pri zlomenine ruky alebo nohy. Deti si pamätajú, aké číslo by mali vyťukať na telefóne, aby sa dovolali k záchranárom. Za sprostredkovanie stretnutia so záchranármi a prehliadku sanitky ďakujeme oteckovi Dávida Szigetiho.

Navštívili sme dobrovoľných hasičov vo Veľkom Bieli

V rámci projektu Chrobáčik- Dopraváčik sa deti prostredníctvom hier, rozhovorov a rôznych tvorivých činností zaoberali aj témou záchranári. Aby sme deťom túto problematiku priblížili čo najviac rozhodli sme sa navštíviť hasičov vo Veľkom Bieli. Privítali nás príslušníci hasičského zboru, ktorí nás oboznámili s úlohami a významom práce hasičov. Veľmi pútavé a zaujímavé boli praktické ukážky, jednotlivé nástroje a oblečenie potrebné pre prácu každého hasiča. Hasiči ochotne odpovedali na zvedavé otázky detí a deti si trpezlivo vypočuli ich skúsenosti. Deti mali možnosť nasadnúť do hasičského auta, vyskúšať si prilbu a pani učiteľky sa obliecť do hasičského oblečenia. Deň u hasičov sa vydaril aj napriek nepriaznivému počasiu. Deti odchádzali plné nových zážitkov a mnohé z nich si určite predstavovali, že i oni raz možno budú hasičmi.

Deň matiek

Maminka je moja kráska,

maminka je kľud a láska.

Aj takýto veršík odznel z úst našich malých škôlkárov počas vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek v piatok 12.5.2023. Okrem toho deti mali pripravené pre svoje mamičky aj tance ľudové, moderné i klasické. Spievali piesne, zahrali krátke scénky a recitovali veľa básni, pri ktorých sa na tvári mamičiek objavila i slzička. Odznelo veľa láskavých vyznaní, ale aj poďakovania za to, čo všetko naše mamičky pre nás každý deň robia. Verte alebo nie, postaviť sa na pódium pred obecenstvo nie je jednoduché. Deti to však zvládli a tešili sa z potlesku nielen svojich mamičiek, ale aj blízkej rodiny.

Kocúr v čižmách

Dňa 25.4.2023 zavítalo do našej materskej školy klasické marionetové divadielko Bum Bác, ktoré v podaní hercov Elišky a Mariána Gregoričkovcov predstavilo deťom rozprávkovú inscenáciu : Kocúr v čižmách. Herci zahrali deťom príbeh o priateľstve mlynárskeho syna Janka s kocúrikom Felixom. Malí diváci so záujmom sledovali dej rozprávky, v ktorom po prekonaní viacerých prekážok kocúr Felix spravil zo svojho pána Janka bohatého a urodzeného človeka. Počas predstavenia v podaní hercov zazneli nové , vtipné, rytmické pesničky spojené živou hrou na gitare, ktorá deti rozospievala. Obecenstvo veľkým potleskom odmenilo všetky postavy z rozprávky, ale najviac sa im páčil Mudrc Domased, ktorý hovoril len v prísloviach. Predstavenie zanechalo v deťoch pekný zážitok, a už sa tešia na ďalšie stretnutie s hercami z divadielka Bum Bác.

Exkurzia v papierni Petrus na ručnú výrobu papiera

Mesiac Marec sa spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha je najobľúbenejším priateľom, spoločníkom človeka, dospelých i tých najmenších. 

Tak je to aj v našej materskej škole. Neprejde ani jeden deň bez toho, aby si naše "chrobáčiky" s veľkým záujmom nelistovali v knihách rôznych žánrov, no ešte radšej počúvajú rozprávky, napínavé príbehy, veselé príhody z týchto knižiek. 

V rámci edukačného projektu " Z lesa do rozprávky" deti objavovali, akú dlhú cestu musí prejsť príbeh, kým sa dostane na papier, do knihy a napokon ako rozprávka do detských rúk! Predškoláci už poznajú proces premeny strom-drevo-papier-kniha, vedia identifikovať, porovnávať, opisovať vlastnosti papiera, majú poznatky o postupe prípravy recyklovaného papiera, čo využili aj pri jeho výrobe. 

