Dňa 17.4.2018 sa deti III. a IV. triedy zúčastnili s pani učiteľkami Žanetkou a Rebekou okresného kola tanečnej súťaže "Folklórna jar Juraja Jánošíka 2018" pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martiny Lubyovej, kde sa úspešne umiestnili na krásnom 4. mieste.
GRATULUJEME!!!!!!!!! 

Tajomstvo stromov- sférické kino

V rámci témy "Chrobáčiky oslavujú Deň Zeme" sme sa rozhodli uctiť si našu krásnu prírodu nielen rozprávaním sa, hrami a upratovaním školského dvora, ale aj návštevou sférického kina, kde sme boli divákmi náučnej rozprávky o prírode. Sférický projekčný systém vnútri mobilnej kupoly ponúka jedinečný pohľad, na ktorý sa len tak nezabúda. Aj "Tajomstvo stromov" nás zobralo do čara rozprávky, ktorej dej sa odohrával všade okolo nás a my sme sa cítili jeho súčasťou. Zábavno-vzdelávacou cestou za poznaním nás tento krát previedla zvedavá a milá lienka Dolores a svätojánska muška Michael, ktorí nás zobrali priamo do vnútra stromu a vysvetlili nám čo je to fotosyntéza, obeh kyslíka v strome, ako stromy získavajú energiu zo slnka, prečo rastú a veľa ďalšieho. Opäť sme sa presvedčili, že príroda je čarovná a skrýva v sebe viac ako si myslíme

Slncový kôň- divadielko

Dňa 10.04.2018 zavítalo do našej materskej školy klasické marionetové divadielko Bum Bác, ktoré v podaní hercov Elišky a Mariána Gregoričkovcov predstavilo deťom rozprávkovú inscenáciu : Slncový kôň. Herci zahrali deťom príbeh o napínavom putovaní rozprávkového veštca a Gašparka za strateným zázračným koňom. Malí diváci so záujmom sledovali dej rozprávky, ktorý bol popretkávaný s chytľavými veselými melódiami spievanými naživo s gitarou.Deti nakoniec veľkým potleskom odmenilo všetky postavy z rozprávky.

Predstavenie zanechalo v deťoch pekný zážitok, a už sa tešia na ďalšie stretnutie s hercami z divadielka Bum Bác. 

Na hospodárskom dvore...

V pondelok 09.04. sme sa vybrali na dlhú vychádzku. Navštívili sme hospodársky dvor rodiny Kováčovcov, ktorej za túto možnosť veľmi pekne ďakujeme. Deti videli sliepky, kohúta, prasiatka, holuby ale najviac obdivovali dvoch býkov. Neďaleko od hospodárskeho dvora pri jazere videli aj stajňu s výbehom, kde mohli pohladkať krásnu kobylu so žriebätkom. Deti sa síce unavili, ale mali pekný zážitok, o ktorom sa rozprávali celú cestu naspäť do škôlky.

Exkurzia v pekárni

Týždenný projekt: Od zrnka ku chlebu, bol zameraný na poznanie toho, aká zložitá a dlhá je cesta od zrniečka až k bochníku chleba na našom stole.

Deťom sme ponúkali množstvo vzdelávacích aktivít na poznávanie rôznych druhov obilia, na skúmanie klíčenia a rastu rastlín, na spoznávanie a oboznamovanie sa s významom ľudskej práce a spolupráce. Zážitkovými a bádateľskými aktivitami sme podnecovali zvedavosť a záujem detí o okolitý svet, umožňovali prostredníctvom prežívania pochopiť hodnotu a dôležitosť ľudskej práce.

Jednou z aktivít bola aj exkurzia v miestnej pekárni- Pekáreň Jánovce. Okrem príjemnej vône čerstvo upečeného chlebíka nás privítal pán Mgr. Dávid Klaszta, majiteľ pekárne, ktorý porozprával deťom ako sa vyrába chlieb v súčasnosti. V spolupráci pekárov ukázal deťom priestory pekárne a moderné stroje, ktoré uľahčia prácu pekárom. Deti mali možnosť vidieť proces miesenia, naváženia, tvarovania cesta a pečenia rohlíkov, chlebíkov.

Do škôlky sme sa vracali s novými poznatkami a čerstvo upečenými chlebíkmi v tvare korytnačiek, ktorými nás obdarovali pekári, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Exkurzia v papierni Petrus na ručnú výrobu papiera

Mesiac Marec sa spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha je najobľúbenejším priateľom, spoločníkom človeka, dospelých i tých najmenších.

Tak je to aj v našej materskej škole. Neprejde ani jeden deň bez toho, aby si naše "chrobáčiky" s veľkým záujmom nelistovali v knihách rôznych žánrov, no ešte radšej počúvajú rozprávky, napínavé príbehy, veselé príhody z týchto knižiek.

V rámci edukačného projektu " Z lesa do rozprávky" deti objavovali, akú dlhú cestu musí prejsť príbeh, kým sa dostane na papier, do knihy a napokon ako rozprávka do detských rúk! Predškoláci už poznajú proces premeny strom-drevo-papier-kniha, vedia identifikovať, porovnávať, opisovať vlastnosti papiera, majú poznatky o postupe prípravy recyklovaného papiera, čo využili aj pri jeho výrobe.

Aby sa rozšírili poznatky detí a obohatili ich skúsenosti, naplánovali a zorganizovali sme pre predškolákov exkurziu do papierne Petrus v Senici- ručná výroba papiera. V prvej časti exkurzie sa deti oboznámili s históriou výroby ručne robeného papiera. S veľkým záujmom počúvali zaujímavý výklad o tom, ako sa voľakedy veľmi dávno znaky zapisovali na kamenné, hlinené alebo drevené tabuľky, ako v Egypte z rastliny, ktorá rástla v oblasti Nílu vyrobili papyrus. Nástupcom papyrusu sa stal pergamen, ktorý vyrábali jednoduchým postupom z teľacej, ovčej alebo kozej kože. Kolískou výroby papierovej hmoty a papiera sa stala Čína. Pri výrobe papiera použil a pomlel vynálezca hodvábny odpad, zvyšky kôry stromov, konope, ale aj kúsky rybárskej siete. Po zaujímavom výklade nám pán majster postupne a podrobne opísal, ukázal aj predviedol celý postup a proces ručne robeného papiera. Veľkým zážitkom pre nás všetkých bolo, že sme si na záver mohli sami vyrobiť vlastný originálny hárok papiera.   

"Deň otvorených dverí" v základnej škole

V pondelok, 26.03.2018 nám pani riaditeľka základnej školy spolu s pani učiteľkami a žiakmi umožnili nazrieť do tajomstiev školského vyučovania. Predškoláci si s veľkým očakávaním po prvý krát sadli do školských lavíc a nesmelo sa zoznamovali s písmenkami a číslami s ktorými sa síce v škôlke každý deň stretávajú počas hrových činností a v edukačných aktivitách, predsa k nim mali v triede prvákov oveľa väčší rešpekt. Nenechali sa však zahanbiť a presvedčili prvákov a pani učiteľky, že to zvládnu hravo. Deti si zo školy odniesli plno pekných zážitkov a tiež malý darček od prvákov. 

Vítanie jari.

