Včielky 2020/2021

Tangramová rozprávka o mačke Rozite

Včielky sa hrali s rozprávkou o Červenej čiapočke

Medovníčkovanie

Hráme sa na zimu - pripravujeme sa na Vianoce

My sme malí remeselníci... 

Včielky sa hrali s horizontánou líniou a rozvíjali si grafomotorické zručnosti rôznymi sprievodnými činnosťami.   

U lekára, u zubára - chrobáčiky chcú byť zdravé

Včielky v rámci témy " Klope, klope dáždik " maľovali,skladali papier/dáždnik,spievali, tancovali, počítali kvapky, dramatizovali rozprávku " Pod hríbom ",zhotovovali maketu kolobehu vody, precvičovali si grafomotorický vzor - vertikálna línia

Aj takto sa hrali včielky s témou Jeseň v lese

Včielky v rámci témy:  Z čoho sú predmety? triedili, navrhovali látku pre princeznú Terezku z rozprávky, dramatizovali rozprávku, súťažili v stavaní domčeka, spievali, kreslili a lepili....

Včielky sa hrali s grafomotorickým vzorom - vertikálna línia

Šarkan vo svete tvarov a farieb - včielky identifikovali, pomenovávali, triedili, priraďovali, usporiadali farby a geometrické tvary.Tvorili šarkanov.

Včielky vítajú jeseň - tvoria, počítajú...

Včielky sa hrali s grafomotorickým vzorom - bod a pomáhali jej mačičky Bodka a Čiarka

V rámci témy Poďme spolu do záhradky sa včielky hrali s rozprávkou "O repe "

Poďme spolu do záhradky - včielky premenovávali, triedili a počítali ovocie a zeleninu

Včielky spoznávajú svoju adresu a hrajú sa na stavbárov

Prvé dni v škôlke, včielky sa hrajú a zoznamujú s kamarátmi