Aby sa rozšírili poznatky detí a obohatili ich skúsenosti, aj tento rok sme naplánovali a zorganizovali pre predškolákov exkurziu do papierne Petrus v Senici- ručná výroba papiera. A urobili sme dobre, majster Čmela nás tentokrát prekvapil novou formou na výrobu papiera v tvare srdiečka a do zmesi bavlníka a vody pridal ružové prírodné farbivo a kvietky.

 V prvej časti exkurzie sa deti oboznámili s históriou výroby ručne robeného papiera. S veľkým záujmom počúvali zaujímavý výklad o tom, ako sa voľakedy veľmi dávno znaky zapisovali na kamenné, hlinené alebo drevené tabuľky, ako v Egypte z rastliny, ktorá rástla v oblasti Nílu vyrobili papyrus. Nástupcom papyrusu sa stal pergamen, ktorý vyrábali jednoduchým postupom z teľacej, ovčej alebo kozej kože. Kolískou výroby papierovej hmoty a papiera sa stala Čína. Pri výrobe papiera použil a pomlel vynálezca hodvábny odpad, zvyšky kôry stromov, konope, ale aj kúsky rybárskej siete. Po zaujímavom výklade nám pán majster postupne a podrobne opísal, ukázal aj predviedol celý postup a proces ručne robeného papiera. Veľkým zážitkom pre nás všetkých bolo, že sme si na záver mohli sami vyrobiť vlastný originálny hárok papiera v tvare srdiečka.

Ja som dobrý remeselník

Dňa 29.3.2023 k nám zavítal ľudový umelec Peter Hlbocký s pútavým výchovným koncertom "Ja som dobrý remeselník". Cez obraz jarmoku deťom priblížil rôzne známe i menej známe remeslá ako napr. obuvníctvo, kováčstvo, mlynárstvo, hrnčiarstvo či vinárstvo a aj drotárstvo. Hovorené slovo doplnil ľudovými piesňami, pri speve ktorých sa doprevádzal mnohými ľudovými hudobnými nástrojmi. V programe sme sa stretli s heligónkou, drumbľou, píšťalkou, husľami, gajdami, fujarou, ozembuchom a spoznali aj také zaujímavosti ako sú ladené zvonce a vinohradnícke ulikáče. K netradičným nástrojom, ktoré predviedol patril mrmlák, okarína a ninera. Deťom sa veľmi páčili hlinené hračky, ktorými pán Hlbocký napodobnil kukučku, sovu a hrdličku. Rozprávanie bolo obohatené o slovenské príslovia a hádanky. Obdivuhodný výkon umelca deti ocenili veľkým potleskom a úsmevom. Jeden z najväčších potleskov zožali malí "zbojníci a zbojníčky", ktorí si vyskúšali hru na tamburíne, triangli a ozembuchu v sprievode kravských zvoncov. 

Vítanie jari, vynášanie Moreny.

Slávnosť vynášania Moreny mala veľký význam pre našich predkov. Verili, že s Morenou odnesú z dediny dlhú zimu, zo svojich domov smrť a hlad. Morenu vytvorili dospelí z drevených palíc a slamy. Väčšinou bola oblečená do starých ženských šiat bielej farby. Za spevu a odriekania rôznych obradných básní odniesli Morenu k blízkej rieke alebo k jazeru. Morenu vyzliekli, zapálili a vhodili do vody. Dôležité bolo, aby voda Morenu odniesla preč od dediny. Po vykonaní rituálu mala nastúpiť vláda jari, Vesny, a s ňou aj radosť a dostatok všetkého potrebného. Ako však plynul čas a ľudia prestali veriť rituálom, na vynášanie Moreny sa pomaličky začalo zabúdať. Preto sme sa rozhodli pripomenúť si slávnosť vynášania Moreny spolu s deťmi. Pani učiteľky vytvorili z drevených palíc a slamy telo Moreny, / jednu Morenu väčšiu, jednu menšiu, lebo v našom potoku netečie dostatočne veľa vody, nemohol by našu Morenu potok odplaviť/. Moreny obliekli do ženských šiat, deti sa naučili básničky, povedačky, ktoré recitovali, odriekali aj ľudia pred dávnymi rokmi. Napríklad túto: 

"Morena, Morena, kde si prebývala?

Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore.

Čo si tam robila? Mlieko som mútila?

Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili?

Kdeže sú tie vrany? Na suchom konári?

Kdeže je ten konár? Chlapci ho odťali."

.......

Po ceste k potoku sa deti pokúsili niesť Morenu. Bola naozaj ťažká. Možno aj preto, že mala v sebe všetku zimu a chlad... Pri potoku deti Morene /menšej/ vzali šaty a pani učiteľka ju symbolicky zapálila a hodila do vody. V sprievode povedačiek a za zvukov rôznych rytmických nástrojov / rapkáče, ozembuch... /sme čakali kým ju potok odplavil. Konečne sme privítali jar.

" Morenou šla zima spať, už sa ku nám nenavráť.

Posledný sneh pije zem, poď slniečko , poď že sem!"

Veríme, že aj vďaka tomuto zvyku sa nám naozaj podarilo privítať jar tak, ako sa patrí so

všetkými jej krásami. / Po návrate do materskej školy sme väčšiu Morenu zavreli do tmavej

komory./

Gašparko a Janko v pekle

Dňa 10.03.2023 do našej MŠ opäť zavítalo Stražanovo bábkové divadlo so svojimi

nádhernými bábkami a kulisami. Zo svojich siedmych predstavení nám tentokrát zahrali klasickú bábkovú hru, v ktorej dobro zvíťazí nad zlom, keď Janko s gašparkom prekabátia čertov. Od mladého hlúpeho čerta figliarstvom vymámia zlato a dukáty, ktoré rozdelia medzi chudobných, zaplatia dlžoby židovi Grossmanovi, krajčírovi. Mladý čert, aby si zachránil kožu pred výpraskom od starého čerta, prezradí komu to dal. Prešibaný Gašparko si znovu poradí pri naháňačke so starým čertom, keď mamička pokropí zem svätenou vodou a on sa na nej pošmykne a odletí do pekla. Deti mali veľkú radosť a niektoré aj veľký strach, ale nakoniec pochopili, že sa všetko dobre skončí a odmenili bábkohercov dlhým potleskom. Po divadielku nechýbalo zábavno- hudobné predstavenie bábok, ktoré naše detské publikum roztancovalo. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s manželmi Stražanovcami a na ich pútavé príbehy v podaní čarovných marionetov, ktoré sú tak blízke našim detským divákom.

"CHYSTAJTE SI DETI MASKY, BUDE KARNEVAAAL..."

Mesiac február zasadol na svoj trón a sledoval, ako sa naša materská škola chystá na fašiangovú zábavu. Zo stien na chodbách i v triedach sa usmievali veselí a farební klauni, ktorí nás rozveseľovali svojimi smiešnymi tvárami. Pieseň "Chystajte si deti masky "sa ozývala v sprievode nástrojov celý týždeň. Deti vyrábali šašov, masky, škrabošky a čelenky. Deti a pani učiteľky si začali pripravovať kostýmy a masky a nevedeli sa dočkať veľkého karnevalového dňa. A dočkali sa. V piatok, 17. februára 2023 "zaklopal na dvere" karnevalový deň. Poobede sa deti s rodičmi presunuli do vyzdobeného kultúrneho domu, ktorý sa zmenil na maškarádu ako sa patrí. A aké by to boli fašiangy bez tradičných dobrôt? Šišky, koláče a iné dobroty od šikovných mamičiek zdobili stôl. Postupne sme mohli medzi sebou privítať masky od výmyslu sveta. Nechýbali princezné, víly či motýle, bojovníci, zvieratká, či rozprávkové bytosti. Masky boli prekrásne a náležite sa po promenáde predstavili. Každá maska bola odmenená. 