Aj tento rok sme sa rozhodli pripomenúť si slávnosť vynášania Moreny spolu s deťmi. Pani učiteľky Žanetka a Veronika z drevených palíc a slamy vytvorili telo Moreny. / Jedno väčšie, jedno menšie, lebo v našom potoku netečie dostatočne veľa vody, nemohol by našu Morenu potok odplaviť/. Morenu obliekli do ženských šiat, spolu s deťmi jej dotvorili tvár a naučili sme sa básničky, povedačky, ktoré recitovali, odriekali aj ľudia pred dávnymi rokmi. Napríklad túto:

"Morena, Morena, kde si prebývala?

Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore.

Čo si tam robila? Mlieko som mútila?

Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili?

Kdeže sú tie vrany? Na suchom konári?

Kdeže je ten konár? Chlapci ho odťali."

.......

Za spevu a odriekania rôznych obradných básní sme odniesli Morenu k potoku. Bola naozaj ťažká. Možno aj preto, že mala v sebe všetku zimu a chlad... Pri potoku deti Morene / menšej/ vzali šaty a pani učiteľky ju symbolicky hodili do vody. V sprievode povedačiek sme čakali kým zhorela a potok ju odplavil. Konečne sme privítali jar.

" Morenou šla zima spať, už sa ku nám nenavráť.

Posledný sneh pije zem, poď slniečko , poď že sem!"

Veríme, že aj vďaka tomuto zvyku sa nám naozaj podarilo privítať jar tak, ako sa patrí so všetkými jej krásami. / Po návrate do materskej školy sme väčšiu Morenu zavreli do tmavej komory./

Výchovný koncert "Spievajže si, spievaj"

Tento školský rok k nám zavítala rodina Hlbocká už po tretí krát. Pán Peter Hlbocký - dlhoročný člen SĽUKu so svojou manželkou Katarínou a so synčekom Jakubkom, pripravili pre nás ďalší zaujímavý a pútavý výchovný koncert "SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ". Vo svojom programe nám predstavili krásu slovenského folklóru, bohatstvo a rozmanitosť ľudových piesní a ľudových hudobných nástrojov, ľudových zvykov, tradícií.
Priebeh koncertu bol chronologicky usporiadaný od kolísky,/ pričom používali aj rekvizity, aké sa kedysi používali,/ od uspávaniek cez detské piesne, ľúbostné piesne, kde deťom priblížili odobierku, odčepčovanie, cez pracovné piesne, kde sa deti zoznámili v priamom kontakte s nástrojmi ako sú fujara, gajdy, píšťalka koncovka, píšťalka dvojačka, šesťdierková píšťalka, okarína, píla, drumbľa, zvonce, mrmlák, ninera, ozembuch, husle a rôzne iné sprievodné, alebo netradičné ľudové hudobné nástroje. Počas celého koncertu zapájali do programu aj deti, rozospievali celú škôlku, čím bol koncert stále živý a zaujímavý. Folklórny súbor odmenili deti spontánnym radostným potleskom a úsmevom.

 Divadielko

V rámci edukačného projektu: V kráľovstve kníh, novín a časopisov si deti vypočuli, dramatizovali, hrali sa s množstvom rozprávok. V podaní manželov Stražanovcov- Stražanovo bábkové divadlo, mali možnosť vnímať rozprávku v inej forme. Stali sa na chvíľu divákmi/ obecenstvom v bábkovom divadle. S veľkým záujmom sledovali rozprávku " Lenivý Kubo".Príbeh bol pre deti nielen zaujímavý, napínavý, ale aj poučný.

Na záver predstavenia zažili deti hudobné dobrodružstvo so zábavnými marionetami.

Hudbou okolo Európy

Vo štvrtok, 1. marca sme si dopoludnie spríjemnili počúvaním klasickej hudby, ktorú nám prišli bližšie prezentovať dvaja výborní profesionálni hudobníci - Melinda Dvořáková hrou na klavíri a Roman Šárközy na husliach. So stonožkou Rafaelou a jej fotodokumentáciou a zážitkami deti "precestovali" po krajiny Európy a zoznamovali sa s ich kultúrou. Spoznávali tradičné jedlá, známe budovy, významných hudobných skladateľov a tiež hudobné skladby. Prostredníctvom tónov sme aspoň na chvíľočku zavítali do Španielska na býčie zápasy, plavili sme sa na gondole v Benátkach, boli sme ako diváci na opere Carmen, tancovali sme viedenský valčík, kráčali ako zaľúbená dvojica pred svadobný oltár... Hlavným cieľom našich hostí bolo ponúknuť deťom zaujímavý zážitok a nové vnímanie klasickej hudby. Deti si koncert užívali a hudobníkom poďakovali veľkým potleskom.

Sférické kino - Priatelia vnútri ľudského tela

Neobyčajné pocity a ojedinelý zážitok nám prinieslo mobilné sférické kino, ktoré za nami prišlo v stredu 28. februára. Prostredníctvom projekcie v kupole bol deťom z triedy Lienok a Mravčekov sprostredkovaný sférický výhľad 360°, ktorý v bežnom kine nie je možný. Diváci - deti mali možnosť nielen dívať sa, ale hlavne stať sa priamymi účastníkmi neuveriteľných a nehmatateľných pocitov. Na chvíľu sa ocitli vo vnútri ľudského tela. Prostredníctvom príbehu Priatelia vnútri ľudského tela sa deti dozvedeli ako sa naše telo bráni proti votrelcom - baktériám a bacilom. Zopakovali si hlavné vnútorné orgány a ich funkcie. Deti si netradičnou formou rozšírili svoje poznatky. Predškoláci odchádzali "z kina" plný nových zážitkov a pozitívnych emócií.  

Fašiangový karneval

Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov, preto sme sa aj my rozhodli využiť a osláviť toto obdobie veselia nielen vyzdobenou škôlkou, ale aj nefalšovanou karnevalovou zábavou. Tohtoročný karneval mal čarovnú moc, ktorou prilákal šiestich trpaslíkov - pani učiteľky, ktoré z kultúrneho domu spravili čarovnú krajinu plnú smiechu a radosti pre všetky rozprávkové bytosti -princezničky, víly, pirátov, kovbojov, klaunov,... Všetci sme skúmavými pohľadmi hádali, kto sa skrýva pod tou, ktorou maskou. Rodičia sa opäť postarali o nádherné masky svojich detí a preto po úvodnom spoločnom speve nasledovala prehliadka a predstavovanie všetkých masiek,

Naše deti sa nenechali trpaslíkmi dlho prosiť a pridali sa aj so svojimi rodičmi do súťaženia. Hádzali do koša, skladali domčeky, tancovali novinový tanec vo dvojici, obliekali rodičov do smiešnych kostýmov. Samozrejme všetky výkony boli bohato odmenené. Súťaže striedali tance, počas ktorých sme sa všetci výborne zabávali. Po skvelej zábave nasledovalo chutné občerstvenie, ktoré nám napiekli šikovní rodičia.

Všetci sme prežili jedno čarovné fašiangové popoludnie plné radosti, tanca, spevu a smiechu.

Vianoce v škôlke...

