Chrobáčiky 2023/2024

Výchovný koncert "Spievajže si, spievaj"

Karneval

KNICK - KNACK - ALEX - žonglér

Mikuláš  v Materskej škole

Hlbockí - Nesieme Vám novinu

Divadielko Gašparko a drak

Vystúpenie pre starých rodičov

Halloween

Škola v prírode.