Chrobáčiky 2023/2024

Navštívili sme dobrovoľných hasičov vo Veľkom Bieli

Dopoludnie so záchranármi v materskej škole

Dopravné ihrisko v Galante.


Vystúpenie na DMv Požiarnej zbrojnici

Exkurzia v ovocných sadoch Dobré Jablko

Sférické kino – Barney a Beenie- Veľké podmorské dobrodružstvo

Výchovný koncert - Ja som dobrý remeselník

Motýliky a Lienky v papierničke PETRUS

Zábavný program s pesničkami- Škriatok Piatok

Vítanie jari, vynášanie Moreny - 2024

Divadielko o Červenej Čiapočke

Plavecký výcvik 12.2.-23.2.2024