Je tu čas radostí, zázrakov, prianí. Áno, VIANOCE sú, keď sme všetci spolu, keď si rodina sadá k stolu. Opäť je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, aby sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Tak to bolo aj v našej materskej škole, keď si včielky, mravčeky, lienky a motýliky ako jedna veľká rodina posadali k slávnostnému stolu, kde ich čakalo malé pohostenie. Nemohli chýbať chutné vianočné koláčiky, za čo deti ďakujú pani kuchárkam Monike, Beatke, Ingridke, Marike a tradičné vianočné oplátky s medíkom. Na stole voňali aj medovníčky, ktoré deti spolu s pani učiteľkami upiekli a vyzdobili v predvianočných dňoch. Pod stromčekom deti čakalo veľké prekvapenie, nové hračky, ktoré všetkým rozžiarili očká. Po príhovore pani riaditeľky sme si všetci spolu privolali Vianoce a slávnostnú predvianočnú atmosféru pesničkami, básničkami, koledami z ktorých bolo cítiť, že idú zo srdiečka.Na záver sme si navzájom popriali krásne, požehnané Vianoce.

Hurá!!!!!, a mohlo sa začať rozbaľovanie darčekov.

Mikuláš v našej škôlke

Čas osláv sv. Mikuláša bol v našej škôlke dlho očakávaným dňom, na ktorý sa deti pripravovali básničkami a pesničkami. Mikuláš od rodičov nám nechal v škôlke veľký balík, v ktorom si každý škôlkar našiel tričko so svojím menom a mikulášskym sobíkom. Mikulášovi sme pripravili pohodlné kreslo a všetci sme potichučky počúvali, či ho začujeme. Najskôr nás však trochu vystrašil čertisko s rohami, ktorý vbehol do triedy ako prvý (pani učiteľka Veronika), no našťastie prišiel aj anjelik (pani učiteľka Jarka) a dal to všetko do poriadku. Bolo, že to radosti, keď sme zbadali aj Mikuláša (pán starosta). Pekne sme ho privítali a každá trieda zarecitovala i zaspievala. Ked nám už bolo tak veselo,vyzvali sme Mikuláša, čertíka a anjelika do tanca. Všetkým trom sa u nás veľmi páčilo a tak nám rozdali baličky plné sladkostí. Keďže aj pani učiteľky poslúchali aj ony dostali čokoládových mikulášov. Pri odchode sme sa poďakovali nielen Mikulášovi a anjelikovi ale aj čertíkovi, že nám nikoho nevzal. Veď koho by aj vzal, keď máme len dobré deti.😊

Rozsvietenie vianočného stromčeka v kultúrnom dome

Keď zazneli prvé tóny vianočnej hudby, keď anjelik so svojou čarovnou prskavkou rozsvietil vianočný stromček, začal sa slávnostný program "Rozsvietenie vianočného stromčeka" v kultúrnom dome vo Veľkom Bieli, ktorého súčasťou bolo aj vystúpenie detí našej materskej školy, ktoré koledami, vinšami, básňami, pesničkami a zimnými tančekmi rozdávali radosť, a tak vytvorili v sále čarovnú predvianočnú atmosféru. 

DentalAlarm

"Zúbky, zúbky, čisté zrazu mám. Zúbky zvládam umývať si sám.

Od pondelka až do nedele, zúbky nech sú zdravé, veselé.", pieseň Mira Jaroša nás sprevádzala po celý týždeň, kedy sme v rámci témy U lekára u zubára, vyhlásili vojnu zubnému kazu.

Do materskej školy aj tento rok vďaka finančnej podpory RZ pri MŠ vo Veľkom Bieli počas štyroch dní zavítali zaškolení študenti zubného lekárstva z programu Dental Alarm, ktorí deťom hravou formou prezentovali štyri zaujímavé prednášky na tému starostlivosť o zúbky. Hlavným cieľom preventívneho programu Dental Alarm je maximálne skvalitniť zubnú starostlivosť, znížiť výskyt zubného kazu, eliminovať zápaly ďasien a priniesť prirodzeným spôsobom nové poznatky a správne návyky do prostredia vlastnej rodiny.

Študenti zubného lekárstva deťom prostredníctvom prezentácie vysvetlili anatómiu a funkciu zubov, vznik zubného plaku, zubného kameňa, zubného kazu a spôsoby ich prevencie. Deti sa naučili, čo všetko potrebujú pri čistení zúbkov, ako správne držať kefku, aké vlastnosti by mala mať dobrá zubná kefka a správnu techniku čistenia zúbkov. Deti boli aktívne, množstvo vecí sa naučili už v rámci aktívneho riešenia témy za čo dostali množstvo darčekov aj pochvál a certifikát úspešného absolventa.

Najzaujímavejším bodom programu bolo pre deti zafarbenie zúbkov detekčným roztokom. Deti videli, ako je na zúbkoch usadený zubný povlak, tak ho kefkou rýchlo odstránili, aby zúbky opäť žiarili.

Na záver bola najdôležitejšia názorná ukážka správnej techniky čistenia zubov na veľkom modely a jej následný spoločný tréning. Všetky deti mali so sebou aj svoje zubné kefky a tak si spoločne nacvičili, ako bojovať proti zubnému kazu a povlaku.

Jedna pochvala a pozdrav od študentov zubného lekárstva patrí aj vám, rodičia. Vám, ktorí sa o zúbky svojich detí staráte a pri umývaní im stále pomáhate. A tí, ktorí tak nerobíte, rýchlo do boja proti zubnému kazu vašich detí.

 Výchovný koncert "NESIEME VÁM NOVINU"

Výchovný koncert rodiny Hlbockej "Nesieme Vám novinu" vniesol do našej materskej školy príjemnú vianočnú atmosféru.

Manželia Hlbockí zaujali deti hneď na prvý pohľad a to najmä preto, že prišli oblečení v krojoch, ktoré mnohé deti poznajú len z rozprávania. Keď zazneli prvé tóny piesní v sprievode hudobných nástrojov ako fujara, koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, drumbľa, píla, gajdy, mrmlák, flauty, husle, ozembuch, ninera nastalo v triede ticho a deti s úžasom počúvali.

Koncert popretkávaný piesňami, hudbou a hovoreným slovom nám priblížil Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj na zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Obdobie od Martina cez Katarínu, Ondreja, Barboru, Mikuláša, Luciu až k samotnému Štedrému dňu bolo spojené s množstvom prísloví, porekadiel, piesní a zvykov, ktorými sa kedysi ľudia riadili. Vianočnú atmosféru nám ľudoví umelci navodili koledovaním, spievaním vianočných piesní, kolied, vinšovaním a prezentovaním vianočných zvykov. Do koledovania boli zapojené aj naše deti, oblečené do typických odevov z minulosti, ktoré im veľmi pristaliJ. Deti si za svoje vianočné koledovanie vyslúžili veľký potlesk.

Na záver zaznela v podaní manželov, pieseň Tichá noc, svätá noc, ktorá nám tak isto, ako celý koncert pripomenula, že sa začal čas adventu a pomaly sa blížia Vianoce, na ktoré sa všetci tak veľmi tešíme. 

Sokoliari v materskej škole.

