Včielky 2019/2020

Téma Z čoho sú predmety? umožnila deťom hravou formou spoznávať rôzne materiály. Zisťovali, čo sa dá z nich vyrobiť, z čoho sú vyrobené hračky, z ktorými sa hrajú i predmety okolo nás. Vyrábali a tvorili z rôznych materiálov- sklenený hallowensky svietnik, dreveného ježka s kovovými pichliačikmi a pod.

V rámci témy Šarkan vo svete tvarov a farieb si deti zopakovali hravou formou základné geometrické tvary i útvary- plošné i priestorové, základné farby, počítanie do 10, zostavovanie tangramových obrázkov podľa predlohy i podľa vlastnej fantázie v skupinových činnostiach i individuálne.

Včielky šantenie so šarkanom

Jesenná výstava našich šikovných včielok 

Grafomotorický vzor- bod s Bodkou a Čiarkou - Popoluškina črievička