Včielky 2018/2019

 Po stopách dinosaurov 

Hodnoty očami detí- kresbou vyjadrovali, čo je pre nich najvzácnejšie

Hra na dopravu

Vypúšťanie motýľov.Aj tento rok mali "včielky" možnosť aktívne pozorovať celý proces premeny húsenice na krásneho motýľa. 

Vesmírne tvorenie 

Hra a uvedomovanie si grafomotorického vzoru- dolný oblúk s Bodkou a Čiarkou

Hra s rozprávkou- počúvanie, reprodukovanie, maľované čítanie, spievanie, dramatizovanie, tvorenie,... 

Tangramová rozprávka "O mačke Rozite 

Grafomotorický vzor- lomená línia s Bodkou a Čiarkou prostredníctvom hry s rozprávkou Koza odratá a jež

Zimné šantenie

V rámci témy Malí vedátori, malí umelci sa deti zahrali na maliarov a maľovali portrét svojho kamaráta netradične.

Grafomotorický vzor - horizontálna línia s Bodkou a Čiarkou prostredníctvom rozprávky Cisárove nové šaty

V rámci témy Jeseň v lese deti spoločne vytvárali pojmovú mapu, kreslili, spievali, recitovali, hrali sa, počúvali rozprávky a tvorili. 

Grafomotorický vzor - vertikálna línia s Bodkou a Čiarkou prostredníctvom rozprávky Janko a fazuľka...

Včielky v hre pomáhali krtkovi pohybovať (šípky) sa pomocou symbolov v štvorcovej sieti a dostať sa ku chutnej zeleninke. Problémové úlohy riešili v skupinách i individuálne na interaktívnej tabuli, manipuláciou s kartičkami i kreslením v pracovnom liste.

Včielky sa pochválili svojimi nápaditými výtvormi z prírodnín. 

V rámci témy Poďme spolu do záhradky- ovocie, zelenina, včielky navštívili Okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov organizovanú výborom ZO SZZ vo Veľkom Bieli, počas vzdelávacích aktivít kreslili, maľovali, spievali, triedili, počítali, hrali sa a ochutnávali ovocie a zeleninu.

Prostredníctvom sprievodných aktivít, si včielky uvedomovali, precvičovali grafický znak: - Bod 

Takto vítali včielky jeseň... 

Hráme sa a opakujeme si farby, geometrické tvary, usporiadanie podľa veľkosti, množstvo, čísla. 

Prostredníctvom rozprávky o Popoluške sme sa spolu s Bodkou a Čiarkou hrali s grafomotorickým vzorom- bod.