V piatok, 10. 11. 2017 prišli do materskej školy dvaja členovia sokoliarskej skupiny Falconarii. Priniesli so sebou šesť rôznych druhov denných, ale aj nočných dravcov z našej prírody. Deti sa dozvedeli o živote a spôsobe lovu rýchleho sokola, majestátneho orla, či okatého výra. Počas prezentácie nám dravce predviedli svoje letové schopnosti. Dozvedeli sme sa aj zaujímavosti ako si v dávnych časoch králi cenili sokolov a za dobrého sokola aj polovicu kráľovstva vymenili. Deťom sa vystúpenie dravcov veľmi páčilo a mali zážitok z toho, že si ich mohli pohladiť a odfotiť sa s nimi.

Halloweenska noc v škôlke

Na nástenke našej škôlky sa objavil plagát s textom "Milí predškoláci, chcete sa zúčastniť na jednom strašidelne dobrom hallowenskom večierku? "

A predstavte si, prvý novembrový piatok podvečer sa pred bránou škôlky začali schádzať všelijaké tajomné bytosti : ježibaby, kostlivci, duchovia a strašidlá... Boli to naši predškoláci, ktorí sa rozhodli, že ukážu svoju odvahu a strávia strašidelno-zábavnú halloweensku noc v škôlke. Pani učiteľky v ničom nezaostávali a tak zamaskované za bosorky a tekvičku vítali deti. Pri hľadaní bosoriek a pokladu na dvore pri svetle sviečok a svietiacich svetlonosov sa nikto nedal odradiť tmou a čudesnými zvukmi noci. Deti nebojácne a hrdinsky vyhľadali všetky schované bosorky, ktoré ich za odvahu odmenili sladkosťami. Hallowenské vedierka sa rýchlo naplnili sladkosťami. Na konci strašidelnej cesty lemovanej sviečkami sme vypustili lampióny šťastia. V " začarovanej strašidelnej škôlke" každé strašidlo pri prechode strašidelnými dverami preukázalo svoju odvahu. Potom hlavná bosorka pasovala žezlom strašidlá na účastníkov strašidelnej noci. Po pasovačke už deti čakalo hallowenské menu: obložené chlebíčky s čajíkom a ako dezert sme si pochutnali na sladkých a slaných pochúťkach. Večer bol plný strašidelných súťaží a hier a zakončili sme ho poriadnou diskotékou. Po náročnom dni nás čakali postieľky a rozprávka. Spalo sa nám sladko a ráno nás na stole čakali chutné hallowenske raňajky a diplom za odvahu.

Všetkým maminkám, ktoré nám hallowensku noc osladili koláčikmi a slanými dobrôtkami veľmi pekne ďakujeme.

Ja som dobrý remeselník

Dňa 2.11.2017 k nám zavítal ľudový umelec Peter Hlbocký s pútavým výchovným koncertom "Ja som dobrý remeselník". Cez obraz jarmoku deťom priblížil rôzne známe i menej známe remeslá ako napr. obuvníctvo, kováčstvo, mlynárstvo, hrnčiarstvo či vinárstvo a aj drotárstvo. Hovorené slovo doplnil ľudovými piesňami, pri speve ktorých sa doprevádzal mnohými ľudovými hudobnými nástrojmi. V programe sme sa stretli s heligónkou, drumbľou, píšťalkou, husľami, gajdami, fujarou, ozembuchom a spoznali aj také zaujímavosti ako sú ladené zvonce a vinohradnícke ulikáče. K netradičným nástrojom, ktoré predviedol patril mrmlák, okarína a ninera. Deťom sa veľmi páčili hlinené hračky, ktorými pán Hlbocký napodobnil kukučku, sovu a hrdličku. Rozprávanie bolo obohatené o slovenské príslovia a hádanky. Obdivuhodný výkon umelca deti ocenili veľkým potleskom a úsmevom. Jeden z najväčších potleskov zožali malí "zbojníci", ktorí si vyskúšali hru na tamburíne, triangli a ozembuchu v sprievode kravských zvoncov. 

Slávnostná besiedka pre starkých

"Nech je zdravá stará mama, nech je zdravý dedko,

dedka všetci v úcte majú, dedko vie vždy všetko,

pretože ich radi máme, veselo im zaspievame......."

Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším, úcty k našim starým rodičom. Ani my sme na našich starkých nezabudli a pripravili sme si pre nich krásny program plný básničiek, pesničiek a tanca. Deti obdarovali svojich starkých spevom, recitovaním, tancom ale aj srdečným úsmevom.

"Naši starí rodičia, za všetko Vám ďakujeme. Vaše vnúčatá". 

Vystúpenie pre jubilantov

21.októbra pripravila sociálna komisia pri obci Veľký Biel slávnostné posedenie pre jubilantov, všetkých starkých v obci, ktorí dosiahli krásny vek 80 a viac rokov. Po príhovore pána starostu Antona Dantera sa jubilantom prihovorili krátkym kultúrnym programom aj najstaršie deti z materskej školy. Naším prianím bolo, aby starkým na tieto slávnostné chvíle zostali milé spomienky.

Stražanovo bábkové divadlo - Medovníkový domček

Vo štvrtok, 12. októbra k nám zavítalo naše obľúbené Stražanovo bábkové divadlo so známou klasickou rozprávkou "Medovníkový domček". Stražanovo bábkové divadlo vždy prináša rozprávkovú pohodu i pastvu pre rozžiarené detské oči a inak tomu nebolo ani v tento deň. Svojimi originálnymi marionetami z lipového dreva a scénicky oživenými ľudovými príbehmi sa prihovorilo deťom. Prostredníctvom týchto bábok prezentovali deťom príbeh Janka a Marienky, ktorí sa nenechali oklamať ježibabou. Deti bábkohercov odmenili veľkým potleskom. Po skončení príbehu ešte nasledovala krátka exhibícia ďalších zaujímavých bábok, ktoré hoci v príbehu neúčinkovali, ale zaujali a pobavili deti, ako napríklad vlk - gitarista, zajac - flautista. V závere mali deti možnosť vyskúšať si, aké je náročné pohybovať s takými bábkami a stali sa aj oni na chvíľu bábkohercami. 

Predplavecká príprava 2.10.-6.10.2017

Jedným z hlavných cieľov našej materskej školy je zvýšiť telesnú aktivitu detí, posilniť ich psycho-fyzické zdravie a zvýšiť pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu prostredníctvom rôznych aktivít s telovýchovným zameraním. Medzi tieto aktivity patrí aj predplavecká príprava, ktorej cieľom je priblížiť deťom vodné prostredie, naučiť ich pohybovať sa vo vodnom prostredí bez strachu a zábran, zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti pomocou rôznych zábavných hier a cvičení vo vode.

Tento školský rok sa nám podarilo zrealizovať pre deti predplavecký výcvik v spolupráci s plaveckým klubom Delfín pod vedením pani trénerky Valérie Pipíškovej. Výcviku sa zúčastnilo 15 predškolákov. Pre deti bol pobyt v bazéne veľkým zážitkom, o čom svedčia aj fotografie z tejto aktivity. Na záver výcviku deti absolvovali preteky v plávaní a za šikovnosť a získané plavecké zručnosti boli odmenené " Mokrým vysvedčením" a medailou. 

Jeseň v materskej škole

"Maľovala pani Jeseň farbičkami listy, jeden žltý, druhý hnedý, tretí ostal čistý."

