Chrobáčiky 2018/2019

Rozlúčka predškolákov

Výlet plný prekvapení 

MDO

Detský Babylon - Škola v prírode

Exkurzia v skladoch Dobré Jablká 

Navštívili sme Hasičskú zbrojnicu vo Veľkom Bieli 

Dopoludnie so záchranárom

Na dopravnom ihrisku

Deň matiek

Folklórna jar Juraja Jánošíka, krajské kolo. 

Exkurzia v pekárni

Návšteva Základnej školy 

Vynášanie Moreny a vítanie jari

Exkurzia v papierni Petrus- ručná výroba papiera