2 % z daní 

OZNAM

Rodičovské združenie pri Materskej škole Senecká 1, Veľký Biel je aj tento rok zaregistrované ako prijímateľ 2 % z daní.

Tento spôsob pomoci Vás priamo finančne nezaťaží a pre materskú školu to bude znamenať výrazný zdroj financií.

Túto možnosť môžu využiť aj starí rodičia, príbuzní a priatelia.
Zostáva nám veriť, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a poukázaním 2 % resp. 3 % z dane pomôžete skvalitniť prostredie materskej školy a výučbu Vašich detí.

Vopred Vám ďakujeme.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE K 2 %