Mravčeky 2020/2021

2019/2020

Mravčeky priraďujú predmety podľa farieb

Tvorenie šarkanov

Priraďovanie podľa postupnosti na IKT

Mravčeky a jeseň s Bee Bot včielkou, strihanie

Hráme sa s plastelínou  a kreslíme

Mravčeky a a ich prvý týždeň v škôlke