Mravčeky 2023/2024

Čo nám zima prináša

Grafomotorické cvičenia z Bodkou a Čiarkou

Vianočné pečenie

Klope, klope dáždik aj pri precvičovaní vertikálnej línii

Šarkan vo svete tvarov

Jeseň - Maľované čítanie. Tvoríme pani Jeseň. 

Mravčeky spoznávajú IKT 

Rozprávka Pod hríbom. 

Grafomotorika s Bodkou a Čiarkou 

Mravčeky sa spoznávajú

2022/2023

Naše motýle

Mravčeky oslavujú Deň Zeme