Včielky 2023/2024

Kuk do ríše zvierat

Čerešničky, čerešničky....

Zacvičili sme si

Vesmírne putovanie

Od zrnka ku chlebu - Včielky piekli chlebík

Jarná brána zelená sa, jarná brána otvára sa...

Včielky oslavovali narodeniny svojich kamarátov

Slovensko -  poznaj svoju vlasť

V rámci výchovno - vzdelávacieho procesu prostredníctvom témy - Veľký Biel očami detí  - sme u detí podnecovali záujem o poznávanie súčastnosti a histórie našej dediny. Prostredníctvom rôznych edukačných aktivít sa oboznamovali so symbolmi dediny, poznávali miesto svojho bydliska, počas vychádzok poznávali dominanty obce, významné budovy, a ich význam. Stretli sa aj s pánom starostom obce. 

Hrali sme sa s grafomotorickým vzormi - lomená línia a kruh

Včielky kreslia tušom

Vôňa Vianoc

Medovníčkovanie u Včielok

Hra s vločkami - grafomotorický vzor - kombinovaná línia, maliar Mráz - experimentujeme s farbou , skúmame ľad

Prvý sneh

Hráme sa na Tri prasiatka

Šarkan vo svete tvarov a farieb

Janko Polienko a jeho matematické úlohy

 Grafomotorika - hráme sa so zvislou čiarou

Hráme sa s geometrickými tvarmi

Modelujeme, tvoríme ovocie, zeleninu

Prvý týždeň v MŠ

Karolinka oslavuje narodeniny

Včielky si užívajú slniečko počas pobytu vonku

2022/2023

Hodnoty očami detí - včielok

Včielky tvorili interaktívnu knihu Dopravačik a prostredníctvom rôznych pohybových a výtvarných činností si precvičovali grafomotorický vzor: ležatá a stojatá osmička.