Včielky 2023/2024

Hráme sa na Tri prasiatka

Šarkan vo svete tvarov a farieb

Janko Polienko a jeho matematické úlohy

 Grafomotorika - hráme sa so zvislou čiarou

Hráme sa s geometrickými tvarmi

Modelujeme, tvoríme ovocie, zeleninu

Prvý týždeň v MŠ

Karolinka oslavuje narodeniny

Včielky si užívajú slniečko počas pobytu vonku

2022/2023

Hodnoty očami detí - včielok

Včielky tvorili interaktívnu knihu Dopravačik a prostredníctvom rôznych pohybových a výtvarných činností si precvičovali grafomotorický vzor: ležatá a stojatá osmička. 

Motýlia záhrada

Včielky triedili odpad a vytvorili si interaktívnu knihu v téme ,,Chrobáčiky oslavujú deň Zeme"

Vítame jar

Za siedmimi horami - grafomotorický vzor - horný oblúk, dolný oblúk

Hráme sa s rozprávkou ,,Ako išlo vajce na vandrovku"

V rámci témy: Veľký Biel očami detí, včielky navštívili obecný úrad, stretli sa s pánom starostom, opisovali symboly obce, kreslili významné budovy, riešili úlohy s geometrickými tvarmi. 

Hry s tangramom na tému Slovensko, naša vlasť, hrady a zámky.

Včielky sa hrali s grafomotorickým vzorom - lomenná línia

Malí bádatelia objavovali tajomstvá magnetu.

Hra s grafomotorickým vzorom - horizontálna línia

Hráme sa tvoríme, cvičíme, počítame na tému Jeseň

V matematických hrách včielky merali, vážili, porovnávali veľkosť, šírku, výšku ale aj skladali podľa predlohy. 

V rámci témy predmety a ich vlastnosti, deti tvorili zo skla, dreva, kovu i plastu a spoznávali vlastnosti týchto materiálov. 

Včielky rámci témy - Šarkan vo svete tvarov a  farieb - miešali farby, identifikovali, skladali, konštruovali. usporiadali geometrické tvary, tvorili šarkanov, hrali sa pohybové hry so šarkanmi, precvičovali si grafomotorický vzor - vertikálna línia. 

Včielky v rámci témy Poďme spolu do záhradky počítali, programovali Bee - bot včielku, porovnávali množstvo a hrali sa. 

Včielky pri tvorení a hrách na tému jeseň.

Včielky si precvičovali grafomotorický vzor - Bod - prostredníctvom rozprávky Popoluška

2021/2022

Životný cyklus motýľa

V rámci témy Malí bádatelia - Od zrnka ku zrnku sme sa hrali na pekárov, piekli zemiakový chlebík a vyrábali mydielka

Hrali sme sa, vystrihovali, lepili, usporiadali, skladali, tvorili na tému: Vesmírne putovanie

Jarné sadenie

Hráme sa s rozprávkou


Tvoríme, modelujeme

Konštruujeme, počítame, hráme sa 

Cvičíme, hráme sa, súťažíme

Hráme sa s lomenou líniou

Hráme sa s rozprávkou, dramatizujeme