Exkurzia v papierni Petrus na ručnú výrobu papiera

Mesiac Marec sa spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha je najobľúbenejším priateľom, spoločníkom človeka, dospelých i tých najmenších.

Tak je to aj v našej materskej škole. Neprejde ani jeden deň bez toho, aby si naše "chrobáčiky" s veľkým záujmom nelistovali v knihách rôznych žánrov, no ešte radšej počúvajú rozprávky, napínavé príbehy, veselé príhody z týchto knižiek.

V rámci edukačného projektu " Z lesa do rozprávky" deti objavovali, akú dlhú cestu musí prejsť príbeh, kým sa dostane na papier, do knihy a napokon ako rozprávka do detských rúk! Predškoláci už poznajú proces premeny strom-drevo-papier-kniha, vedia identifikovať, porovnávať, opisovať vlastnosti papiera, majú poznatky o postupe prípravy recyklovaného papiera, čo využili aj pri jeho výrobe.

Aby sa rozšírili poznatky detí a obohatili ich skúsenosti, naplánovali a zorganizovali sme pre predškolákov exkurziu do papierne Petrus v Senici- ručná výroba papiera. Keďže nám covidová pandémia prekazila uskutočniť exkurziu v rámci marcovej témy Z lesa do rozprávky, navštívili sme Petrus- malú rodinnú firmu na ručnú výrobu papiera v Prietrži blízko Senice v máji. A urobili sme dobre, lebo pán majster Čmela nám do zmesi bavlníka a vody mohol pridať krásne voňavý orgován a iskerník.

V prvej časti exkurzie sa deti oboznámili s históriou výroby ručne robeného papiera. S veľkým záujmom počúvali zaujímavý výklad o tom, ako sa voľakedy veľmi dávno znaky zapisovali na kamenné, hlinené alebo drevené tabuľky, ako v Egypte z rastliny, ktorá rástla v oblasti Nílu vyrobili papyrus. Nástupcom papyrusu sa stal pergamen, ktorý vyrábali jednoduchým postupom z teľacej, ovčej alebo kozej kože. Kolískou výroby papierovej hmoty a papiera sa stala Čína. Pri výrobe papiera použil a pomlel vynálezca hodvábny odpad, zvyšky kôry stromov, konope, ale aj kúsky rybárskej siete. Po zaujímavom výklade nám pán majster postupne a podrobne opísal, ukázal aj predviedol celý postup a proces ručne robeného papiera. Veľkým zážitkom pre nás všetkých bolo, že sme si na záver mohli sami vyrobiť vlastný originálny hárok papiera.   

Deň matiek

Je to vždy mama, ktorá si nás pritúli, zovrie v náručí, keď je nám ťažko.

Je to vždy mama, ktorá sleduje naše krôčiky a vie dať slovám najkrajšiu podobu.

Jej slová sú vždy tie najláskavejšie, plné nehy.

Patrí jej preto za ne vrúcna vďaka a uznanie.

Takýmito krásnymi veršíkmi, piesňami a tančekmi obdarovali deti svoje najdrahšie mamičky k ich sviatku. Spätnou väzbou bol úprimný potlesk zo strany mamičiek a to bola pre deti najväčšia odmena. Na záver boli mamičky obdarované darčekom, ktorý deti vlastnoručne vytvorili.  

Stražanovo bábkové divadlo

Vo štvrtok, 28. apríla k nám zavítalo naše obľúbené Stražanovo bábkové divadlo so známou klasickou rozprávkou "Aladinova zázračná lampa". Stražanovo bábkové divadlo vždy prináša rozprávkovú pohodu i pastvu pre rozžiarené detské oči a inak tomu nebolo ani v tento deň. Svojimi originálnymi marionetami z lipového dreva a scénicky oživenými ľudovými príbehmi sa prihovorilo deťom. Deťom sa rozprávka veľmi páčila a bábkohercov odmenili veľkým potleskom. Po skončení príbehu ešte nasledovala krátka exhibícia ďalších zaujímavých bábok, ktoré hoci v príbehu neúčinkovali, ale zaujali a pobavili deti, ako napríklad vlk - gitarista, zajac - flautista. V závere mali deti možnosť vyskúšať si, aké je náročné pohybovať s takými bábkami a stali sa aj oni na chvíľu bábkohercami. 

