Motýliky 2022/2023

V zime sniežik napadá

Domčeky Motýlikov

Motýliky precvičujú grafomotorický vzor bod

Poďme spolu s Motýlikmi do záhradky

Motýliky po úspešnom adaptovaní sa na MŠ na tému ,,Jeseň" maľovali jesenný strom, dramatizovali rozprávku,,Pod hríbom", počítali plody jesene.