Opäť po roku k nám zavítala pani Jeseň a odela svet do pestrých farieb. Slnko sa z oblohy pomaly vytráca, jeho lúče už tak nehrejú. Teploty klesajú, dni sa krátia a počasie je čím ďalej tým viac pochmúrnejšie a sychravejšie. Je najvyšší čas na zber poslednej úrody z polí, záhrad a ovocných sadov. Všetky tieto charakteristické znaky sú obsahom edukačného projektu "Jesenná brána sa otvára" a téma "Poďme spolu do záhradky - ovocie, zelenina" umožnila deťom aktívne spoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, pomenovávať a priraďovať názvy, ochutnávať, rozlišovať ovocie aj zeleninu všetkými zmyslami, navštíviť ozajstnú záhradku, vyskúšať si a spoznávať rôzne druhy záhradného náradia a strojov, hrať sa pohybové hry, recitovať básničky, spievať pesničky a tvoriť rôznymi výtvarnými technikami. V tomto čase sme v materskej škole usporiadali aj výstavu ovocia, zeleniny, aranžmánov a svetlonosov, do ktorej sa mohli deti so svojimi rodičmi zapojiť a vytvoriť spolu z prírodnín zaujímavé výtvory. Týmito krásnymi aranžmánmi sa nám podarilo rozveseliť priestory materskej školy a vytvoriť z darov prírody prekrásne zvieratká, obrazy, ikebany, kytice, vyrezávané tekvice alebo aj svietniky. Každého škôlkara, ktorý sa zapojil do výstavy, čakala omaľovávanka a diplom. A to nie je všetko... Aj túto jeseň sme sa zapojili do Výstavy ovocia a zeleniny usporiadanú Výborom ZO SZZ vo Veľkom Bieli, ktorá sa konala v barokovom kaštieli vo Veľkom Bieli. Organizátorom výstavy v mene detí ďakujeme za ovocno-zeleninovú odmenu.

Výsadba stromčekov

Jeseň je najlepšie obdobie na výsadbu stromčekov a keďže pár stromčekov na zadnom dvore z jarnej výsadby nevydržalo letné horúčavy a sucho, rozhodli sme sa stromčeky vysadiť.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať v mene detí zriaďovateľovi materskej školy za finančnú pomoc pri nákupe stromčekov a rodičom Neumannovcom, oteckovi Fülöpovi, Slanému a Husovskému a ich šikovným deťom za pomoc pri ich vysádzaní, ako aj oteckovi Matejka Faba za odvoz biologického odpadu. 

Rozlúčka predškolákov

V našej škôlke počuť hlas,

že nadišiel taký čas,

čo nám dáva do rúčky

milý kvietok rozlúčky....

Keď už je postieľka prikrátka, a spod paplónika trčia prvácke chodidlá, keď je už škôlka primalá, hračky už trošku nudia a knižky viac lákajú, je čas spoznať nových kamarátov a zažiť nové dobrodružstvá - vtedy nastal čas, kedy sa treba rozlúčiť.

Tak ako býva zvykom na konci školského roka, aj v našej materskej škole, sa dňa 26.6.2017 konala slávnostná rozlúčka predškolákov. Rozlúčka detí, ktoré spoločne s nami trávili čas, niekoľko rokov deň čo deň kráčali do materskej školy, prekonávali rôzne prekážky, riešili zaujímavé , náročné i menej náročné úlohy, smiali sa a radovali. Sledovali sme, ako nám pred očami rastú a menia sa na osobnosti - predškolákov. V tomto školskom roku opúšťa brány našej materskej školy 33 predškolákov.

Tento slávnostný deň sa doobeda rozlúčili s mladšími kamarátmi, zaspievali i zarecitovali rozlúčkové piesne a básne. Mladší kamaráti im zaželali veľa síl a chuti do učenia sa v základnej škole. V triedach čakali predškolákov slávnostne prestreté stoly, a nádherné torty a muffiny s menami predškolákov od ich rodičov so symbolmi chrobáčikov. Torty sa rozkrájali, muffiny sa rozdali a každý si na nich pochutnal, dokonca zostalo aj pre ostatných škôlkarov.

V popoludňajších hodinách sa predškoláci lúčili so škôlkou v kultúrnom dome, kam si pozvali rodičov, pána starostu, pani učiteľky, tety školníčky, kuchárky a tety z obecného úradu.

Pani riaditeľka, Mgr. Tünde Leginusová privítala všetkých prítomných, následne malí predškoláci v krásne vyzdobenej sále predviedli svoj kultúrny program, ktorým sa poďakovali všetkým tým, ktorí sa podieľali na ich výchove a vzdelávaní v matrerskej škole. Básne, piesne, tančeky a milé slová vyslovené z úst budúcich prváčikov dojímali prítomných až k slzám, vyjadrili spomienky, poďakovanie, ale i slzy radosti, no i smútku za bezstarostným škôlkarskym detstvom. Pani riaditeľka poďakovala deťom za krásny program, pánovi starostovi za dobrú spoluprácu a dobrú náladu, ktorú pri každej návšteve v materskej škole deťom rozdával, pani učiteľkám, že opäť raz odovzdajú základným školám múdrych a pripravených predškolákov, a rodičom za dobrú spoluprácu, dôveru a vzájomnú úctu.

Predškolákom za ich škôlkarsku usilovnosť odovzdala osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania za tri roky usilovnej práce v materskej škole knihy a dosky na zošity a zaželala im veľa sily, aby sa im prvé čiarky podarili a písmenká boli ako kvietky, aby ich rozpoznali všetky.

Na záver aj deti obdarovali kvetmi, darom pre celú materskú školu a krásnymi básničkami pani učiteľky, tety školníčky a pani kuchárky, za čo deťom a ich rodičom srdečne a s úctou ďakuje celý kolektív materskej školy.

Rozlúčkovou slávnosťou sa ukončila jedna etapa ich života. Ukončilo sa bezstarostné detstvo plné radosti, hier a nádherných rozprávok. V septembri ich čakajú nové dobrodružstvá a noví kamaráti za bránou základnej školy.

My im prajeme, aby sa im písmenká a číslice darili, aby do školy chodili radi a aby v dobrom spomínali na pestré chvíle svojho detstva v našej materskej škole.

Na konci školského roka Vám všetkým prajeme veľa slnka, oddychu, dobrej nálady, všetkým deťom, ale aj dospelým krásne slnečné leto plné pekných zážitkov a načerpanie nových síl do nového školského roka.

                                              kolektív materskej školy

Výlet plný prekvapení

V stredu 21.júna sme sa spolu s pani učiteľkami, tetou školníčkou aj tetou kuchárkou vybrali na posledný výlet v tomto školskom roku. Pred škôlkou nás skoro ráno čakali dva autobusy a krásny deň sa mohol začať. Prvou zástavkou bolo rodinné športovo-zábavné centrum Kidshouse, kde na nás čakala kopa atrakcií, či už to bol skákací hrad, trampolíny, preliezky od výmyslu sveta, bludiská (kde sa aj pani učiteľky občas stratili), šmykľavky, ihriská, kde sme hrali futbal alebo hokej a najodvážnejšie deti (v našej škôlke sú len také) zvládli aj pokorenie najvyššej hory. Svoje tanečné kreácie sme predviedli aj na ozajstnej diskotéke s pravou disko guľou. Po tomto naozaj vyčerpávajúcom dopoludní sme si dopriali obed v Mc Donalde. Bola to krásna a chutná bodka za úžasným dňom. Do škôlky sme odchádzali unavené, ale šťastné. Vyjadrenia detí hovoria za všetko - "to bol skvelý deň", "ešte raz by som chcel zažiť takýto deň", "to bol najkrajší môj deň",.... 

