Motýliky 2020/2021

2019/2020

Ročné obdobia u Motýlikov

Grafomotorika s Bodkou a Čiarkou - lomená línia

Hudobná náuka I.

Týmto zaujímavým hudobným projektom sa snažia Roman Šarközy a Melinda Dvořáková u detí predškolského veku rozvíjať hudobnú vnímavosť, predstavivosť ako aj hudobnú pamäť. Náuka je rozdelená do ôsmych vyučovacích hodín plných hudby - teda to znamená osem európskych krajín, osem tónov základnej hudobnej stupnice, osem hudobných skladateľov, osem hudobných nástrojov. Po prvý krát sa predstavili aj v triede Motýlikov a to vo štvrtok 16. januára. V úvode prvého stretnutia nám hudobníci predstavili hudobný pozdrav Ahojte, dobrý deň, ktorým spríjemnili spoznávanie a uvítanie. Tento pozdrav nás bude sprevádzať počas celého projektu a naše šikovné Motýliky si ho už zapamätali. Zoznámili sa aj s prvou notou, notou C1 prostredníctvom pesničky Chichotavé C. Notu následne zakresľovali do notových osnov. Ako prvú krajinu navštívili Rakúsko, kde sa narodil a pôsobil W. A. Mozart. Spoznali hudobný nástroj husle. V tanečnej časti sa zahrali hru na sochy, kde však zároveň reagovali na kladené otázky, či bola pesnička veselá alebo smutná, či bola rýchla alebo pomalá. Motýliky sa už tešia na ďalšie stretnutie s hudbou, ktorá nás čaká 30. januára. 

Darčeky od Ježiška

Príprava na advent a vianoce

Hry s tvarmi  

Janko a fazuľa - grafomotorický vzor vertikálna línia

Motýliky šantenie so šarkanom 

Jesenné tvorenie Motýlikov a ich úžasných rodičov

Motýliky a hry s Bodkou a Čiarkou