Motýliky 2022/2023

Motýliky po úspešnom adaptovaní sa na MŠ na tému ,,Jeseň" maľovali jesenný strom, dramatizovali rozprávku,,Pod hríbom", počítali plody jesene. 

2021/2022

Motýliky vypustili motýle po pozorovaní od huseničiek až po dospelého motýľa do krásneho slnečného dňa.

Motýliky prispeli k dielu pri príležitosti ,,Dňa Zeme" v okolí MŠ

,,Na hospodárskom dvore" motýliky si ho pripomenuli konštruovaním dvora, kreslením tušom a dotvorením zvierat, či ,,dojením kravičky". 

Pri ,,vesmírnom putovaní" motýliky zostrojili raketu z roliek a stavebníc, pomôcku na striedanie dňa a noci a slnečnú sústavu. 

,,Moje telo...." motýliky obkreslovali a dotvorili vnútorné orgány rôznym materiálom.

 ,,V zime sniežik napadá" si Motýliky pripomenuli krásnym zimným stromom, kde lepili charakteristické znaky zimy a blížiace sa Vianoce voňavými ozdobami. 

Šarkan a geometrické tvary

2020/2021

Motýliky si vyskúšali pracovné profesie. Hrali sa na lekárov, zubárov,
šperk árov a pekárov. 

Kope, klope dáždik