Včielky 2021/2022

Životný cyklus motýľa

V rámci témy Malí bádatelia - Od zrnka ku zrnku sme sa hrali na pekárov, piekli zemiakový chlebík a vyrábali mydielka

Hrali sme sa, vystrihovali, lepili, usporiadali, skladali, tvorili na tému: Vesmírne putovanie

Jarné sadenie

Hráme sa s rozprávkou


Tvoríme, modelujeme

Konštruujeme, počítame, hráme sa 

Cvičíme, hráme sa, súťažíme

Hráme sa s lomenou líniou

Hráme sa s rozprávkou, dramatizujeme

Včielky sa hrali s lomenou líniou, a rozvíjali si grafomotorické zručnosti rôznymi sprievodnými činnosťami.

V novej téme ,,V zime sniežik napadá" si Včielky pripomenuli rôznymi tvorivými aktivitami, pokusmi a hrami. Avšak tento rok majú možnosť si zimné radovánky vyskúšať aj reálne. 

Precvičovanie grafomotorického vzoru horizontálna línia

Remeslo a povolania, ktoré si vyskúšali aj Včielky -  drotár, kováč, kaderníčka, krajčírka ....

Včielky sa hrali na malých vedátorov. Skúmali,pozorovali,experimentovali a hrali sa. 

Včielky sa hrali na umelcov,maliarov a portrét kamaráta maľovali netradične pomocou priesvitnej fólie a odtláčania.

Včielky riešili rôzne úlohy s geometrickými tvarmi, so šarkanom. V rámci témy Klope, klope dáždik, tancovali, dramatizovali, precvičovali si grafomotorický vzor - vertikálna línia, cvičili, skladali dáždniky, vyrábali kalendár počasia a počítali.

2020/2021

Tangramová rozprávka o mačke Rozite

Včielky sa hrali s rozprávkou o Červenej čiapočke

Medovníčkovanie

Hráme sa na zimu - pripravujeme sa na Vianoce

My sme malí remeselníci... 

Včielky sa hrali s horizontánou líniou a rozvíjali si grafomotorické zručnosti rôznymi sprievodnými činnosťami.   

U lekára, u zubára - chrobáčiky chcú byť zdravé

Včielky v rámci témy " Klope, klope dáždik " maľovali,skladali papier/dáždnik,spievali, tancovali, počítali kvapky, dramatizovali rozprávku " Pod hríbom ",zhotovovali maketu kolobehu vody, precvičovali si grafomotorický vzor - vertikálna línia

Aj takto sa hrali včielky s témou Jeseň v lese

Včielky v rámci témy:  Z čoho sú predmety? triedili, navrhovali látku pre princeznú Terezku z rozprávky, dramatizovali rozprávku, súťažili v stavaní domčeka, spievali, kreslili a lepili....

Včielky sa hrali s grafomotorickým vzorom - vertikálna línia

Šarkan vo svete tvarov a farieb - včielky identifikovali, pomenovávali, triedili, priraďovali, usporiadali farby a geometrické tvary.Tvorili šarkanov.

Včielky vítajú jeseň - tvoria, počítajú...