Deň Zeme a jarná brigáda

Deň Zeme deti oslávili v škôlke pomocou tvorivých činností, hier a súťaží, ale nezabudli prírodu aj navštíviť a pomôcť jej skrášlením. Počas vychádzky do najbližšieho okolia deti vyzbierali niekoľko malých vriec odpadkov. Deti mali veľkú radosť, že prírode pomáhajú a tešili sa aj malej tvorivej odmene- omaľovávanke. Pomocnú ruku prírode a o snahu skrášliť areál materskej školy sa zaslúžilo aj Rodičovské združenie pri MŠ Veľký Biel. Počas jarnej brigády sa vysadili stromčeky popri plote.

Touto cestou by sme chceli poďakovať v mene detí a celého kolektívu zamestnancov materskej školy rodičovskému združeniu za nákup zeminy, stromčekov a kamienkov a oteckovi Kristínky Rigovej za textíliu.

Veľmi nás potešila ochota rodičov, ktorí svojou pomocou prispeli k skrášľovaniu a úprave školského dvora. Naše poďakovanie a vďaka patrí rodičom, ktorí sa zúčastnili a pomáhali skrášliť a upraviť dvor, oteckom- Trnka, Nízky, Liščinský, Kakaš, Rigo, Paliarik, Žilka, Jančo, Bittner, ale aj mamičke Riška Liščinského a mamičkám Píšovej a Bertovičovej, ktoré pre brigádnikov pripravili chutné občerstvenie.

V mene všetkých detí ďakujeme za krásne upravený dvor!!!!!

Zábavný program s pesničkami- Škriatok Piatok

Vo štvrtok, 21.4. 2022 nám agentúra Elma v podaní pána Mariána Gregoričku predstavila zábavný program s pesničkami- Škriatok Piatok. Aj keď bol štvrtok prišiel nás navštíviť veselý škriatok Piatok, ktorý rozprával príbeh o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Pre deti mal pripravené veľa prekvapení a hier, takže kto mal chuť si zasúťažiť a zahrať sa na jedného z trpaslíkov, mal príležitosť. Odmenou mu bol nielen potlesk všetkých kamarátov zo škôlky, ale aj sladký cmuliačik od škriatka Piatka. Ten mal okrem zábavných úloh pre deti pripravené aj pesničky, ktoré deti sprevádzali tlieskaním a aj spevom. Spoločným spevom a tancom sme sa so škriatkom Piatkom rozlúčili a zároveň ho k nám pozvali aj na ďalšiu, určite zábavnú a veselú návštevu.

Hudobný projekt

V tomto školskom roku sa deti III. a IV. triedy (motýliky a mravčeky) zapojili do hudobného projektu - Hudobná náuka I. pod vedením Romana Šárközyho DiS.art- huslistu.

Cieľom projektu bolo hravou, zábavnou a interaktívnou formou priblížiť deťom klasickú hudbu, a prostredníctvom rôznych piesní, hudobných činností oboznámiť deti so základnou durovou stupnicou a jej notami.

V rámci ôsmych stretnutí so stonožkou Rafaelou, ktorá rada cestuje a má výnimočne osem nôh ako základná durová stupnica, deti navštívili planétu Fantázie vo vesmíre. Cez zlatú bránu, ktorú otvára hudobný - husľový G kľúč, sa dostali do mesta KASKARAKASTI, kde ich vítal hudobný chodník - notová osnova. Po tomto chodníku sa dostali k jednotlivým notám základnej durovej stupnice.

Počas hudobného projektu sa deti postupne, hravou formou naučili k jednotlivým notám piesne, ktoré spievali s husľovým a následne pomocou lektora a pani učiteliek zapisovali- zakresľovali noty do notovej osnovy. Pri speve reagovali na dirigentské gesto, predohru, vytvárali rytmický sprievod k piesňam.

So stonožkou Rafaelou deti postupne "precestovali" Európske krajiny: Česko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, zoznámili sa s ich kultúrou, hudobnými skladateľmi, zvykmi, tradíciami. V podaní hudobníka si vypočuli rôzne skladby, identifikovali vyjadrovacie prostriedky hudby/ tempo, rytmus, dynamika/, pomenúvali základné klasické hudobné nástroje, nástrojové zoskupenie, ľudské hlasy, základné hudobné žánre. Učili sa charakterizovať rozdielne typy hudby verbálne a na záver každého stretnutia v hre na Tanečné sochy aj pohybom. Deti si každé stretnutie hudobného projektu užívali, za hudobného doprovodu spievali a tancovali s radosťou. 

