Mravčeky 2021/2022

Objavovali sme prírodu. Odhalila svoje kúzlo a prezradila motýlie tajomstvo.

Mravčeky prispeli k dielu pri príležitosti ,,Dňa Zeme" v okolí MŠ

Mravčeky sa hrali na remeselníkov a vyskúšali si ako sa vyrábajú sviečky, ktoré nám rozvoňali celú triedu.

,,Od zrnka ku chlebíku "pečenie chlebíka v pekárničke

Mravčeky vyrábajú  Morenu, aby odohnali zimu.

Moje telo, moje zdravie...Mravčeky, kreslili, modelovali, skladali, počítali, hrali PH.

U lekára u zubára

Jeseň u Mravčekov

Šarkan a geometrické tvary

Dramatizácia rozprávky " Pod hríbom" 

Jeseň: Tvoríme jesenný strom, matematické predstavy- počítame jesenné plody, grafomotorika- zdokonalujeme grafomotorický znak bod.

 Mravčeky opäť v materskej škole, tvoríme reťaz priateľstva 

2020/2021

 Deň deti v triede 

Mravčeky a ich vesmírne putovanie 

Mravčeky a doprava, dopravné prostriedky

Ja a rodina

Medovníčkovanie

Mravčeky si vyrobili Adventný veniec a Mikuláša s jeho pomocníkmi. 


Mravčeky a ich zimná guľovačka:)Rozprávka o Rukavičke- počítame, určujeme poradie postáv.. zimné počítanie vločiek....Maľujeme zimný obrázok.


Ako dedko ťahal repku počítanie s Bee-bot včielkou, tematické pexeso, určovanie postupnosti deja, dramatizácia rozprávky

Mravčeky v rámci pracovných profesií sa hrali námetové hry na lekárov, stavbárov, kuchárov....Využívali včielku Bee- Bot pri počítaní.


Adamko na návšteve a ako Mravčeky fúkajú do farby a vytvárajú bacile.

Mravčeky skúmajú plody z lesa 

 Dramatizácia rozprávky Domček, domček kto v tebe býva? 


Mravčeky maľujú, dotvárajú dážď rôznymi spôsobmi. 

Klope, klope, dáždik... 


Mravčeky vytvárajú šarkany, hrajú sa s farbami a geometrickými tvarmi. Precvičujú grafomotoriku s Bodkou a Čiarkou ( vertikálne línie)