Včielky 2021/2022

Včielky sa hrali na malých vedátorov. Skúmali,pozorovali,experimentovali a hrali sa. 

Včielky sa hrali na umelcov,maliarov a portrét kamaráta maľovali netradične pomocou priesvitnej fólie a odtláčania.

Včielky riešili rôzne úlohy s geometrickými tvarmi, so šarkanom. V rámci témy Klope, klope dáždik, tancovali, dramatizovali, precvičovali si grafomotorický vzor - vertikálna línia, cvičili, skladali dáždniky, vyrábali kalendár počasia a počítali.

2020/2021

Tangramová rozprávka o mačke Rozite

Včielky sa hrali s rozprávkou o Červenej čiapočke

Medovníčkovanie

Hráme sa na zimu - pripravujeme sa na Vianoce

My sme malí remeselníci... 

Včielky sa hrali s horizontánou líniou a rozvíjali si grafomotorické zručnosti rôznymi sprievodnými činnosťami.   

U lekára, u zubára - chrobáčiky chcú byť zdravé

Včielky v rámci témy " Klope, klope dáždik " maľovali,skladali papier/dáždnik,spievali, tancovali, počítali kvapky, dramatizovali rozprávku " Pod hríbom ",zhotovovali maketu kolobehu vody, precvičovali si grafomotorický vzor - vertikálna línia

Aj takto sa hrali včielky s témou Jeseň v lese

Včielky v rámci témy:  Z čoho sú predmety? triedili, navrhovali látku pre princeznú Terezku z rozprávky, dramatizovali rozprávku, súťažili v stavaní domčeka, spievali, kreslili a lepili....

Včielky sa hrali s grafomotorickým vzorom - vertikálna línia

Šarkan vo svete tvarov a farieb - včielky identifikovali, pomenovávali, triedili, priraďovali, usporiadali farby a geometrické tvary.Tvorili šarkanov.

Včielky vítajú jeseň - tvoria, počítajú...