Deň otcov

Ani pár ranných kvapiek nám nezabránilo v tom, aby sme 23.júna oslávili v materskej škole sviatok "Deň otcov", ktorý sa v kalendári každý rok oslavuje 3. júnovú nedeľu. Nezabudli sme a preto toto zábavné popoludnie venovali deti s pomocou pani učiteliek a celého personálu svojim drahým oteckom, ocinom a tatom. Oslava to tento krát bola netradičná. Na oteckov nečakali básne, piesne, tance, ale kopec zábavy prostredníctvom súťaží so svojimi deťmi. Pripravené boli 4 stanovištia, ktoré museli všetci zdolať a pri každom stanovišti na nich čakala odmena v podobe pečiatky na vlastnoručne vyrobený štvorlístok. Energiu (najmä oteckovia) si dobili pri opekaní rôznych dobrôt. Zábava pokračovala až do večera. Oteckovia boli obdarovaní tým najcennejším, časom stráveným so svojimi deťmi.

Želáme všetkým otcom veľa sily, aby vždy udržali rodinné putá prepojené láskou.

Jahôdkové dopoludnie
V posledný deň témy "Hodnoty očami detí", kedy sme rozoberali hravou formou životnú hodnotu -zdravie, nás navštívil aj zamestnanec Boni Fructi, spol. s.r.o. Dunajská Lužná, pán Mertuš, ktorý nám porozprával o pestovaní a význame ovocia pre naše zdravie a priniesol nám aj sladkú ochutnávku - jahôdky.

DIVADIELKO DÚHA

"O neposlušnej mamine"

V rámci témy "Hodnoty očami detí " nám divadlo DÚHA zahralo príbeh z reálneho života dvoch súrodencov a ich maminke. Lenka a Filip sa stále škriepili, a nikdy sa nevedeli dohodnúť. Veľmi chceli byť dospelákmi, pretože si mysleli, že oni to majú ľahšie.  Až sa jedného dňa zobudili a úlohy detí a rodičov sa pomenili. Braček musel isť do práce, sestrička uprarať, navariť, nakúpiť, a ešte sa aj postarať o mamičku, z ktorej bolo zrazu bábätko. Deti s bábkami komunikovali, pomáhali im, ale nakoniec pochopili, že to nie je až také jednoduché, že aj tí naši rodičia musia v práci "poslúchať" a dodržiavať pravidlá. Nakoniec všetko dobre dopadlo, Filip a Lenka boli opäť deťmi a sľúbili, že už nikdy sa nebudú hádať, budú poslúchať a upratovať si hračky.

Medzinárodný deň detí

Naša materská škola začala oslavovať MDD už 29. mája. Počasie nám prialo, tento deň bol krásny, slnečný, plný prekvapenia, radosti, nadšenia, smiechu a dobrej nálady. Deti ráno čakal pestrofarebne vyzdobený školský dvor, nechýbalo spoločné posedenie v triedach počas desiaty, kde si deti pochutnali na obložených chlebíčkoch, ktoré si samy ozdobili zeleninou a bruško doplnili čerstvými jahodami. Oslavy vyvrcholili, keď na školský dvor zavítali cudzinci z rôznych krajín - krásne slovenské dievča v tradičnom ľudovom kroji, kovboj z Ameriky, toreador zo Španielska a Mexičan s pravým sombrerom, ktorí deti roztancovali, rozospievali s najnovšími detskými hitmi. Deti sa mohli dosýta vyšantiť na nafukovacom hrade, svoju šikovnosť a presnú mušku si vyskúšali pri lukostreľbe, odvahu prejavili pri potulkách strašidelným lesom, kde na nich čakali príšery a trojhlavý drak, ktorého museli zdolať, a obratnosť využili pri prekonávaní prekážok. Na záver dňa ich potešili malé darčeky. Domov odchádzali všetci spokojní, šťastní, s rozžiarenými očkami, a ešte netušili že oslavy MDD sa neskončili, lebo 1. júna ich čakala ďalšia kopa prekvapení.

Policajti v škôlke

Zaujímavé a hlavne poučné stretnutia so záchranármi v rámci projektu Chrobáčik-Dopraváčik pokračovali aj 26.05.2017. V tento deň prišli deťom predstaviť svoje povolanie páni policajti spolu s pani policajtkou nstržm. Máriou Rózsovou. S deťmi viedli rozhovor o bezpečnosti a povinnostiach chodcov na ceste. Samotný správny prechod cez priechod pre chodcov si deti aj znázornili a vyskúšali. Deti v rámci rozhovoru presvedčili pánov policajtov, že poznajú základné dopravné značky, ktorých význam si aj vysvetlili. Policajti deťom kládli otázky a za každú správne zodpovedanú otázku boli odmenené reflexnými prvkami, pexesom či omaľovankami. Aj naše zvedavé chrobáčiky si pre policajtov pripravili zaujímavé otázky, ktoré trápia ich malé hlavičky. Na záver stretnutia si deti prezreli a posedeli v policajnom aute, vypočuli policajnú sirénu a sľúbili, že budú dodržiavať bezpečnosť cestnej premávky. 

Dopoludnie so záchranárom v materskej škole

Každý zo škôlkarov sa už ocitol v situácii, keď spadol, udrel sa, oškrel si koleno a mamina, pani učiteľka, prípadne ocino zranenie ošetrili dezinfekciou a náplasťou. Mnoho z detí vie opísať aj rôzne nebezpečné situácie a zranenia, o ktorých počuli alebo videli v televíznych novinách a pod. Dokážu však ošetriť krvácanie z nosa? Postarať o kamaráta , ktorý má zlomenú nohu alebo ruku? Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostali deti odpoveď vo štvrtok 25. mája 2017, kedy medzi škôlkarov zavítali členovia záchrannej služby na čele s pánom Attilom Szigetim aj so sanitkou. Deťom zaujímavo predstavili všetky pomôcky a nástroje, ktoré pri svojej záchranárskej práci používajú. Dlahy, nosidlá, obväzy, ... Ukázali deťom ako treba správne poskytnúť prvú pomoc človeku, ktorý nedýcha alebo ako dať masáž srdca. Deti si prezreli obsah lekárničky a obväzovali kamarátovu hornú končatinu a so záujmom sledovali ako treba postupovať pri zlomenine ruky alebo nohy. Deti si pamätajú, aké číslo by mali vyťukať na telefóne, aby sa dovolali k záchranárom. Škôlkarov potešila aj možnosť nakuknúť do sanitky a prezrieť si prostredie, v ktorom prevážajú chorých, zraneným do nemocnice, priestor, v ktorom záchranári zachraňujú životy. 