Karnevalový program bol rôznorodý. Striedali sa tanečné kolá so súťažami, do ktorých boli zapojení aj rodičia. Všetci preukázali rýchlosť a šikovnosť napríklad pri stavaní domčeka z farebných skladačiek. Veľmi vtipná bola aj súťaž, pri ktorej bolo úlohou rodičov prasknúť na stoličke balón, ale asi najväčší úspech zožala módna prehliadka s nápaditými modelmi. Všetci súťažiaci boli šikovní a odmeny sa im len tak sypali. Karneval bol veselí, radosť a spokojnosť nás všetkých potešila. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby tento deň si deti užili s úsmevom na tvári a dlho na neho spomínali.

Výchovný koncert "Spievajže si, spievaj"

Tento školský rok k nám zavítala rodina Hlbocká už druhý krát. Pán Peter Hlbocký so svojou manželkou Katarínou, dlhoroční členovia SĽUKu nám predstavili zaujímavý a pútavý výchovný koncert 

,,SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ"

Vo svojom programe nám predstavili krásu slovenského folklóru, bohatstvo a rozmanitosť ľudových piesní a ľudových hudobných nástrojov, ľudových zvykov, tradícií. Priebeh koncertu bol chronologicky usporiadaný od kolísky,/ pričom používali aj rekvizity, aké sa kedysi používali,/ od uspávaniek cez detské piesne, ľúbostné piesne, kde deťom priblížili odobierku, odčepčovanie, cez pracovné piesne, kde sa deti zoznámili v priamom kontakte s nástrojmi ako sú fujara, gajdy, píšťalka koncovka, píšťalka dvojačka, šesťdierková píšťalka, okarína, píla, drumbľa, zvonce, mrmlák, ninera, ozembuch, husle a rôzne iné sprievodné, alebo netradičné ľudové hudobné nástroje. Počas celého koncertu zapájali do programu aj deti, rozospievali celú škôlku, čím bol koncert stále živý a zaujímavý. Deti ich odmenili spontánnym radostným potleskom a úsmevom.

Vianoce v škôlke

"Cingilingi cink!"- takto potichučuku sa ozýval škôlkou čarovný vianočný zvonček, ktorý rozžiaril očká každého malého škôlkára a odhalil tajomstvo krásne ozdobeného vianočného stromčeka a darčekov. Za prestretým stolom si deti vychutnali oblátky s medom a vianočné voňavé koláčiky. Spoločne si zaspievali najobľúbenejšie vianočné pesničky a koledy, rozprávali sa o vianočných zvykoch u seba doma. V príjemnej vianočnej atmosfére sme privítali v tento deň vzácnu návštevu, autorku novej detskej knihy Vianočná besiedka - Natáliu Kuľkovú. Prišla sa s nami podeliť o radosť z knihy, ktorú sa rozhodla pokrstiť v našej škôlke, ktorá spoločne s deťmi a p. učiteľkami bola pre ňu inšpiráciou pri tvorbe. Kniha sa pokrstila papierovými snehovými vločkami s prianím, aby bola úspešná i obľúbená medzi detskými čitateľmi a aby sa čoskoro dočkala pokračovania. Autorka niektoré deti odmenila svojou knihou za správne odpovede na súťažné otázky a venovala aj knihy so srdečným osobným prianím do každej triedy. Po prečítaní úvodných strán autorkou ju deti odmenili nadšeným potleskom. A potom sa už deti pustili do rozbaľovania darčekov vo svojich triedach, kde ich už čakalo veľa nových spoločenských hier a stavebníc, ktoré deťom priniesli veľkú radosť a nadšenie!

..nech Váš domov počas sviatkov naplní pravá vôňa Vianoc, nech Vám prinesie pohodu a spokojnosť a nasledovný rok nech je pre Vás rokom radosti, šťastia a úspechov! Krásne Vianoce a šťastný nový rok Vám praje kolektív materskej školy  

Medovníčkovanie

Na plechu už voňajú,

na ozdobenie čakajú.

Srdce zvonček, hviezdička,

Upiekla ich mamička..... Čo je to?