Návšteva gazdovského dvora

Niet väčšieho zážitku a lepšej metódy na spoznanie zvierat ako je ich priame pozorovanie. Preto sme sa rozhodli navštíviť v rámci témy Na tom našom dvore rodinu nášho kamaráta Peťka Kováča, ktorá chová hospodárske a domáce zvieratká. Ocko a dedko Peťka nás ochotne sprevádzali po gazdovstve, rozprávali o zvieratkách, začo im veľmi pekne ďakujeme .

Deti pozorovali prasiatka, býkov, sliepky, kohútov, kačky, holuby a psíkov. Porovnávali zvieratká podľa vzhľadu, určovali farbu, počet nôh, zisťovali čoho je viac-menej. Pokúsili vymenovať čím sa živia a ako sa volajú ich príbytky.

Okrem zvieratiek pozorovali aj rôzne hospodárske stroje a nástroje - traktory, šrotovník, vlečku, kosačku, vozíky... Z návštevy odchádzali s novými poznatkami a plní zážitkov.

Vítanie jari, vynášanie Moreny.

Slávnosť vynášania Moreny mala veľký význam pre našich predkov. Verili, že s Morenou odnesú z dediny dlhú zimu, zo svojich domov smrť a hlad. Morenu vytvorili dospelí z drevených palíc a slamy. Väčšinou bola oblečená do starých ženských šiat bielej farby. Za spevu a odriekania rôznych obradných básní odniesli Morenu k blízkej rieke alebo k jazeru. Morenu vyzliekli, zapálili a vhodili do vody. Dôležité bolo, aby voda Morenu odniesla preč od dediny. Po vykonaní rituálu mala nastúpiť vláda jari, Vesny, a s ňou aj radosť a dostatok všetkého potrebného. Ako však plynul čas a ľudia prestali veriť rituálom, na vynášanie Moreny sa pomaličky začalo zabúdať.

Preto sme sa rozhodli pripomenúť si slávnosť vynášania Moreny spolu s deťmi. Pani učiteľky vytvorili z drevených palíc a slamy telo Moreny, / jednu Morenu väčšiu, jednu menšiu, lebo v našom potoku netečie dostatočne veľa vody, nemohol by našu Morenu potok odplaviť/. Moreny obliekli do ženských šiat, spolu s deťmi im dotvorili tvár a naučili sme sa básničky, povedačky, ktoré recitovali, odriekali aj ľudia pred dávnymi rokmi. Napríklad túto:

"Morena, Morena, kde si prebývala?

Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore.

Čo si tam robila? Mlieko som mútila?

Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili?

Kdeže sú tie vrany? Na suchom konári?

Kdeže je ten konár? Chlapci ho odťali."

.......

Po ceste k potoku sa deti pokúsili niesť Morenu. Bola naozaj ťažká. Možno aj preto, že mala v sebe všetku zimu a chlad... Pri potoku deti Morene /menšej/ vzali šaty a pani učiteľka ju symbolicky zapálila a hodila do vody. V sprievode povedačiek sme čakali kým zhorela a potok ju odplavil. Konečne sme privítali jar.

" Morenou šla zima spať, už sa ku nám nenavráť.

Posledný sneh pije zem, poď slniečko , poďže sem!"

Veríme, že aj vďaka tomuto zvyku sa nám naozaj podarilo privítať jar tak, ako sa patrí so všetkými jej krásami. / Po návrate do materskej školy sme väčšiu Morenu zavreli do tmavej komory./

Vianoce v škôlke

Vianoce sú, keď sme všetci spolu, keď si rodina sadá k stolu.

Tak to bolo aj u nás v škôlke, keď sme si všetci ako jedna veľká rodina posadali k slávnostnému stolu, kde nás čakalo vianočné pohostenie. Nemohli chýbať tradičné vianočné oblátky a trubičky, chutné vianočné koláčiky, ovocie a medovníčky,

ktoré deti spolu s pani učiteľkami už vopred upiekli aj vyzdobili.

Aj tento rok sme vianočnú desiatu začali krásnym vianočným príbehom a jedením vianočných oblátok s domácim medíkom. Pod stromčekom čakalo deti veľké prekvapenie, nové hračky, ktoré všetkým rozžiarili očká. Spolu sme privolali Vianoce a slávnostnú predvianočnú atmosféru pesničkami, básničkami, koledami z ktorých bolo cítiť, že idú zo srdiečka. Na záver sme si navzájom popriali krásne, požehnané Vianoce a mohlo sa začať rozbaľovanie darčekov.

Za sladké vianočné koláčiky ďakujeme pani kuchárkam Beátke, Monike, Ingridke a Marike a za oblátky a trubičky rodičom Mirky Píšovej a Davidka Szigetiho.

