Mravčeky 2017/2018

Mravčeky v týždni Ovocie a zelenina navštívili kaštiel vo Veľkom Bieli kde mohli vidieť výstavu rôzneho ovocia a zeleniny.V rámci tohto týždňa mravčeky spolu za pomoci rodičov aranžovali rôzne jesenné výtvory ktoré sme si potom vystavili v materskej škole. 

Jeseň prišla do Chrobáčikova. Mravčeky sa oboznamujú s jeseňou, vytvárajú jesenný strom pomocou využitia pastelových farieb, tušu a počítajú jesenné plody. Dramatizujú príbeh"Pod hríbom". 

V rámci témy Šarkan vo svete tvarov a farieb sme si zopakovali geometrické tvary a farby v hre s digitálnou včielkou, na interaktívnej tabuli sme pomocou edukačného softvéru riešili problémové úlohy, zahrali sme sa a zaspievali sme si, počítali sme, určovali počet, riešili sme úlohy v pracovnom liste a modelovali sme geometrické tvary.

Mravčeky sa spoznávajú s novými kamarátmi, s novou škôlkou a hračkami v nej.