Navštívili sme Hasičskú zbrojnicu vo Veľkom Bieli

V rámci projektu Chrobáčik- Dopraváčik sa deti prostredníctvom hier, rozhovorov a rôznych tvorivých činností zaoberali aj témou záchranári. Aby sme deťom túto problematiku priblížili čo najviac, navštívili sme Hasičskú zbrojnicu dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkom Bieli. Členovia dobrovoľného hasičského zboru nás srdečne privítali hlásením veliteľa DHZ pána Horvátha pánovi starostovi obce Veľký Biel. Pán starosta ako člen DHZ vo Veľkom Bieli deťom porozprával v krátkosti o založení, histórii a činnosti dobrovoľných hasičov v našej obci a predstavil nám sochu patróna všetkých hasičov, svätého Floriána. Hasiči ukázali deťom hasiaci záchranný automobil, čo je súčasťou základného výstroja a dali deťom vyskúšať aj hasičský odev a prilbu. Deti si pre dobrovoľných hasičov pripravili aj pár zvedavých otázok, na ktoré im s radosťou odpovedali. Chrobáčiky mali z návštevy obrovský zážitok a hasiči ich pri odchode odmenili pustením sirén.

Dopravné ihrisko v Trnave

V rámci dvojtýždňového projektu Chrobáčik- Dopraváčik sa deti hrali, rozprávali, kreslili, maľovali, riešili problémové úlohy na tému doprava. Spoznávali dopravné značky, semafor a pravidlá, podľa ktorých sa účastníci premávky riadia na ceste, priechode, na cestičke pre cyklistov. Všetky poznatky si mohli deti z III. a IV. triedy preveriť na dopravnom ihrisku v Trnave. Deti si vyskúšali jazdu na bicykli, motokáre alebo sa chôdzou presúvali po chodníkoch. Samozrejme, každý jeden škôlkar musel dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Zastaviť na červenú, jazdiť na bicykli po cestičke pre cyklistov, prechádzať po priechode pre chodcov... Škôlkari ukázali čo všetko vedia aj v teoretickej časti, v učebni, kde odpovedali na otázky o doprave. Za svoje snaženie dostali odmenu- vodičský preukaz na riadenie nemotorového vozidla. 

DEŇ MATIEK

Na Deň matiek naši malí, kyticu vám nachystali.

Z veršíkov, kvetov, premilí, kytičku mamám uvili.

Z každého kvietka neha sála, hrejivá vďaka našim mamám.

V tomto duchu sa niesla oslava Dňa našich drahých mám. Deti z každej triedy si pre svoje maminky nachystali množstvo básní, piesní, tančekov a scénok, prostredníctvom ktorých im chceli poďakovať za ich lásku, nehu a starostlivosť. 

V rámci témy: Od zrnka ku chlebíku, od ovocia k džúsu....sa deti dozvedeli, ale aj si vyskúšali ako sa pripravuje chlebové cesto a pečie chlebík. V stredu si motýliky vyrobili džús, pomáhali pri jeho príprave. Dozvedeli sa o technike v minulosti a porovnávali ju s tou dnešnou. V hre na keramikárov si vymodelovali misky, odtláčali don ich rôzne vzory. Celý týždeň bol plný nových, zaujímavých a tvorivých aktivít. 

Jarná brigáda

Koncom apríla sme kvôli nepriaznivému počasiu organizovali jarnú brigádu na dvakrát. Na zadnom dvore sa vyrezala jedna tuja, vysadilo sa sedem stromčekov, predpripravilo sa miesto na nové hojdačky, preložila sa a poskladala sa trampolína, upravil sa terén. Na prednom dvore oteckovia vyčistili plochy pod stromčekmi, medzi kameňmi, prevzdušnili zatrávnenú plochu a zasiali novú trávu. Oteckovia upevnili deťom na domček tabule, ktoré natreli tabuľovou čiernou farbou, aby deti mali priestor na kreslenie aj na dvore.

Touto cestou by sme chceli poďakovať v mene detí a celého kolektívu zamestnancov materskej školy rodičovskému združeniu za nákup stromčekov, trávového osiva, oteckovi Fabovi za poskytnutie auta a odvoz biologického odpadu, oteckom za zapožičanie prístrojov, oteckovi Neumannovi za vymeranie priestoru pre hojdačky, oteckovi Slanému za nákup tabuľovej farby. Teší nás, že aj tento krát sa našli rodičia, ktorým záleží na tom v akom prostredí trávia ich deti celý deň a prispeli k skrášľovaniu a úprave školského dvora. Naše poďakovanie a vďaka patrí rodičom, ktorí sa zúčastnili a pomáhali skrášliť a upraviť dvor pre deti a ich bezpečnú hru: oteckom- Fabo, Válek, Fülöp P., Neumann, Roth, Farkaš, Seleštiansky, Husovský, Slaný.

V mene všetkých detí ďakujeme za krásne upravený dvor!!!!!

DEŇ ZEME

Od stredy 19. apríla usilovné Chrobáčiky odštartovali tému Deň Zeme. Každy deň dali deti našej prírode niekoľko darčekov. Motýliky spoločne vytvorili plagát, kde si každý odtlačil svoje dlane a vymysleli originálnu gratuláciu pre zemeguľu. Lienočky si zasúťažili a naučili sa správne triediť odpad. Mravčeky tiež priložili ruku k dielu a vyčistili okolie materskej školy od odpadkov. V piatok na pobyte vonku sa stretli všetky Chrobáčiky a spoločne našej Zemi darovali jeden veľký darček - zasadili na dvore stromček. Deti videli ako treba správne zasadiť strom, oboznámili sa s pracovným náradím, ale hlavne mali veľkú radosť, že môžu potešiť prírodu ďalším novým stromom, ktorý je pre nás ľudí veľmi dôležitý. Na záver spoločne zaspievali pieseň a na čerstvom vzduchu sa zahrali rôzne pohybové hry. 

"Deň otvorených dverí" v základnej škole

V pondelok 3. apríla 2017 pani riaditeľka základnej školy spolu s pani učiteľkami a žiakmi prváckych tried umožnili našim predškolákom nazrieť do tajomstiev školského vyučovania. Motýliky a Lienky si s veľkým očakávaním po prvý krát sadli do školských lavíc a na chvíľku sa aj oni stali prvákmi o niečo skôr. Nenechali sa však zahanbiť a na hodine matematiky a slovenského jazyka presvedčili prvákov a pani učiteľky, že počítanie do desať a identifikovanie veľkých tlačených písmen zvládnu hravo. V hrách s postavičkami Pá a Pí dokázali lokalizovať prvú hlásku v slove, vymyslieť ďalšie slová na tú istú hlásku. Bez problémov tiež zvládli riešenie matematických úloh prostredníctvom tabletov. Nakoniec si spolu s prvákmi a ich pani učiteľkou zatancovali a zaspievali. Deti si zo školy odniesli plno pekných zážitkov a tiež malý darček od prvákov.

 

Aladinova zázračná lampa

Každý, kto má rád čarovné príbehy určite pozná rozprávku o zázračnej lampe a duchovi, ktorý v nej býva. Kúzlo tejto rozprávky nám prinieslo aj Stražanovo bábkové divadlo.