Vianočné pozdravy pre starkých.

Vianočné sviatky sa pomaly blížia a vianočná nálada je už v každom z nás.

Deti spolu s pani učiteľkami sa preto rozhodli znovu prekvapiť vianočnými pozdravmi seniorov z Domu Seniorov vo Veľkom Bieli.

Usilovne a s veľkou láskou strihali, lepili, maľovali a sypali trblietky, aby pozdravy boli žiarivé a potešili obdarovaných. Nezabudli do pozdravu vložiť vianočné prianie s venovaním.

Tak sa naše malé chrobáčiky nezištne podelili o radosť z nastávajúcich vianočných sviatkov.

Dúfame, že pozdravy seniorov potešia a zohrejú pri srdiečku

Medovníčkovanie

Na plechu už voňajú,

na ozdobenie čakajú.

Srdce zvonček, hviezdička,

Upiekla ich mamička..... Čo je to?

Áno sú to medovníčky.

Znova po roku k nám prichádzajú tie najkrajšie sviatky. Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií a jedna z nich je aj pečenie medovníkov. Upiecť a ozdobiť túto typickú vianočnú pochúťku nie je veru jednoduché. Aj v tomto roku si to vyskúšali naše detičky. Trieda sa premenila na vianočnú pekáreň a malí pekári najprv pomenovali, opisovali, porovnávali ingrediencie na medovníčky. Šikovne zvládli miesenie, vaľkanie a za pomoci pekných formičiek podľa svojho priania aj vykrajovanie cesta. Na druhý deň ozdobovali medovníčky bielou sladkou polevou, ktorá sa postupne menila na zaujímavé vzory. Po dobre vykonanej práci, spoločne zaspievali vianočné piesne a netrpezlivo čakali, kedy medovníčky môžu ochutnať.

Mikuláš v škôlke

6. december už od rána v kalendári krásne žiari...

Na tento deň sa každoročne tešia veľkí, ale najmä tí najmenší. Nebolo to inak ani tento rok, síce netradične v tieni opatrení a s oveľa menším počtom detí, ale Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertmi počas svojej náročnej cesty nemohli obísť ani našu materskú školu.

Všetci sme sa zišli na dvore a s napätím sme čakali a načúvali, kedy sa ozve cingot zvončeka. Mikuláš prišiel s veľkým vrecom v sprievode milého anjelika a dvoch čertíkov. V očiach detí bolo vidieť radosť, ale aj obavy a maličký strach. Láskavé pohladenie anjelika však strach a obavy odohnalo. Deti privítali vzácnu návštevu pesničkami a básničkami. Za vynaložené úsilie a celoročnú poslušnosť ich Mikuláš obdaril balíčkami plných sladkých dobrôt. Aby sme na tento deň mohli dlho spomínať spravili sme si s Mikulášom pár veselých fotiek, ktoré prezrádzajú, akú radosť nám jeho príchod urobil. Nakoniec sme sa všetci s Mikulášom rozlúčili a veríme, že nás opäť o rok navštívi.

Výchovný koncert "NESIEME VÁM NOVINU"

Výchovný koncert rodiny Hlbockej "Nesieme Vám novinu" vniesol do našej materskej školy príjemnú vianočnú atmosféru.

Manželia Hlbockí zaujali deti hneď na prvý pohľad a to najmä preto, že prišli oblečení v krojoch, ktoré mnohé deti poznajú len z rozprávania. Keď zazneli prvé tóny piesní v sprievode hudobných nástrojov ako fujara, koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, drumbľa, píla, gajdy, mrmlák, flauty, husle, ozembuch, ninera nastalo v triede ticho a deti s úžasom počúvali.

Koncert popretkávaný piesňami, hudbou a hovoreným slovom nám priblížil Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj na zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Obdobie od Martina cez Katarínu, Ondreja, Barboru, Mikuláša, Luciu až k samotnému Štedrému dňu bolo spojené s množstvom prísloví, porekadiel, piesní a zvykov, ktorými sa kedysi ľudia riadili. Vianočnú atmosféru nám ľudoví umelci navodili koledovaním, spievaním vianočných piesní, kolied, vinšovaním a prezentovaním vianočných zvykov. Do koledovania boli zapojené aj naše deti, oblečené do typických odevov z minulosti, ktoré im veľmi pristali. Deti si za svoje vianočné koledovanie vyslúžili veľký potlesk.

Na záver zaznela v podaní manželov, pieseň "Tichá noc, svätá noc", ktorá nám tak isto, ako celý koncert pripomenula, že sa začal čas adventu a pomaly sa blížia Vianoce, na ktoré sa všetci tak veľmi tešíme. 

