Mravčeky 2020/2021


Ako dedko ťahal repku počítanie s Bee-bot včielkou, tematické pexeso, určovanie postupnosti deja, dramatizácia rozprávky

Mravčeky v rámci pracovných profesií sa hrali námetové hry na lekárov, stavbárov, kuchárov....Využívali včielku Bee- Bot pri počítaní.


Adamko na návšteve a ako Mravčeky fúkajú do farby a vytvárajú bacile.

Mravčeky skúmajú plody z lesa 

 Dramatizácia rozprávky Domček, domček kto v tebe býva? 


Mravčeky maľujú, dotvárajú dážď rôznymi spôsobmi. 

Klope, klope, dáždik... 


Mravčeky vytvárajú šarkany, hrajú sa s farbami a geometrickými tvarmi. Precvičujú grafomotoriku s Bodkou a Čiarkou ( vertikálne línie) 

Mravčeky pripravujú zaváraniny na zimu a chystajú chutný ovocný šalát. 

Dramatizácia rozprávky " Pod hríbom" 

Pani jeseň zavítala aj k Mravčekom. Grafomotorika s Bodkou a Čiarkou 

Mravčeky sa spoznávajú