Áno sú to medovníčky.

Znova po roku k nám prichádzajú tie najkrajšie sviatky. Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií a jedna z nich je aj pečenie medovníkov. Upiecť a ozdobiť túto typickú vianočnú pochúťku nie je veru jednoduché. Aj v tomto roku si to vyskúšali naše detičky. Trieda sa premenila na vianočnú pekáreň a malí pekári najprv pomenovali, opisovali, porovnávali ingrediencie na medovníčky. Šikovne zvládli miesenie, vaľkanie a za pomoci pekných formičiek podľa svojho priania aj vykrajovanie cesta. 

Výchovný koncert "NESIEME VÁM NOVINU"

Výchovný koncert rodiny Hlbockej "Nesieme Vám novinu" vniesol do našej materskej školy príjemnú vianočnú atmosféru. Manželia Hlbockí zaujali deti hneď na prvý pohľad a to najmä preto, že prišli oblečení v krojoch, ktoré mnohé deti poznajú len z rozprávania. Keď zazneli prvé tóny piesní v sprievode hudobných nástrojov ako fujara, koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, drumbľa, píla, gajdy, mrmlák, flauty, husle, ozembuch, ninera nastalo v triede ticho a deti s úžasom počúvali. Koncert popretkávaný piesňami, hudbou a hovoreným slovom nám priblížil Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj na zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Obdobie od Martina cez Katarínu, Ondreja, Barboru, Mikuláša, Luciu až k samotnému Štedrému dňu bolo spojené s množstvom prísloví, porekadiel, piesní a zvykov, ktorými sa kedysi ľudia riadili. Vianočnú atmosféru nám ľudoví umelci navodili koledovaním, spievaním vianočných piesní, kolied, vinšovaním a prezentovaním vianočných zvykov. Do koledovania boli zapojené aj naše deti, oblečené do typických odevov z minulosti, ktoré im veľmi pristali. Deti si za svoje vianočné koledovanie vyslúžili veľký potlesk. Na záver zaznela v podaní manželov, pieseň "Tichá noc, svätá noc", ktorá nám tak isto, ako celý koncert pripomenula, že sa začal čas adventu a pomaly sa blížia Vianoce, na ktoré sa všetci tak veľmi tešíme.

Mikuláš v škôlke

V kalendári žiari už mesiac december a vianočno -zimná výzdoba v škôlke napovedá, že Vianoce sa blížia a s nimi aj návšteva Mikuláša. Deti sa poctivo pripravovali na jeho príchod, aj keď niektoré s veľkou obavou, či príde aj čert. Mikuláša sme privítali s pesničkou Vitaj Mikuláš, ktorý prišiel s krásnym bielym anjelom, ale tento rok aj s veľmi nezbedným čertíkom Bertíkom. Spoločne sme Mikulášovi zarecitovali a zaspievali mikulášske básničky a pesničky, nechýbal ani spoločný tanec. Rozveselený Mikuláš odmenil každé dieťa v škôlke balíčkom plným sladkých prekvapení a nezabudol ani na pani učiteľky. Na pamiatku na dnešný deň dostal od detí darček a kresbičky, ktoré ráno stihli vytvoriť. Ďakujeme Mikulášovi za jeho každoročnú návštevu, milé slová a veselú atmosféru, ktorú nám vždy v našej škôlke vyčaril. Prajeme mu veľa zdravia a veríme, že aj nabudúci rok k nám zavíta.

Úcta k starším

V nedeľu 6. novembra pripravila sociálna komisia pri obci Veľký Biel slávnostné posedenie pre jubilantov, všetkých starkých v obci, ktorí dosiahli krásny vek 80, 85, 90 a 95 rokov. V priestoroch hasičskej zbrojnice deti našej materskej školy potešili starkých krátkym kultúrnym programom v podobe básní, piesní a hrou na rytmické hudobné nástroje. Svojím vystúpením potešili a vyčarovali úsmev aj na tvárach babičiek a deduškov v Dome seniorov Kotva. Ich šikovnosť a talent ocenili potleskom a sladkou odmenou.