Hudobný projekt

V tomto školskom roku sú deti III. a IV. triedy (motýliky a mravčeky) zapojené do hudobného projektu - Hudobná náuka I. pod vedením Romana Šárközyho DiS.art- huslista. Cieľom projektu je hravou, zábavnou a interaktívnou formou priblížiť deťom klasickú hudbu, a prostredníctvom rôznych piesní, hudobných činností oboznámiť deti so základnou durovou stupnicou a jej notami.

V rámci ôsmych stretnutí so stonožkou Rafaelou, ktorá rada cestuje a má výnimočne osem nôh ako základná durová stupnica, deti navštevujú planétu Fantázie vo vesmíre. Cez zlatú bránu, ktorú otvára hudobný - husľový G kľúč, sa dostanú do mesta KASKARAKASTI, kde ich víta hudobný chodník - notová osnova. Po tomto chodníku sa dostanú k jednotlivým notám základnej durovej stupnice.

Počas hudobného projektu sa deti postupne, hravou formou naučia k jednotlivým notám piesne, ktoré spievajú s husľovým a klavírnym doprovodom, a následne pomocou lektora a pani učiteliek zapisujú- zakresľjú noty do notovej osnovy. Pri speve reagujú na dirigentské gesto, predohru, vytvárajú rytmický sprievod k piesňam.

So stonožkou Rafaelou deti postupne "precestujú" Európske krajiny: Česko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, zoznamujú sa s ich kultúrou, hudobnými skladateľmi, zvykmi, tradíciami. V podaní hudobníka si vypočujú rôzne skladby, identifikujú vyjadrovacie prostriedky hudby/ tempo, rytmus, dynamika/, pomenúvajú základné klasické hudobné nástroje, nástrojové zoskupenie, ľudské hlasy, základné hudobné žánre. Učia sa charakterizovať rozdielne typy hudby verbálne a na záver každého stretnutia v hre na Tanečné sochy aj pohybom. Deti si každé stretnutie hudobného projektu užívajú, za hudobného doprovodu spievajú a tancujú s radosťou. 

Slovenský olympijský a športový výbor Vám ďakuje za Vašu aktívnu účasť a spoluprácu na aktivitách Virtuálnej štafety Pripravení na Tokio v projekte Olympijský deň 2021. Na Slovensku bolo registrovaných 247 podujatí so 32 930 účastníkmi. Teší nás, že aj Vaše podujatie bolo medzi nimi. Sme radi a ceníme si, že si ľudia našli spôsob, ako sa dá aj v takýchto obmedzeniach ďalej športovať a byť aktívny. Viac o vyhodnotení projektu Olympijský deň 2021 s fotogalériou nájdete na:https://www.olympic.sk/clanok/olympijsky-den-2021-v-duchu-hesla-pripraveni-na-tokioBudeme radi ak sa aj v budúcnosti zapojíte do našich projektov, o ktorých sa dozviete na našej webovej stránke www.olympic.sk

Stražanovo bábkové divadlo - Červená Čiapočka

V utorok 28. septembra sme privítali veľkým potleskom Stražanovo bábkové divadlo, ktoré sa tento krát predstavilo so známou klasickou rozprávkou "Červená Čiapočka". Stražanovo bábkové divadlo vždy prináša rozprávkovú pohodu i pastvu pre rozžiarené detské oči a inak tomu nebolo ani v tento deň. Svojimi originálnymi marionetami z lipového dreva a scénicky oživenou rozprávkou sa prihovorilo našim deťom. Prostredníctvom týchto bábok prezentovali deťom príbeh Červenej Čiapočky, ktorá išla cez hlboký les ku starkej s košíkom plným dobrôt a natrafila na veľkého, škaredého a hlavne hladného vlka, ktorý neskôr starenku zožral. Príbeh však mal šťastný koniec a vlk na svoju pahltnosť doplatil. Deti hercov odmenili veľkým potleskom. Po skončení príbehu ešte nasledovala krátka exhibícia ďalších zaujímavých bábok, ktoré hoci v príbehu neúčinkovali, ale zaujali a pobavili deti, ako napríklad lienka - klavirista, koza - saxofonista, chlapček - trúbkar. Deti mali možnosť vyskúšať si, aké je náročné pohybovať s takými bábkami a stali sa aj oni na chvíľu bábkohercami. Stražanovo bábkové divadlo opäť vnieslo do detských tvárí úsmev a radosť.