Aladin jedného dňa stretol čarodejníka, ktorý mu ponúkol veľké bohatstvo za malú pomoc. V hlbokej jaskyni mal Aladin nájsť obyčajnú, starú lampu a priniesť ju čarodejníkovi. Aladin však chcel najskôr vedieť, na čo bude takému významnému a bohatému mužovi obyčajná lampa. Nechcel lampu odovzdať do rúk čarodeja skôr, ako mu to neprezradí. Čarodej však vedel, že nesmie povedať pravdu a radšej nechal Aladina uväzneného v jaskyni. Ale ako to v rozprávke býva, dobrý človek sa vždy dostane zo svojho nešťastia. Aj Aladin sa dostal von z jaskyne. Chcel očistiť starú lampu. Keď ju pohladkal rukou nevyšlo z nej svetielko ale duch- Džin. Ten splnil Aladinovi všetky jeho priania. Múdry Aladin nakoniec vďaka Džinovi získal aj dôveru sultána a ruku krásnej princeznej Fatimy. 

Exkurzia v papierni Petrus na ručnú výrobu papiera

Mesiac Marec sa spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha je najobľúbenejším priateľom, spoločníkom človeka, dospelých i tých najmenších.

Tak je to aj v našej materskej škole. Neprejde ani jeden deň bez toho, aby si naše "chrobáčiky" s veľkým záujmom nelistovali v knihách rôznych žánrov, no ešte radšej počúvajú rozprávky, napínavé príbehy, veselé príhody z týchto knižiek.

V rámci edukačného projektu " Z lesa do rozprávky" deti objavovali, akú dlhú cestu musí prejsť príbeh, kým sa dostane na papier, do knihy a napokon ako rozprávka do detských rúk! Predškoláci už poznajú proces premeny strom-drevo-papier-kniha, vedia identifikovať, porovnávať, opisovať vlastnosti papiera, majú poznatky o postupe prípravy recyklovaného papiera, čo využili aj pri jeho výrobe.

Aby sa rozšírili poznatky detí a obohatili ich skúsenosti, naplánovali a zorganizovali sme pre predškolákov exkurziu do papierne Petrus v Senici- ručná výroba papiera. V prvej časti exkurzie sa deti oboznámili s históriou výroby ručne robeného papiera. S veľkým záujmom počúvali zaujímavý výklad o tom, ako sa voľakedy veľmi dávno znaky zapisovali na kamenné, hlinené alebo drevené tabuľky, ako v Egypte z rastliny, ktorá rástla v oblasti Nílu vyrobili papyrus. Nástupcom papyrusu sa stal pergamen, ktorý vyrábali jednoduchým postupom z teľacej, ovčej alebo kozej kože. Kolískou výroby papierovej hmoty a papiera sa stala Čína. Pri výrobe papiera použil a pomlel vynálezca hodvábny odpad, zvyšky kôry stromov, konope, ale aj kúsky rybárskej siete. Po zaujímavom výklade nám pán majster postupne a podrobne opísal, ukázal aj predviedol celý postup a proces ručne robeného papiera. Veľkým zážitkom pre nás všetkých bolo, že sme si na záver mohli sami vyrobiť vlastný originálny hárok papiera.   

Vítanie jari.

Slávnosť vynášania Moreny mala veľký význam pre našich predkov. Verili, že s Morenou odnesú z dediny dlhú zimu, zo svojich domov smrť a hlad. Morenu vytvorili dospelí z drevených palíc a slamy. Väčšinou bola oblečená do starých ženských šiat bielej farby. Za spevu a odriekania rôznych obradných básní odniesli Morenu k blízkej rieke alebo k jazeru. Morenu vyzliekli, zapálili a vhodili do vody. Dôležité bolo, aby voda Morenu odniesla preč od dediny. Po vykonaní rituálu mala nastúpiť vláda jari, Vesny, a s ňou aj radosť a dostatok všetkého potrebného. Ako však plynul čas a ľudia prestali veriť rituálom, na vynášanie Moreny sa pomaličky začalo zabúdať.

Preto sme sa rozhodli pripomenúť si slávnosť vynášania Moreny spolu s deťmi. Pani učiteľka Žanetka z drevených palíc a slamy vytvorila telo Moreny, / jedno väčšie, jedno menšie, lebo v našom potoku netečie dostatočne veľa vody, nemohol by našu Morenu potok odplaviť/. Moreny obliekla do ženských šiat, spolu s deťmi im dotvorili tvár a naučili sme sa básničky, povedačky, ktoré recitovali, odriekali aj ľudia pred dávnymi rokmi. Napríklad túto:

"Morena, Morena, kde si prebývala?

Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore.

Čo si tam robila? Mlieko som mútila?

Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili?

Kdeže sú tie vrany? Na suchom konári?

Kdeže je ten konár? Chlapci ho odťali."

.......

Po ceste k potoku sa deti pokúsili niesť Morenu. Bola naozaj ťažká. Možno aj preto, že mala v sebe všetku zimu a chlad... Pri potoku deti Morene /menšej/ vzali šaty a pani učiteľka ju symbolicky zapálila a hodila do vody. V sprievode povedačiek sme čakali kým zhorela a potok ju odplavil. Konečne sme privítali jar.

" Morenou šla zima spať, už sa ku nám nenavráť.

Posledný sneh pije zem, poď slniečko , poďže sem!"

Veríme, že aj vďaka tomuto zvyku sa nám naozaj podarilo privítať jar tak, ako sa patrí so všetkými jej krásami. / Po návrate do materskej školy sme väčšiu Morenu zavreli do tmavej komory./

Ako šiel Mesiac na návštevu k Slnku - sférické kino

Po minulej pozitívnej skúsenosti našu škôlku opäť navštívilo sférické kino. V utorok 7. marca prišlo našim deťom (Motýlikom, Lienkam a aj Mravčekom) predstaviť film s vesmírnou tematikou, čo zároveň korešpondovalo s našou témou týždňa "Vesmírne putovanie". Toto sférické premietanie s názvom "Ako šiel Mesiac na návštevu k Slnku" predstavilo rozprávkovú cestu mladého Mesiaca po znameniach zverokruhu pri hľadaní Slnka. Pod malebnou a farebnou oblohou čakali na deti rozprávkové dobrodružstvá Mesiaca a dvanástich znamení zverokruhu. Mesiac počas svojej cesty postretával Váhy, Vodnára, Škorpióna, Ryby a tiež ostatné znamenia, až úspešne dorazil k Slnku. Nakoniec deťom premietli obrázky čarovného vesmíru, kde mohli vidieť ako vyzerá planéta Mars, ako vznikli planéty, galaxie, ako vyzerá povrch Slnka. Deti odchádzali s pozitívnymi emóciami, s novými skúsenosťami a poznatkami.   

Sférické kino - Priatelia vnútri ľudského tela

Neobyčajné pocity a ojedinelý zážitok nám prinieslo mobilné sférické kino, ktoré za nami prišlo v utorok 7. februára. Prostredníctvom projekcie v kupole bol deťom z triedy Lienok a Motýlikov sprostredkovaný sférický výhľad 360°, ktorý v bežnom kine nie je možný. Diváci - deti mali možnosť nielen dívať sa, ale hlavne stať sa priamymi účastníkmi neuveriteľných a nehmatateľných pocitov. Na chvíľu sa ocitli vo vnútri ľudského tela. Prostredníctvom príbehu Priatelia vnútri ľudského tela sa deti dozvedeli ako sa naše telo bráni proti votrelcom - baktériám a bacilom. Zopakovali si hlavné vnútorné orgány a ich funkcie. Deti si netradičnou formou rozšírili svoje poznatky. Lienky aj Motýliky odchádzali "z kina" plné nových zážitkov a pozitívnych emócií.