Motýliky 2023/2024

Jar prišla k Motýlikom

Motýliky vstúpili do rozprávok

Motýliky cestujú po Slovensku

Medovníčkovanie u Motýlikov

Motýliky tvorili čertov a anjelov

Motýliky ako malí vedátori a umelci

Starkí našich Motýlikov

Hry Motýlikov s tromi prasiatkami

Motýliky a 3 prasiatka

Motýliky a Janko Fazuľa

V záhradke s Motýlikmi (ovocie a zelenina)

Hry s grafomotorickým vzorom BOD

Domčeky Motýlikov

2022/2023

Pri potoku na lúke

Doprava

Vypúšťanie motýľov

Vesmír očami motýlikov

Hry s témou domáce zvieratá

Motýliky vyrábali džús a dojili kravu